21 juni 2017

Röster om Libanon och Sverige

Andra röster har skrivit om Sveriges öde i jämförelse med Libanon

MP-politikern Rebwar Hassan skriver på facebook:
Det går inte att separera religionen islam från politisk islam som är religionens påverkan av samhället. Religionen går ut på att påverka samhället. Den religiösa delen av islam är gudstjänstlivet och de fem pelarna som en god muslim ska följa. De bud som Allah givit till sin siste och slutgiltigt profet ska religiösa , icke-våldsbejakande muslimer följa för att i efterlivet komma till paradiset. Annars kan de riskera att hamna i helvetet. Att verka för att alla människor ska följa dessa levnadsregler kallade sharia kallar vi för politisk islam. De själva anser det bara vara islam. Islam är islam och har alltid en politisk påverkan och detta är den politiska religionen islam. […] 
Sverige genomgår en utveckling vi kan kalla för Libanisering där all slags islam växer sig starkare för varje dag. I alltmer isolerade enklaver, o trakter. Dessa enklaver kommer att växa ihop och isoleras alltmer vartefter islamiseringen tillåts fortgå. Det är så uppbyggnaden av denna fanatiska religion kommer att fortgå tills den svenska medelklassen och sekulära (f.d.) muslimer av någon, antagligen ekonomisk, orsak får nog. Vad som sedan händer vet ingen. […]

Egor Putilov: Går Sverige mot civilikrig?

Det finns en del likheter mellan Libanon och Sverige idag som gör det angeläget att titta närmare på den utveckling som har lett till civilkriget i Libanon. Den libanesiska statens svaghet ledde till att den kristna majoriteten som kände sig hotad av nyanlända och deras politiska krav började forma egna styrkor och militias. […] 
Sverige är inte där än men bildandet av medborgargarden som svar på polisens tillbakadragande från landsbygden är redan inlett. Det är bara en tidsfråga när invandrargängen från förorter ska få en mer tydlig religiös och politisk profil. […]
Uppkomsten av grupperingar som ska arbeta för politisk islam i Sverige kommer att förvärra situationen avsevärt. I det här fallet kommer någon dialog inte att vara möjlig per definition – för hur kan en kunskapslucka som inrymmer hela den europeiska historien från reformation till nutiden överbryggas?
Detta kommer i samband med att rikspolischefen ropar på hjälp i media. Medborgarna är hänvisade till att bygga upp sitt eget skydd - och "libaniseringen" av Sverige fortsätter.

1 kommentar:

FDL sa...

Det handlar delvis om en expansiv religion, men det är lika mycket en etnisk konflikt.
Jag vet inte om Fria Tider ses som en "hatsajt" på den här bloggen, men om länken tillåts så illustrerar de här två artiklarna hur många nordafrikaner och araber, bland andra, ser på oss svenskar.

http://www.friatider.se/im-muslim-fuck-swedes-sen-slog-de-ned-svensk-p-kryckor

http://www.friatider.se/asyls-kare-sparkade-nio-rig-flicka-i-huvudet-som-h-mnd-mot-migrationsverket

Vi är, i egenskap av att vara européer, per definition "rasister". Rasister (vita rasister) bär som alla vet världens skuld på sina axlar och måste på alla vis betala för sina brott.

Incidenter som dessa döljs självklart i traditionella medier, men de svenskar som läser alternativmedia blir inte längre förvånade. Dessa brott blir vanligare och ingen höjer på ögonbrynen.

Sinsemellan främmande folkslag under samma demokrati befinner sig alltid i ett tillstånd av konflikt via röstsedel och ekonomiska medel. I bästa fall.
I styrkeposition övergår många folkslag till regelrätt våldsutövande mot folk som inte kan eller tillåts försvara sig. Detta sker redan i Sverige sen ganska lång tid tillbaka.


Svaret är givetvis lägre skatter och lite ljummen konservatism. Rynka pannan och prata om assimilering. Vänstern är de riktiga rasisterna, etc...

(Glöm nationalism. Det är aldrig svaret, för det leder bara till ausvish, det lärde jag mig i skolan! Ni har väl sett Kindlers list?!)