22 apr. 2013

Waberi, (m) och muslimska brödraskapet

Peter Santesson på Inslag.se har skrivit ett mycket intressant inlägg om Federation of Islamic Organisations in Europe där Islamiska förbundet är medlem.

Så här skriver Santesson:
Tidigare har jag kommenterat att Islamiska förbundet är ”grundande medlem” i FIOE. Medlemsskap i denna europeiska paraplyorganisation är enligt forskaren Lorenzo Vidino en ”formal indicator” på att en organisation är en del av New Western Brothers och den globala brödraskapsrörelsen.
Vice ordförande i FIOE är sedan 2010 moderaten Abdirisak Waberi. Detta anger Waberi på sin hemsida.

Är det rimligt att vara engagerad i en organisation med täta kopplingar till muslimska brödraskapet och samtidigt företräda moderaterna i riksdagen?

4 kommentarer:

JohannaV sa...

Detta är en fråga jag upprepade gånger ställt till moderater. Svaret är alltid att de känner olust inför Waberi och helst personligen inte vill se honom i riksdagen - men att eftersom W skrivit under M:s programförklaring kan de inte annat än lita på att han står upp för de mänskliga rättigheterna.

Denna naivitet är i dagens Sverige i min mening näst intill brottslig.
Moderaterna och andra partier bör införa nolltolerans efter sverigedemokratisk förebild.

Klartexten sa...

Det är HELT fel resonerat av Moderaterna. Som vice ordförande i en islamistisk organisation "Federation of Islamic Organisations in Europé" etc MÅSTE Waberi presumeras vara islamist!

Helt orimligt att han skulle vara ordförande för en islamistisk org. utan att själv vara islamist!

Det räcker med detta för att diskvalificera honom.

Klartexten sa...

Minimum måste waberi ta avstånd från islamismen (i ett antal specifika punkter), något som är betydligt svårare för honom än att ljuga om att han respekterar M:s programförklaring.

Anonym sa...

Att Waberi skrivit under på M´s programförklaring är säkert bara Taqqiya för att komma nära maktens centrum.