24 apr. 2013

Breaking the Silence: Naiva visselblåsare

Igår hade Studio Ett ett reportage om Breaking the Silence, en NGO som vittnar om övergrepp inom militären.

Whistleblowers är en viktig del av varje demokrati, så Breaking the Silence är en del av en viktig rörelse.

Men organisationen är mer än bara vittnesmål om man ska tolka deras talesperson Dana Golan. Hon säger i inslaget att Israel inte behöver ockupationen för sin säkerhet. Det är ett starkt politiserat uttalande, och märkligt.

Det borde vara relativt enkelt för vem som helst att se att Israels säkerhetssituation har försämrats drastiskt sedan det ensidiga tillbakadragandet från Gaza. Istället för ockupation har man fått raketregn.

Om Västbanken tilläts gå samma väg som Gaza skulle raketerna nå långt in i viktiga delar av Israel. En sådan utveckling är den sannolika om Israel drar sig tillbaka.

Så "ockupation" är enligt mig helt nödvändig för Israels säkerhet. Det borde vara relativt enkelt att se.

Det är svårt att ta en organisation som gör den typen av uttalanden på allvar, och inte särskilt svårt att se hur en sådan organisation inte vinner inflytande. Knappast någon intäkt för en högersväng, som antyddes i studiosamtalet.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Isralerna har insett en sak och det är att Abbas & co inte vill ha en fred som innebär kompromisser eller erkännadet av en judisk stat. Därför sätter de PLO hinder i vägen för förhandlingar.
Det gör de genom att t.ex. ställa olika förhandsvillkor för att gå med på förhandlingar och att sprida judehat i media och skolundervisning som saboterar och undergräver fredsvilja hos den vanlige palestiniern och möjligheter till en framtida fredlig samexistens.
Orsaken är enkel. Palestinierna vill lika lite som 1947 ha en tvåstatslösning, en för judar och en för araber. Detta finns dessutom stadgat i alla palestinska organisationers stadgar liksom i Arabförbundet. I ljuset av detta förstår man varför den palestinska ledningen förhalar förhandlingsinviter från Israel. För någon judisk stat har de inte för avsikt att erkänna och då är det naturligtvis meningslöst att förhandla.
Hade palestinerna haft en seriös avsikt av en tvåstatslösning skulle de vara de första att kräva förhandlingar UTAN ställda förhandsvillkor. De skulle bett och bönat det internationella samfundet att sätta press på Israel att komma till förhandlingsbordet. Men så är alltså inte fallet. Någon förhandlingsvilja från den palestinska sidan går inte att skönja.

När sedan en av dessa otaliga NGO uttalar sig i Israel finner de naturligtvis inget stöd. De är där av ovan förklarade skäl helt isolerade. Däremot finner de stöd utanför Israel som hos svenska journalister på P1, vars politiska hemvist troligen är i det rödgröna fältet och som inte förmår göra en saklig analys av situationen i och kring Israel och det existentiella hot landet befinner sig under.
Att däremot de antiisraeliska bokförläggarna Mankell och Israel ger ut den här boken är däremot inte att förvåna. Den anses troligen passa bra i syftet att bekämpa Israel.

Anonym sa...

Förstår du att du har byggt in rasism i din åsikt? Över hela världen kan man åstadkomma fred när villkoren är acceptabla. Det finns ingen folkgrupp som är mer genetiskt benägen att skjuta raketer. Varför skjuts inga raketer från Egypten, från Syrien eller från Jordanien? Får palestinierna en rimlig lösning kommer de naturligtvis inte heller att göra det. Övertygelsen om att palestinierna "aldrig kommer att acceptera israel" eller att de "självklart kommer att skjuta raketer" är rasisitisk. De fungerar likadant som alla andra människor.

Syftet med ockupationen är förmodligen inte säkerhet. Det var nog det i början, men idag handlar det om markstöld.

Anonym sa...

Palestinska ledare har gång efter gång gjort klart att acceptabla villkor för dem är att Israel upphör att existera. Syrien behöver inte skjuta några raketer eftersom de anfaller Israel via proxy. För övrigt skjuts det från Sinai, som tillhör Egypten som bekant. Inget av detta har något med genetisk disposition att göra.

Anonym sa...

Statsradio (Studio Ett) består som vanligt av förvirrade individer som står långt till vänster. S.k. "Whistlerblowers" förmodas vara en viktig ingrediens i ett demokratiskt land. Problemet är att de visslar på det DE tycker är viktigt. Det är naivt att tro att detta är en god sak då frihet oftast inte står på agendan visavi "Whistleblowers". Israel har att bomba bort terrorister. Det är väldigt enkelt faktiskt. Det enda landet som har ett frihetligt styre i den delen av världen är Israel. Ordet "ockupation" nyttjas av de som hatar Israel.

Breaking The Silence är en feg organisation. Innan jag tar dem på allvar så vill jag se att de istället för att agera emot Israel, agerar emot Iran. Det kommer aldrig att hända förstås. Det är lätt för fegisar att attackera Israel som är en viktig demokrati i mellanöstern..

Bedrövligt och en ynkedom att "Breaking the silence" tas på allvar.

Anonym sa...

Palestinska ledarskapet undergräver alla möjligheter till fred och en tvåstatslösning.
Länkad artikel och tillhörande sevärda videoklipp är mycket talande.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4372560,00.html