27 jan. 2013

Skugga över Norberg och Segerfeldt

Under veckan skrev Tino Sanadaji på DN Debatt: Oseriös debattbok bakom kravet på fri invandring.

Andreas Johansson Heinö bloggade redan efter första DN Debatt: Om Tino Sanadajis argument mot fri invandring:
Sanandaji visar att man inte bör slarva med argumenten i invandringsdebatten. På flera punkter är detta en nyttig bakläxa. […] Och här räcker de så långt som till att underminera några resonemang i Norbergs och Segerfeldts bok. 
En sak framstår som tydlig: Norberg och Segerfeldt har redovisat falska fakta i viktiga delar av sin debattbok.

Utöver detta har de misskrediterat sin motdebattör i sin replik. Tino Sanadaji har bloggat om detta:  Oärligt om Sanadajiprincipen
Problemet med fri invandring till en välfärdstat för libertarianer är kostnaden för skattebetalarna. Liberterianer som vill slippa detta dilemma säger ibland att de ‘stödjer fri invandring kombinerat med avskaffandet av välfärdstaten’. Sanandajiprincipen förklarar att detta inte är logiskt konsistent. Även om svenska väljare blir övertygande liberterianer och beslutar sig för att avskaffa välfärdstaten så kommer fri invandring att leda till nya väljare som inte är mot välfärdstaten. […] 
Ingenstans säger Sanandaji-principen säger att “vi ska se upp med att välkomna invandrare”. Norberg och Segerfeldt tillskriver mig utan belägg lömska saker som att “vi ska se upp” med invandrare.

Sanandaji och Norberg möttes i Studio ett och debatterade. Sanandaji har även skrivit på sin blogg:  Johan Norberg fabulerar om forskning i radio.

För mig är detta något häpnadsväckande. Johan Norberg är en av mina stora husgudar, och jag har blivit väldigt inspirerad av hans böcker. Samma med Segerfeldt och hans viktiga kritik av biståndsrörelsen.

Men nu har de båda beslagits med allvarliga faktafel. Och som svar på detta misskrediterat sin motståndare. Båda exemplen är för mig långt från vad en borgerlig debattör bör syssla med.

Låt oss hoppas att detta var en tillfällig svacka. Om inte måste kritisk granskning ske av Segerfeldt och Norbergs tidigare arbeten.

Sanandaji har fått slutreplik på DN debatt.

4 kommentarer:

Mathias Sundin sa...

Det känns mer naturligt att peka ut hans medförfattare, Fredrik Segerfeldt. Johan Norberg har ett facit med få om ens några faktafel, Segerfeldts dito är kantad av sådana. Ibland läser han inte ens debattartiklar han replikerar på, exempelvis.

Norberg är naturligtvis lika ansvarig som Segerfeldt, de står båda som författare, men felet Norberg gör är snarare att ge sig i lagen med en slarver.

magnus123 (at) live.se sa...

Mathias Sundin. Här en drapa.

Håller inte med om att Norberg sällan har faktafel. Tvärtom? Han må dra siffror och ange källor, men när han drar slutsatser förstår han inte alltid problem eller forskningsfält. Man bör vara på sin vakt, även om han talar/skriver om handel.

Segerfeldt kanske "yvig", där han beskriver problem från flera håll men bestämmer sig för en slutsats på oklara grunder. Värderingar som patos för demokrati gillar jag, men den försvinner väl om man river nationsgränser.

Exempel på Norbergs orerande i Metrokrönika 9:e januari, om antibiotikaanvändande:

http://touch.metro.se/kolumner/langa-liv-ar-ingen-sjalvklarhet/EVHmai!b9Ok9jheh6Vms

Norberg menar att betydelse av att använda mindre antibiotika överdrivs. Det är ovetenskapligt, men poängen är väl att staten inte ska reglera. Hans argument: "Förskrivningen i Sverige har minskat med 30 procent på 20 år, ändå ökar problemen med resistens." Men ökad resistensrisk pga vår kontrollerade användning en droppe i havet jämfört med den pga oreglerad användning i Indien! Det är där användandet är högst som risken avgörs.

Annat beträffande antibiotika och resistens borde nämnas och verkar inte Norberg begripa. Denna närmast ignorant okunskap är alltså vanligare än många tror. Johan en slipad retoriker, men sällan går analysen går på djupet och tycks han fabulera utifrån rubriker.

(Anser även att en miljöansvarig på Timbro är kunskapsmässigt grund. Hon sa att när fosfor tar slut så kan annat användas. Att det ej är möjligt förstår skolelever som läst biologi. Tycker att en med betalt för att vara kunnig om miljöproblem ska ha koll på ämnet -- diskuterade lösningar på detta problem är inte svåra att läsa in -- men grundkunskaper tycks saknas. Tror att personen läst PR- och/eller kommunikation eller nåt liknande. Biljett för välbetalt jobb på think tank i valfritt ämne?

magnus123 (at) live.se sa...

(Tillägg: Apropå Norberg i Metro, om att lägre antibiotikaanvändande här inte minskar risk, refereras Waldemar Ingdahl, men tror inte han drar Norbergs slutsats om generellt minskad användning.

Resistensproblemet intressant politisk-moraliskt, där frånvaro av statliga ingrepp och individens frihet knappast kan användas som argument. Norberg försöker ändå med det?)

Waldemar Ingdahl sa...

I de svenska diskussionerna om antibiotikaresistens ställs ofta folkhälsan mot den enskilda patientens valfrihet. Ansvaret för resistensen läggs på läkarna och konsumenterna. Kundorienterade läkare och egennyttiga patienter, tänker man sig, driver på utvecklingen genom en ökad förskrivning. Inom ekonomisk teori brukar man tala om ”collective action”-problem, där de enskilda personernas handlingar leder till ett resultat som är sämre för alla.

http://timbro.se/miljo-tillvaxt-och-konsumtion/rapporter/varldens-vantan-pa-antibiotika-sex-forklaringar-till