19 aug. 2012

Rätt och fel om folkhat

Torbjörn Jerlerup är liberal bloggare och antirasist och har skrivit flera inlägg om begreppet folkhat. Jerlerup skriver om counterjihad-rörelsen med Robert Spencer i fronten.

Jerlerup reagerar mot kollektiviseringen av muslimer, att islamkritiker inte i varje mening skriver ut att deras åsikter inte handlar om alla muslimer.

Skillnaden mellan judar och muslimer är att judarna är en folkgrupp, medans muslimer är en religiös samling. Relevant jämförelse är istället mellan kristna och muslimer.

Men om någon skulle vilja kritisera judar utifrån deras religion och ideologi tycker jag att det också är OK. Relevanta grupper kan väl i detta fall vara chassiderna i Israel.

Religiösa är personer som enas kring en ideologi av någon sort, näraliggande en politisk ideologi. Det måste gå att generalisera kring ideologiska grupperingar. Jag tycker det är anti-intellektuellt att kräva att man i varje mening ska precisera att det inte handlar om alla inom en viss grupp.

När man kritiserar en ideologi kritiserar man naturligt också de som följer ideologin. Man kan också göra det direkt. Vilket är helt principellt OK anser jag.

Tycker vi det är OK att kritisera kristna och generalisera om kristna bör vi också acceptera att människor gör det om muslimer.

Tycker vi det är OK att kritisera socialdemokrater och generalisera om socialdemokrater bör vi också acceptera att människor gör det om muslimer.

Jag tycker Jerlerup gör en viktig betraktelse när han pekar på likheterna mellan olika typer av hatretorik. Och visst är det så att även en intellektuellt korrekt debatt om kan skapa hat mot olika grupper. Men det är i många fall sekundära effekter som ska bekämpas som ett enskilt fenomen.

På samma sätt som islamkritiker har ett ansvar att hyfsa sin retorik har antirasister ett ansvar att inte strypa viktig religionsdebatt.

2 kommentarer:

Anonym sa...

hej på dig! Tack för inlägget!

Jo, men när det gäller antisemitism har vi delvis lärt oss att skilja mellan antisemitiiska generaliseringar och kritik. Vi vet att vissa negativa generaliseringar om israel, sionismen eller vissa former av generaliseringar om judendomen kan vara hatiska, kan vara antisemitism. (Även om vi har långt kvar att gå, vilket debatten om Ingmar Karlsson visar)

Vi har inte på samma sätt lärt oss att skilja ut detta då det gäller debatten om islam.

PÅ samma sätt som vissa former av negativa generalieringar om judendomen (demonisering) kan vara antiemitism kan vissa former av samma mot islam vara det.

/Torbjörn Jerlerup

Hans Odeberg sa...

Samtidigt finns det en poäng med att snäva in målgruppen. Hävdar jag att vänstermänniskor eller muslimer är ett hot mot min fortlevnad, så blir det svårt att ta mig på allvar. Det är bara att peka på alla socialdemokrater som klarar av att ta ett valnederlag utan att ta till vapen, eller alla muslimer som lugnt och stilla har annorlunda kläder, fastar en månad och ber emot Mecka utan att störa mig.

Om jag däremot hävdar att revolutionära kommunister och bombkastande islamister är ett hot mot min överlevnad, då blir utsagan lite mer sannolik.