18 juni 2012

Islamismen ökar i Hjällbo

Gun Holmertz, vänsterpartist och verksamhetsansvarig för Caritas Frivilligcentraler i Hjällbo-Bergsjön skriver på GP debatt: Islamismen får allt större fäste i Hjällbo
Mottagandet i Göteborg är så pass bristfälligt förberett att en stor del av de nyanlända somalierna riskerar att gå direkt in i famnen på islamistiskt aktiva landsmän. Jag grundar dessa farhågor på erfarenheter av mitt dagliga arbete som verksamhetsansvarig vid Caritas Frivilligcentral i Hjällbo/Angered.  
Vi stödjer personer vilka söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige, men som på grund av bristande språkkunskaper hamnat utanför SFI:s (Svenska för invandrare) språkprogram. Många har fortfarande efter tio till 15 år i Sverige ett ytterst begränsat ordförråd. Oftast gäller det kvinnor, som efter sin ankomst fött många barn och som stannat hemma och inte skaffat sig språkets grundläggande verktyg för integration. De säger själva många gånger att de är enklare att leva på försörjningsstöd än att aktivt söka arbete, då de anser att skillnaden räknat i inkomst är försumbar. 
Holmertz skriver också om oviljan att kännas vid problemen från politiker:
Flatheten är ett mycket illavarslande tecken för hur de somaliska män och kvinnor som rör sig alltmer mot en religiös slutenhet, ska kunna anpassa sig här. 
Det är också ytterst oroande för de somalier som nu i stor skala anländer till vårt land, eftersom detta blir ett alternativ till integration. Den somaliska galjonsfiguren för den muslimska kvinnans frigörelse, Aayan Hirsi Ali, har sammanfattat sina landsmän dilemma i väst: Ingen av oss hade varit samhällsmedborgare i modern mening förut. Vi hade aldrig känt något deltagande i och lojalitet mot en stat. Vi fortsatte att vara lojala endast emot klanen.  
Lojalitet mot en klan eller en religiös grupp istället för mot samhället är ett destruktivt koncept för integration, vilket utvecklingen i Hjällbo visar på. Därför måste svenska myndigheter, organisationer och företag sluta att stoppa huvudet i sanden. Det är oacceptabelt att skattepengar, eller vilka medel som helst, tillåts att gå till någon form av sluten, religiös extremism.
Holmertz vittnesmål är skrämmande. Och gissningsvis är inte Hjällbo det enda stället i landet som drabbas av radikalisering.

De människor som kommer från Somalia är i många fall inte läs- och skrivkunniga. De kommer från ett land utan fungerande institutioner. De är religiösa och tillhör en religion som också är ett politiskt system.

De kommer till Sverige. Här bjuds de försörjning, men saknar reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. De hamnar i utanförskap tillsammans med många landsmän. Var vänder de sig rimligtvis då? Jo, till religionen.


Så här har det rimligtvis varit för många somalier, men nu kommer också stora mängder under kort tid. Vilket självklart ökar risken för utanförskap och radikalisering. 

Vem är det som kör den här skutan egentligen?

2 kommentarer:

Catarina sa...

Tyvärr har både alliansen och oppositionen suttit med skygglappar för länge och ropat rasist och islamofob när någon ropat på hjälp eller varit förbaskad över situationen.
Regeringen hade en ypperlig chans att plocka tillbaka "bollen" från SD och göra frågan rumsren när SÄPO kom med rapporten om islamism i Sverige efter stockholmsbombaren. Den rapporten ihop med FHS omtalade "Rosengårdsrapport" hade gjort att Reinfeldt kunde gått ut skarpt och sagt att de missbedömt situationen. Då hade man haft ett par år på sig att jobba demokratiskt med frågan till 2014 men man valde vänstern och media istället. Man kunde också gått ut efter Vilks-rättegången eller domarna i Köpenhamn nyligen, men icke.

Tyvärr så är "slaget om islamismen" vunnet av SD. Med 10-0.
Jag funderar över kopplingarna till Saudi från vapenaffären.
Det är något som inte är friskt i regeringens och oppositionens förhållning till Saudi, wahabism och islamister.

Anonym sa...

De politiker vi har idag skrämmer skiten ur mig.