15 feb. 2012

SVT: Stenkastning ej icke-våld

Jag har skrivit mail till SVT Korrespondenterna efter deras inslag om icke-våld. Jag ville höra hur de ser på stenkastande - är det våld eller inte?
Hej! 
Jag skickade en fråga till er efter ert avsnitt om icke-våld, men jag har inte fått svar. Har ni tappat bort mitt mail? 
Jag undrade hur ni menar att stenkastande kan vara icke-våld. Har ni något svar på det? 
mvh erik 
Och jag fick faktiskt svar:
2012/2/13 <korrespondenterna%SVT@svt.se> 
Hej Erik, 
du har rätt: stenkastande är också ett slags våldshandling även om proportionerna skiljer sej från annat våld. 
Vänligen, 
bengt Norborg 
Jag ställde en ytterligare fråga:
Hej Bengt!
Tack för ditt mail!
Hur ser du då på ert program, ger inte det ett felaktigt budskap? Ni tog ju upp palestinierna som icke-våldsaktivister.
Är det här nya tankar inom ert team, eller har du en avvikande åsikt? 
varma hälsningar Erik
Och svar:
Nej, du uppfattar det fel, Erik.
Kasta sten är inte bra, att skjuta någon i huvudet är om möjligt ännu värre. Våld är våld om än av olika grad...
Men vi tog alltså upp en icke-våldstendens bland palestinier, en grupp människor som står för en annan syn på hur konflikten ska lösas. Minns programmets tema som anspelade på Gandhi (alla demonstranter i Indien är inte icke-vålds förespråkare, liksom alla inom occupy-rörelsen troligen inte heller är det). "Budskapet" var alltså att spegla en tendens på flera håll i världen.
Tror du fått svar därmed.
Vänligen,
bengt  
Jag känner mig faktiskt inte särskilt mycket klokare.

1 kommentar:

Anonym sa...

Man menar förstås att stenkastning skiljer sig från t ex självmordsbombare, alltså ett ralativt milt våld. Nu hör det ju till saken att man har rätt att använda våld mot en ockupationsmakt, även om palestinierna valt en annan väg.