26 juli 2011

Hjälporganisationerna medansvariga för svälten i Afrika

Detta menar journalisten Bengt Nilsson, som skrivit boken Sveriges afrikanska krig.

Hans artikel finns publicerad på Newsmill:
I vanlig ordning beskrivs hungerkatastrofen som en akut händelse, ett resultat av uteblivna regn i kombination med stigande livsmedelspriser som gör att folk inte har råd att köpa mat. Det är en analys som är så förenklad att den blir direkt felaktig. […]

Det enda som kan förbättra livsmedelssituationen i Afrika är stadigt och konsekvent stigande priser på avsalugrödor som gör det afrikanska jordbruket lönsamt. Men en sådan utveckling går tyvärr stick i stäv med hjälporganisationernas långsiktiga policy. Hjälporganisationerna vill att mat skall vara billig så att de kan köpa upp livsmedel på den öppna marknaden och sedan distribuera den till de hungrande. Det är så de jobbar, så bedriver de sin verksamhet som inte kan beskrivas som något annat än en multimiljardindustri som sysselsätter och avlönar hundratusentals människor världen över.

Läs hela artikeln!

2 kommentarer:

benke sa...

De som söker slå mynt av människors välvilja har mycken konkurrens. Allt ifrån WWF till Fairtrade. Och det finns många andra månglare av denna sort som söker att lura av människor deras pengar. För det är precis det de gör; lura av andra människor deras pengar.

Jag tycker att det är groteskt det som WWF håller på med. Jag har mailat och frågat efter vad de baserar sina påståenden på, och fått nonsenssvar. Även efter 2-3-4 förfrågningar.

Här är några exempel som är väl värt att läsa;

http://frykman.blogspot.com/2011/05/free-trade-inte-fair-trade.html

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ingen-vinst-med-kommunala-fairtradekop_6156101.svd


Lurendrejeri är det svagaste omdömet jag har.

bad sa...

Jo, det skadar inte att vara kritisk och granska noga de organisationer man angagerar sig i. Samtidigt kan man inte bara strunta i de behövande.
http://www.hjalporganisationerna.se/