19 nov. 2010

FPs ideologiska vilsenhet

Adam Cwejman skriver på Expressens sidan fyra om Folkpartiet: FP befinner sig också i kris
Varenda gång partiet tagit strid för något har det varit fråga om krav; krav på föräldrar, krav på invandrare eller på bidragstagare. Det är alltid statens rätt mot individen som värnas. Sällan tar man strid för individens rätt gentemot staten.

Liberalismens kärna bygger på människors fri- och rättigheter. Ska Folkpartiet värna sitt liberala arv måste man bli bättre på att stå upp för samhällets utsatta och lidande. FP om något parti borde stå upp för individens rättigheter gentemot kollektivens övertramp.

Alltför många situationer där rättssäkerheten har ställts på prov eller där minoriteters rättigheter har hamnat i skottgluggen har Folkpartiets liberala röst lyst med sin frånvaro.

Läsare av denna blogg vet att jag uppskattar krav. Jag tror att det är mycket viktigt att ställa krav på medborgarna och sina medmänniskor. Men Cwejman har helt rätt - ett liberalt parti måste också backa upp kraven med ställningstaganden för individens frihet.

Folkpartiets koncept var tidigare att vara liberala, men inte så nyliberala som moderaterna. Nu har moderaterna flyttat sig in i mitten, till Folkpartiets gamla position. Vi lever kvar genom vårt starka fokus på skolfrågan, vilket inte har något med vår ideologiska position att göra. Moderaterna delar egentligen vår skolpolitik.

Jag tror att Folkpartiets valanalys innehåller flera viktiga slutssatser. Mathias Sundin skriver om detta:
Framförallt måste vi bredda partiet och bli starkare i de statsbärande frågorna, som ekonomi, rättspolitik och försvar. […]

Tydlig förankring i ideologi. Integritetsfrågorna, bland annat, gjorde att vi tappade väljare netto till Miljöpartiet. Tappet blev inte speciellt stort, men det finns där i alla fall. FRA-debatten rev upp en del sår i partiet. Vi behöver en djupare förankring i ideologi i flera frågor, bland annat integritet.

Folkpartiet måste hitta en ny position i förhållande till moderaterna. Ett första steg är att vara mer offensiva i de frågor där moderaterna lämnat walk over - rättspolitik och försvar.

Men viktigaste är att hitta vår ideologiska plats, börja prata om frihet och individens rättighet mot staten. Mer ideologi och mer frihet krävs av ett liberalt parti.

8 kommentarer:

Purple sa...

Folkpartiet är för mig själva essensen av schizofreni. S är bara amatörer i sammanhanget.

Det finns

1) Liberalismen. Också kallad den klassiska liberalismen med förgrundsfigurer som Hume, Burke, Adam Smith, Tocqueville, Popper, Hayek, Thatcher och Reagan. Denna kallas av någon anledning som jag aldrig begripit också för "nyliberalism". I USA kallas den för "konservatism" vilket också är mycket förvirrande. Men USA grundades som ett liberalt land så det är liberalismen man bevarar. Sedan kom vänstern på att "liberal" låter bra, så "liberal" i USA är nu vänster.

Klassiska liberaler tror på individens frihet och samtidigt ansvar för sina egna handlingar.

2) Socialliberalismen med John Stuart Mill. Den klassiska liberalismen visar (inte påstår, visar) att världen är ett mångkropparssystem karakteriserat av självorganisation. Att mycket lite kan planeras, hur mycket energi man än lägger ner. Socialliberalismen vill ändå planera samhället. Det är i och för sig klart att man kan planera, men då förstör man oftast mycket mer än man tillför.

3) De frisinnade som vill förbjuda allt syndigt, som inte vill att individen ska få ta ansvar för sina misstag eftersom misstag ska förbjudas.

Folkpartiet är en samling av dessa tre grupper. Jag gissar att pophöger är mest klassiskt liberal.

Ett bättre alternativ, eller åtminstone ett mer logiskt alternativ, vore om de klassiska liberalerna lämnade Fp och gick med i moderaterna, socialliberalerna gick med i S och de "frisinnade" med sin förbudspolitik och diskriminering, förlåt "positiv särbehandling", skapade ett eget parti, lämpligen kallat "De förbudssinnade".

Erik Svansbo sa...

Purple, du har rätt i din analys. Men jag tror det finns en gemensam kärna av frihet i alla de tre grupper du nämner. Det är den jag vill att FP ska lyfta fram.

Purple sa...

Med risk för att vara tjatig och eventuellt övertydlig efter för mycket Hayek-läsande och funderande, så håller jag med dig till viss del, men inte i andra. Det är ett stort problem att ordet "frihet" har blivit så förvirrat.

Traditionellt betydde frihet "frånvaro av tvång från andra människor", att få vara sin egen lyckas smed. Alltså, fri är t ex den som är utfattig, men inte slav eller träl. Det ska finnas en sfär inom vilken ingen annan har rätt att lägga sig i.

Jag håller med dig i så motto att denna traditionella frihetsidé till viss del finns hos alla folkpartister. Dock till mycket liten grad hos de frisinnade och de som Westerberg yrar om genus och "positiv" diskriminering.

Man kan också vara fri i ett land som inte är en demokrati. Frihet och demokrati är två mycket positiva saker, men också två oberoende begrepp. Bland de friaste länder som funnits var Storbritannien under 17-1800-talen (måttligt demokratiskt). Å andra sidan kom Hitler till makten på demokratisk väg.

"Frihet" förkastades först av socialister, sedan kom de på att det lät bra, så ordet omdefinierades till "frihet till", ett jobb t ex. "Den som inte har tillräckligt med pengar är inte fri." Detta kallas ofta för "positiv frihet", så vanlig frihet är "negativ frihet" på detta nyspråk. Ett bättre ord för "positiv frihet" är makt.

Sedan finns det den "franska friheten" och den "engelska" dito. Den franska idén är att staten från ovan kan garantera frihet, den engelska är att staten som den största maktfaktorn också är det största hotet mot friheten. Historien säger att den franska friheten är diktaturens frihet i slutändan.

Ytterligare ett "frihetsbegrepp" är värt att nämna på din blogg. Ofta säger folk att ett "land är fritt". Vad de menar är att landet är politiskt oberoende. Som det nu ser ut skulle ett "fritt Palestina" antagligen vara en totalitär stat utan någon som helst frihet för innevånarna.

Erik Svansbo sa...

Det stämmer Purple, frihet har blivit ett totalt devalverat begrepp. Det jag menar är den klassiskt liberala definitionen av frihet = avsaknad av tvång.

sven sa...

När högerdebbatörer talar om frihet är dom så fixerade vid statsmakten.
Ju mindre statsmakt ju mera frihet men frågan om individens frihet är ju mycket mer kompliserad än så.Individen lever ju inte i ett vakum.
Individen kan ju leva i tvångssituationer av familjen släkten klanen sekten.
I länder där folk har liten kontakt med staten
lever folk ofta i väldigt kollektivistiska klan
och släktkulturer och där särskilt kvinnor är väldigt ofria.

Purple sa...

Sven, om du betraktar mig som högerdebattör, eller om du betraktar t ex Popper och Hayek som sådana, så är din oro något de tar på största allvar. Anledningen att staten figurerar så mycket är antagligen dels att det oftast är den största maktfaktorn, och därför det största hotet mot frihet, dels att det är så många som på "franskt" vis argumenterar för att staten ska bringa frihet till medborgarna.

Popper teoriserar mycket i volym 1 av "The Open Society and its Enemies - The Spell of Plato" om hur handel bl a lyckades se till att bryta ner klansamhället, att individen blev fri (eller friare) från stamtillhörighetens krav och upplevda absoluta sanningar.

Hayeks "The constitution of Liberty" och "Law, Legislation, and Liberty" rekommenderas också varmt (upplagan med alla tre böckerna i en volym är den jag har). Särskilt den senare är mycket mastig. Inte obskyr på något vis, men tung.

benke sa...

Erik det låter fantastiskt, offensiva i rättssamhälle och försvar. Att prata mer om individens rätt gentemot staten. Det låter fantastiskt och konservativt.

Gammelliberaler trodde på detta en gång i tiden, nu är det konservativa som står för detta då socialliberalismen gått vänsterut och vill styra individers föräldraledighet med mera.

Tyvärr så har den klassiska liberalismen tynat bort för att övertas av socialliberalismen.

Detta är ett stort problem då s.k. liberaler kastar ut dimridåer så att vi inte kan se deras förflytting vänsterut.

Erik Svansbo sa...

Det stämmer Benke! Min förhoppning är att Fps ledning ska kunna se vinsterna i att satsa på rättspolitik och försvar. Att det är ideologiskt rätt är en skön bonus.