30 sep. 2010

Islam, extremister och tystnaden

På Hudson New York skriver Herbert I London om islam, och uppfattningen om islam som en fredlig religion.
People who know nothing about Islam agree that most Muslims do not commit violent or terrorist acts, therefore the religion is peacefull; but that is a classic non sequitur. […] Most Chinese did not subscribe to the slaughter of millions during Mao's Long March. Most Russians did not support Stalin's purges.

It usually takes a minority to start a revolution or "killing fields." The key feature of radicalization in any religion or political movement is the silence, or presumptive acquiesce, of the majority, who is mainly moderate.

London menar alltså att den stora majoriteten muslimer är moderata, men att de är tysta inför de radikaler som tar kommandot. Det stämmer väl med reaktionerna efter de större terrordåd vi har sett - en tystnad från den stora muslimska massan.
There is little doubt the Verses of The Sword, and other Medina-related suras in the Koran, promote violence to promote the religion. Many Muslims do not read these passages or take them seriously or regard them as a call to action. However, many do. And these are the fanatics who engage in suicide bombings, beheadings, stonings, and honor killings. Moreover, because these are the activists in the Islamic faith, they take over mosque after mosque and spread these views.

As I see it, the peaceful majority, the moderates whom the press representatives invariably reference, are cowed and extraneous. […]

The group that counts, the group that launches historical trends, is the extremist one that threatens everything we hold dear. To deny this is to deny a reality that allows fanatics to control our very existence.

Det är inte bara den muslimska massan som är tysta mot islamisterna. Det finns också en stor rädsla bland politiker och tyckare från att bli stämplad som rasist efter att ha kritiserat en religion.

Religionskritik är varje liberals plikt. Det är orimligt att jämställa detta med rasism. Men i en sådan diskussion kan man hamna i ett gränsland där man istället börjar kollektivisera på ett skadligt sätt. Liberaler är måna att inte göra detta misstag.

Nu har tystnaden lämnat fältet fritt för en politisk gruppering som inte bryr sig om att göra denna skillnad. Kritik av islam glider över i kritik av muslimer eller ren främlingsfientlighet. Till exempel vill Sd:s Ted Ekeroth att alla muslimer ska lämna Sverige.

Debatten om islam är inte lätt, och den blev inte lättare när Sverigedemokraterna trädde in i demokratins finrum. Men alla som tidigare spelat ned betydelsen av islamismen eller stämplat debattörer som rasister är medskyldiga till Sd:s intåg.

Det är dags att återigen kasta sig huvudstupa in i debatten om islam. Jag tror att det bland annat var detta som Paulina Neuding och Johan Lundberg avsåg i sin DN debatt-artikel.

Alla de muslimer som vill utöva islam som en del av ett modernt, sekulärt och demokratiskt samhälle är en naturlig del av Sverige. Men de som vill se sharialagar och stöttar terror är ett hot mot detsamma.

Och det finns många tongivande muslimska ledare i världen som vill just detta.

22 kommentarer:

Laertes sa...

Vad är det du vill diskutera? Vet du ens det själv?

"Men de som vill se sharialagar och stöttar terror är ett hot..."

Ja, har vi ett stort problem med det i Sverige tycker du? Tror du att situationen för vanliga muslimer blir bättre eller sämra av att diskutera "islam" hela dagarna? Tror du att sekulariseringsprocessen går fortare?

"London menar alltså att den stora majoriteten muslimer är moderata, men att de är tysta inför de radikaler som tar kommandot."

Menar du att sveriges moderata muslimer är kollektivt ansvariga för vad islamister gör på andra platser i världen? Uppenbarligen, varför ser du det annars som ett problem att just svenska muslimer inte är ute och demonstrerar när det varit en självmordsattack i Irak? Varför ska inte kristna eller judar ta ansvar för det?

Du har ett främliongsfientligt grundtänk Erik, du har nog inte förstått det själv. Folkpartiets alla föärslag bygger på det. Populistiska icke frågor som dras upp till ytan.

Björklunds burkaförbud i skolan: Inget probelm enligt skolverket, LF eller uppringda rektorer. Alltså populistiskt. Skapar illussionen av att en massa burkaklädda kvinnor finns i våra skolor och vägrar ta av sig dem. Högerpopulistiskt utspel helt i SD:s anda.

Sabunis förslag om sämre föräldrapenning till invandrare: Inte heller ett problem, hon trodde att invandrarkvinnor var hemma med barnen istället för att söka sig till arbetsmarknaden. I själva verket tar invandrarkvinnor ut långt färre dagar än de har rätt till och långt färre dagar en svenska kvinnor. Också populistiskt eftersom problemet inte finns. Förstärker kopplingen invandrare - bidrag på ett osakligt sätt. Helt i SD:s anda.

Språktest: Samma sak. Inget stöd finns för att invandrare inte vill lära sig svenska. Man spelar dock på att det är så, man måste ställa lite krav på invandrarna för att de ska göra någonting vettigt. Helt i SD:s anda.

Kulturkanon: Våra lärare är fullt kapabla att avgöra vilken litteratur som våra barn bör läsa. En kulturkanon ger det falska intrycket att våra svenska klassiker på något sätt är hotade, vilket naturligtvis inte är sant. Och om en ny generation inte vill läsa Nils Holgersson, vem bryr sig? Och detta krav kommer från folk som aldrig läst en tredjedel av de böcker som föreslås.

FP är således heeeeelt fel ute. Att söka specifika invandringsproblem som ska åtgärdas är inte konstruktivt. Vi ska ha en bra arbetsmarknad för ALLA (invandrare har det idag svårast tfa diskriminering, det måste man ta itu med, det går inte att lösa med diverse tomma krav på invandrare), vi ska arbeta för att minska brottsligheten överallt (det finns ingen kulturell faktor bakom kriminaliteten, det är en myt att invandrare är överrepresenterade eftersom andra faktorer styr). Och vi måste säga det högt och ofta och inte ge oss in i dunkla funderingar kring islam och muslimers kollektiva skuld som duy gör eller popuylistiska utspel i SD:s anda som FP älskar att göra eller överdriva hur stora probelmn som invandringen ger, för så stora är det inte.

Martin sa...

"Religionskritik är varje liberals plikt. Det är orimligt att jämställa detta med rasism. Men i en sådan diskussion kan man hamna i ett gränsland där man istället börjar kollektivisera på ett skadligt sätt. Liberaler är måna att inte göra detta misstag."

Hur gör du för att undvika detta misstag käre Svansbo? Genom att fördjupa dig i religionsvetenskaplig litteratur? Genom att djupdyka i muslimsk teologi? Genom att diskutera med muslimer? Eller kanske bara genom att leta upp reaktionära högerpopulister med alarmistiska budskap?

Jag tror Laertes har helt rätt. Du har inte koll på dina underliggande premisser. Du lider nog tyvärr av Hungtintons civilisationkrämpa.

Martin sa...

Och med tanke på hur ditt ständiga oroande över radikal islam påminner så väldigt mycket om SD: s så undrar jag vem som är medskyldigtill vad.

lasse sa...

Det är modigt av Erik att diskutera islam och dess inverkan på samhället även om han bara lutar sig mot Folkpartiets politik. Risken är stor att bli stämplad först som främlingsfientlig, sedan som rasist, därefter islamofob och slutligen som nazist.
De båda första kommentatorerna kom bara till det första epitetet i sina försök att tysta Erik, vilket var modest.
Hoppas att Erik inte viker sig. Debatten är alldeles för viktig för att tystas av tillmälen.

Laertes sa...

lasse

"Det är modigt av Erik att diskutera islam och dess inverkan på samhället"

Vilken är islams inverkan på samhället menar du? Och hur är det ett problem? Jag har aldrig hört någon som lyckats formulera detta på ett sätt som avviker från Sverigedemokraternas absurda överdrifter och rena fantasier. Det försiggår ingen "islamisering" av Sverige. Det är en ickefråga.

Martin sa...

Lasse anar ugglor i mossen. Någon försöker tysta viktig kritik av islam! Med tillmälen!

Lasse hoppas att Svansbo inte viker sig. Viker sig för vad? Räknas att fördjupa sig i den religion som man vill kritisera som att vika sig kära Lasse? Är okunskap en förutsättning för religionskritik? Vad är din egen analys Lasse?

Erik Svansbo sa...

Laertes: Som representant för en religion har man ett visst ansvar anser jag. När extremister går ut och utropar att de agerar i islams namn och inte särskilt många säger emot sätter det såklart en bild av den religionen.

Det är den tystnaden som gör att extremister kan sätta bilden av islam och köra över de tysta modera krafterna.

Jag anser inte att Folkpartiets förslag är främlingsfientliga. Jag tror att om man vill ha en väl fungerande integration så måste man ställa krav, det gäller för övrigt i hela samhället.

Martin: Jag gör avgränsningen genom att jag skiljer på de som vill utöva islam på ett modernt sätt och de som är extremister.

Jag är ingen teolog utan fokuserar på när extremister använder religion som slagträ för att hota mänskliga rättigheter.

Laertes sa...

"Som representant för en religion har man ett visst ansvar anser jag."

Märklig åsikt. En människa har inte ansvar för vad en annan gör, särskilt inte vad någon fullständigt främmande person gör på andra sidan jorden. Om det finns någon som anser sig "representera" islam, vilket jag tvivlar på, så skulle man möjligen kunna ha ett sådant krav mot den personen. En muslim i Sverige har inte andra krav på sig än du eller jag och det är väldigt svårt (omöjligt faktiskt) att hävda motsatsen men ändå kalla sig liberal.

Erik Svansbo sa...

Det jag menar är att man har ett ansvar för vilken bild man låter sättas av sin sammanslutning. Som svensk har jag en möjlighet att påverka bilden av svenskar. Som folkpartist bilden av folkpartister. Vore jag troende skulle jag kunna påverka bilden av troende.

Det är inte ett krav på mig, men jag har en möjlighet. Det är ganska allmänmänskligt anser jag.

Martin sa...

Svansbo,

Återigen visar du att din liberalism är tunnare än ett bibelblad. Som svensk har du förstås möjlighet att påverka bilden av svenskar i allmänhet. Men ansvar? Knappast. Om någon gör generaliseringar över svenskar av typen "De är rasister", varför skulle du eller jag ha ett moraliskt ansvar att korrigera detta? Inte heller har muslimer i allmänhet något ansvar för bilden av muslimer. På vilket sätt har en muslim i Bangladesh ett ansvar för vilka bilder SD: s "kreativa" religionstolkar gör sig i sverige.

Dessutm, kan du säga vilka efterforskningar du gjort om muslimska reaktioner på de terrordåd som begås i islams namn? Hur vet du att tystnad råder? För att inga protester publiceras på dina kompisars högerbloggar?

Sedan kan jag inte annat än undra vad du menar när du säger att "Jag gör avgränsningen genom att jag skiljer på de som vill utöva islam på ett modernt sätt och de som är extremister." Men hur gör du den avgränsningen utan att bilda dig om islam? Kan du göra den med din teologiska analfabetism? Hur gör du den avgränsningen mer specifikt. Mån som du är att inte "kollektivisera" på ett skadligt sätt?

Hela din ingång verkar minst sagt märklig. Vill du dra slutsatser om islam utifrån extremisternas tro? Tror du den är mer genuint muslimsk än andra muslimers?

Bulten i Bo sa...

Som representant för en religion har man ett visst ansvar anser jag. När extremister går ut och utropar att de agerar i islams namn och inte särskilt många säger emot sätter det såklart en bild av den religionen.

Verkar som att Ilmar Repalus åsikt om det åligger religionsutövare ett ansvar att regera på missgärningar utförda av andra representanter för samma religion, att denna åsikt nu vunnit respekt i Folkpartiet.

lasse sa...

Erik, jag tror du talar för döva öron. De fördomar vi människor har låter inte så lätt rucka på sig.
Å andra sidan är det intressant att så många inom vänstern blivit intresserade av religion. Man pratar ofta om en nyandlighet men att den skulle spira inom dessa kretsar kommer som en fullständig överraskning.

lasse sa...

Erik, du är betydligt yngre än jag men vi som är lite äldre minns kampen för ett sekulärt samhälle som den förts under de senaste femtio åren. Till slut blev varje människas relation med sin Gud en privatsak och så bör det förbli. Islam bör betraktas på samma sätt som kristendomen och inte tillåtas kliva över den gräns som satts för den och andra religioner i Sverige.
Varje krav på undantag, t ex i fråga om klädsel eller könsseparering i bad och skolklasser är ett nederlag för oss alla som kämpade för ett jämlikt och rättvist Sverige utan "svartrockar" som bestämmer över våra liv.
Men jag tycker fortfarande att du är modig som vågar utmana vänstern och deras nyvunna religiositet. Undrar bara vad deras andliga väckelse beror på.

ג 'ון sa...

Om alla de muslimer som besöker radikala imamers källarmoskeér i Sverige skulle omfamna imamernas radikaal påbud om Jihad så vore Sverige illa ute.
Nu är det inte så men det är illa nog att muslimer öht besöker sådana ställen och därmed legitimerar jihadisternas sak.

Erik har helt rätt; den bedövande tystnaden från öppna, islamska, organisationer när det gäller islamsk terrorism och islamsk antisemitism är synnerligen bestickande på precis samma sätt som de jublande pöbelhoparna på gatorna i den muslimska världen direkt efter 9/11.
/BR

lubbe ferrysson sa...

Grattis Erik till mycket bra artikel, skaplig analys och länken till Londons artikel. Än finns det hopp om svenska liberaler. :-))
Jag förväntar mig inte mycket från SD. Men en sak har de redan bevisat, det är hyckleri bland svenska politiker. Om de ska lyckas att initiera också en bredare debatt om islamiseringen av Sverige och den misslyckade invadrigs- resp. integrationspolitiken återstår att se.
Till dina grubblerier om gränserna mellan kritik av en ideologi och det moderata kollektivet. Där är inte heller Londons jämförelse helt klart. Man kan inte anklaga alla ryssar för Stalins folkmord, eller alla kineser för Maos brott mot mänskligheten. Samma gäller kopplingen mellan tyskar och nazisternas utrotningspolitik. Det blir lättare att förstå om man drar gränser längst ideologier. De kommunistiska folkmorden beror på kommunismen, de nazistiska på nazismen och kommunister och nazister är ansvariga. Så varför bör islamismen vara undantag? Vill en muslim påverka sekulariserat samhälle i muslimsk riktning, då går han över gränsen mellan religion och politik och ska behandlas efter det. Man hör ofta hur västerländska politiker ber om ursäkt för ”historiska synder” som slaveri, kolonialism, eller behandling av olika folkraser. Judarna tvingas ta avstånd från Israels politik, trots att de aldrig har deltagit i israeliska val. Har du någon gång hört en muslimsk representant fördöma terrorbrott, eller folkmord som begicks av muslimer? Eller för den delen muslimsk slaveri? På sin höjd svagt mumlande att handlingen inte har stöd i Koranen och försäkran att islam är fredlig religion. Nej islamismen bör inte få grönt bara för att en del muslimer är kanske sekulariserade.

lasse sa...

"Martin" satte fingret på något väsentligt när han hänvisade till "dina kompisars högerbloggar?"
Det visar att "Martin Laertes" nog inte bryr sig om muslimer så mycket utan mer om att gå i polemik mot borgerliga debattörer och att han där tror att han kan vinna poäng genom att klistra främlingsfientliga etiketter på meningsmotståndare.
Ganska billigt och det visar ganska väl att vänsterns nyvunna religionsintresse bara är en fasad.

A-K Roth sa...

Jag ser din poäng om ansvar, Erik. När extremistiska kristna bär sig åt, bombar kliniker, hotar att bränna andra trosbekännares heliga skrifter etc, är det vanligt, schysst och faktiskt väntat att kristna tar avstånd, att åtminstone kristna förespråkare tar avstånd från dem som beter sig så i deras religions namn. Likaså när rabbiner tar avstånd från extremism inom judismen. I predikan efter predikan i synagogor kom i höst under de stora högtiderna fördömanden av en extremistisk rabbin i Jerusalem som önskat Guds straff på palestinier. Man satt inte tyst. Man förmedlade till församlingen att detta agerande inte var acceptabelt.

Imamer i Sverige, hoppas man, talar ut när svenska muslimer beter sig. Och faktiskt, man hört att det görs. Minst en muslimsk förespråkare tog bladet ur munnen i Malmö när Reepalu inte hade förmågan. :(

Samtidigt ska man inte kräva att muslimer har ansvaret för vad extremistiska muslimer gör, lika lite som man ska hålla andra trosbekännare ansvariga för vad deras extrema gör. (Och jag håller inte hela Sverige ansvarigt för vad Bulten i Bo skriver i sina otaliga kommentarer om allting judiskt. )

Johan Y sa...

Ni som hävdar att muslimer inte kan klumpas ihop som grupp och anklagas. Hävdar ni samma sak när muslimer själva påstår att de vill något som grupp? Hela systemet med lobbygrupper fallerar ju om man påstår att de inte respresenterar någon. LO representerar ju inte i varje fråga varje enskild medlem. Hävdar ni lika hårdnackat att ingen ska lyssna på LO?

Det är förstås djupt oärligt att acceptera grupper när det passar en och påstå att det bara finns individer när det passar en bättre. Särskilt som det alltid tycks leda till att det går att kräva vad som helst som grupp men att det aldrig går att utkräva ansvar av en grupp. En mekanism som leder till många av de problem vi har i samhället idag. Alla kräver men ingen behöver ta ansvar. Två begrepp som rimligtvis borde knytas närmare varandra.

Antingen får man hålla sig till individer eller så får man acceptera grupper. Nu finns det många muslimer och många muslimska organisationer som kämpar för vad de hävdar är den muslimska viljan. Då får de självklart även stå ta ansvar för vad som görs i Islams namn. Om de inte vill de kan de precis som sekulära börja bete sig som individer med krav på individnivå.

Laertes sa...

"Antingen får man hålla sig till individer eller så får man acceptera grupper."

Johan, ditt inlägg känns inte särskilt genomtänkt. Ibland uppträder folk i grupp, ibland inte. De är inte på något sätt ett motsatsförhållande. Men du måste kunna skilja på folk som aktivt organiserar sig tillsammans och andra som bara klumpas ihop av andra men i övrigt inte har någonting med varandra att göra. Det är till exempel ganska stor skillnad mellan en grupp som Motormännens Riksförbund eller gruppen rödhåriga. På samma sätt är det en väldigt stor skillnad mellan att vara insorterad i gruppen muslimer i allmänhet eller att aktivt ha gått med i en specifik muslimsk organisation som har ett särskilt uttalat syfte, som t.e.x lobbying i någon religiös fråga. Det torde vara ganska uppenbart.

Nils Dacke sa...

Diskussionen om "moderata" muslimer respektive "islamister" missar delvis målet och detta på mer än ett sätt. Londons iakttagelser är helt rimliga och stämmer väl med mina egna erfarenheter från England, där jag råkade bo i samband med några spektakulära händelser.

Efter muhammed-karikatyrerna deltog flera hundra muslimer i demonstrationer med våldsamma banderoller och plakat och lika våldsamma rop riktade mot de otrogna. Allt detta förorsakat av några teckningar. Så mycket för den yttrandefriheten.

Efter terrordåden i London 7/7 mot tunnelbana och buss, som kostade många döda och skadade sågs inte en enda "moderat" muslim demonstrera mot att en handfull islamister "kidnappat" deras religion och utfört dessa dåd i namn av deras "fredliga" islam.

Försök nu betrakta dessa två händelser samtidigt, i den mån ni besitter sådan simultankapacitet, och försök dra någon slutsats. Annars kan ex-muslimen Patrick Sookhdeo http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1452322/posts eller ex-muslimen Ali Sina http://www.faithfreedom.org/oped/sina60901.htm hjälpa er på traven.

Det största problemet med att ständigt hänvisa till "majoriteten av moderata muslimer" är att man försöker implicera att islam inte är så farlig egentligen. Detta senare är en farlig missuppfattning.

Det viktiga är istället att analysera vad islam står för vilket förutom av Koranen och hadither framgår av moderna dokument som Kairodeklarationen (CDHRI) och Ammanbudskapet. Av CDHRI framgår att alla mänskliga rättigheter skall underordnas och tolkas enligt sharia. Av det senare framgår med all önskvärd tydlighet att islam likställs med islamism.

Detta synsätt är inget annat än direkt hot mot frihetliga och liberala värden.

Johan Y sa...

@Laertes Helt sant, och jag har inte tid och utrymme för att skriva en bok men det jag beskriver är ändå ett återkommande problem.

I samhällsdebatten behandlas förment svaga grupper som kollektiv i vissa frågor och som individer i andra. Några aktuella exempel. Muslimer behöver stöd och skyddas mot förtryck (som grupp) men muslimer kan inte hållas ansvariga för ens det kvinnoförtryck som är relativt utspritt i de allra flesta muslimska kulturer för de är ju individer och många muslimer är moderata (där är de individer).

Romer har ju fått mycket och välförtjänt uppmärksamhet på sistone och behöver stöd (som grupp) men när man diskuterar romers brottslighet, som exempelvis staden som belägrades i sydfrankrike är det enskilda romers brott (de är individer).

Alla muslimer är inte lika utsatta och diskriminerade och alla romer är inte lika utsatta, ändå bör man se till muslimer och romer när de ska få stöd. Jag hoppas du förstått principen.

Självklart ska man hjälpa individer som behöver hjälp men om man envisas med att dela in människor i grupper kan man inte i efterhand protestera om de också delas in i grupper och beläggs även med sådant som inte är lika önskvärt.

Det är en grundläggande mekanism i det samhälle vi har byggt upp som tycks fullkomligt oförmöget att utkräva ansvar men gärna kväver även de som inte behöver det i välvilja.

Leyla sa...

Ni som desperat attackerar Svansbo är ute och cyklar eller så har ni inte läst artikeln riktigt och försökt förstå det. Ni har låtit det låta som rasism eller främlingsfientlighet som ni kallar. Men tänk lite.

Jag är muslim. Och håller med Svansbo. Han talar det rätta och sanningen. Och sanning gör ont eller hur? :P

Det är klart att vi som bor i det vackra och fria Sverige inte vill att landet ser ut som det gör i Mellanöstern, oavsett religion, kön eller ursprung. Det är därför vi invandrare har flytt hit och mår bra av att bo här för att det inte är samma situation där det råder islamiskt extremism med minimala mänskliga rättigheter. Vem föredrar Mellanöstern framför Sverige?

Jag vågar ju inte ens skriva mitt namn här. Även om jag bor här i Sverige med stor yttrandefrihet är jag rädd för att bli mördad eller få syra kastat rakt på mitt ansikte av islamisterna för att jag sitter här och skriver och kritiserar min egen religion. Och för att jag "svikit" mina "medmänniskor". Men egentligen, om man tänker efter är det inte religionen det handlar om. Islam må vara en fredsam och vacker. Jag är troende och tror på Gud. Men det är ju dem som misstolkat det hela, de dumma muslimer det handlar om. Dem som gör saker i Guds namn är detta handlar om. Det är idioter det handlar om. Fattar ni? Jag vill inte (och tror att alla ni andra också känner samma sak) att islamistiska extremisterna tar över, jag vill inte att sharia lagar skall tillföras och jag vill inte gå i burka.

"Alla de muslimer som vill utöva islam som en del av ett modernt, sekulärt och demokratiskt samhälle är en naturlig del av Sverige. Men de som vill se sharialagar och stöttar terror är ett hot mot detsamma.

Och det finns många tongivande muslimska ledare i världen som vill just detta." <--- detär sant. Så är det ju, för det behöver inte Svansbo se ut som främlingsfientlig. Sverige har ju ingen emot Islam alls, men vi ska väl skydda oss från dem som är lite för "på" . Han som planerade spränga hela Stockholm var väl inte så snäll? Vem vill ha en sådan Islam?

Jag har problem hemma där man ibland blir tvungen att göra saker och misshandel pågår också. Hon är en strålande mor och hustru och en blyg person. Men han är inte nöjd. Han slår henne i Islams namn. Ingen av oss dricker, röker, är ute sent, festar eller gör andra "olämpliga" ting. Ändå är vi försvenskade och "for anpassade" i Sverige, enligt han. Bor man i ett land anpassar man sig där automatiskt , speciellt om man är barn, eller hur? Och anpassning är ju viktigt för att kuna leva i ett främmande land.

Så tycker jag inte att en muslim ska vara. Och det är inte sådana muslimer vi vill ha i Sverige. Jag ska iallafall inte vara som HAN.

Som Svansbo säger; att vara muslim och leva i lugn och ro är en sak och vara en extremist som vill se sharia lagar i Sverige är helt annan sak.

Gud välsigne er.
Ha en bra dag.