1 okt. 2017

Demokratins kärna är våld

Två beskrivningar av dagens händelser i Katalonien:
  • Spanien skickat ut sin polis och brutalt misshandlat oskyldiga människor som ville uttrycka sin åsikt.
  • Spanien har med lagens rätt försvarat demokratiskt fattade beslut
Vilken beskrivning är rätt? Båda, eftersom det inte finns någon motsägelse mellan dessa påståenden.

Spanska premiärministern Mariano Rajoy kommenterar:
Today, all the Spaniards have seen that our state rule of law keeps its strength and reality, and restricts those who wish to subvert the state of law.’
Medborgarna i en demokrati måste följa de beslut som politikerna fattat. Om medborgaren vägrar kommer polisen.

Demokratins försvarare i Barcelona
Politikerna vet att om Katalonien får sin självständighet riskeras Spaniens ekonomi, och fler regioner i Europa kan inspireras till självständighet. Därför vet de inte vilket ben de ska stå på just nu.

Självklart kan inte Margot fördöma Spaniens regering. För mycket står på spel, och i grund och botten skulle hon kunna ta samma beslut som Spanien.

Våra moderna demokratier har ingen grund i frihet, och vi medborgare är utlämnade till politikernas godtycke.

Demokrati är en järnhand i silkesvante. 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hej.

Jag undrar vad Wallström skulle säga om hon fick frågan ifall svenskar har rätt till ett eget land?

Däri ligger en av nackdelarna med universella rättigheter och värderingar: de gäller alla.

Om då exempelvis palestinier har rätt till ett eget land i enlighet med etnicitet, tradition och tro et cetera; varför skulle inte svenskar kunna hävda detsamma på samma grunder?

Varpå den som hävdar universella rättigheter snabbt fastnar i att det nog ändå är skillnad på folk och folk.

Vilket är varför partikulära rättigheter är ärligare.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Lavazza sa...

"utelämnade" bör vara "utlämnade".

Annars en toppenpost.

Erik sa...

Tack för komplimang och rättelse!