7 aug. 2017

Staten, kultur och invandring

Vi har lärt oss att staten är garanten för vårt samhälle, och en katalysator för goda värderingar. Genom svenska myndigheter flödar den energi som håller samhället samman.

På samma sätt förväntas invandrare förvandlas till goda svenskar. SFI och olika introduktionskurser knådar vilken människa som helst till svensk. Alla är ju svenskar innerst inne.

Detta är det fundament som den svenska migrationspolitiken vilar på.

En annan teori är att det är den svenska kulturen som har skapat det rika samhälle vi har. Den anförs bland annat av Nima Sanandaji i hans bok Scandinavian Unexeptionalism:
Scandinavian countries have been praised for their high levels of welfare provision and their economic and social outcomes. It is true that they are successful by most reasonable measures. 
However, Scandinavia's success story predated the welfare state. For example, Sweden began to fall behind as the state grew rapidly from the 1960s. Between 1870 and 1936, Sweden enjoyed the highest growth rate in the industrialised world. However, between 1936 and 2008, the growth rate was only 13th out of 28 industrialised nations. Between 1975 and the mid-1990s, Sweden went from being the 4th richest nation in the world to the 13th. 
Many analyses of Scandinavian countries conflate correlation with causality. It is clear that many of the desirable features of Scandinavian societies, such as low income inequality, low levels of poverty and high levels of economic growth predated the development of the welfare state. These and other indicators began to deteriorate after the expansion of the welfare state and the increase in taxes to fund it.
Sverige idag är ett politisk experiment som ganska tydligt visar vilken av teorierna som är rätt. Ett exempel är våldtäkter, som Jens Ganman skrev om idag på facebook. Öppna vilken nyhetssajt som helst så är det enkelt att se vilket kaos den svenska migrationspolitiken skapat.

Migration i ett fritt samhälle innebär att människor bjuds in, genom att köpa mark eller få ett arbete. De blir direkt en del av ett sammanhang.

Statlig migration innebär att människor rekryteras till utanförskap. De saknar ett sammanhang med ursprungsbefolkningen, eftersom de inte är inbjudna av dem. De hamnar i ett hjälplöst beroende av staten. Den svenska staten är också skoningslöst effektiv när det kommer till att utvisa de invandrare som faktiskt bidrar.

Staten förstör med kirurgisk precision det goda med invandringen. Det är dock inte bara migrationen som förstörs av statens beröring. Välfärdsstaten är saxen som klipper sönder samhället. Det som staten rör vid förstörs.

Galenskaperna i migrationspolitiken kan bli en viktig lärdom om man förstår mekanismerna bakom. Socialism leder till misär. Det är idiotiskt att tro att mekanismerna bakom socialism kan skapa välstånd, men det är vad den svenska statslögnen är byggd på. Ju mer stat, desto mer misär.

Den svenska kultur som politikerna förnekar är grunden till vårt goda samhälle. Välfärdsstatens lögn är att ta allt det goda från vår kultur, och ta äran för det. Sanningen är att det svenska samhället är starkt trots välfärdsstaten, inte tack vare den.

Vänder man sig bort från statens galenskaper finns lösningen där mitt framför näsan. Läs Klaus Bernpainter: Så lätt det vore att fixa Sverige

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej.

Fri migration har samma effekt på ett samhälle som att introducera råttor och kaniner i Australien.

Ett nytt jämviktsläge uppstår i tre faser:

Etableringsfas, där invånarna trängs undan, och de invasiva arterna ersätter dem tills man når en balans.

Expansionsfas, där de ursprungliga invånarna minskar i antal relativt sett de invasiva arterna vilka förökar sig i ett markant snabbare tempo och dessutom skaffar fler avkommor per fertil hona.

Utrotningsfas, där de ursprungliga arterna jagas och trängs undan tills endast små fickor med för lågt antal för att bibehålla en livskraftig population återstår.

Sverige befinner sig i expansionsfasen.

Man kan hysa åsikter om detta, men demografi, islam, och folkgrupper från MENA bryr sig inte om dessa åsikter då opererar utifrån helt andra föreställningar om rätt, fel och så vidare.

Förr eller senare får de västerländska civilisationerna slut på platser att fly till.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Anonym sa...

Det offentliga Sverige älskar "offer", alternativt "utsatta".

Då går man samtidigt förtjust och tårögd igång på alla cylindrar.

Mycket trivial mekanism.