27 aug. 2017

Frihetlig migrationspolitik

När jag gick med i Liberala partiet var det en punkt som jag studsade på - migrationspolitiken.

I partiets A till Ö om migration
Invandring behöver inte vara en belastning för samhället. Totalt fri invandring kan dock orsaka problem för en välfärdsstat. I takt med att välfärdsstaten avskaffas och större ansvar läggs på individer och civilsamhälle vill Liberala partiet minska hindren för migration. Alla människor som vill komma till Sverige och kan försörja sig själva bör få komma hit.
I partiprogrammet om migration:
I ett liberalt samhälle är inte invandring eller utvandring något problem. De som kan hindras från inträde är människor som utgör ett reellt hot för samhället, men annars ska fri rörlighet råda. Den fria rörligheten är bara ett problem i en socialistisk eller halvsocialistisk stat. I ett liberalt samhälle, som förespråkat av Liberala partiet, är det inte ett problem. Fri invandring kan leda till problem i en traditionell välfärdsstat. I takt med att arbetsmarknaden avregleras och välfärdsstatens omfång kraftigt minskar kommer även eventuella kostnader för invandring att minska.
Den statligt drivna migrationspolitiken som vi ser idag i Sverige innebär att

  • Migranter rekryteras av staten. De flyttar till Sverige utan koppling till andra medborgare och garanteras livslång försörjning.
  • Migrationsverket beviljar medborgarskap långt över huvudet på medborgarna.
  • Staten agerar för att kasta ut invandrare som sköter sig och tjänar pengar.

I ett fritt samhälle drivs inte migration av staten. Migration måste utgå från att en människa från ett annat land bjuds in, av en arbetsgivare eller markägare. Självklart utgår inga bidrag.

Processen för medborgarskap bör göras om, enligt modell från Schweiz. Där måste en migrant bo i landet i upp till tolv år innan medborgarskap kan beviljas. Migrationsverket ger ett första OK utifrån vissa kriterer. Ytterligare prövning görs sedan av de regioner som är närmare medborgaren.

Till syvende och sist bör grannar och medborgare i det område där migranten stadigvarande har bott ha sista ordet om medborgarskap. Det kan till exempel kan göras i de geografiska utskott som finns i många kommuner.

För mig är det självklart att ett fritt samhälle innebär att arbetande migranter välkomnas, och att de brutala utvisningar vi ser idag av goda medborgare omedelbart upphör.

Ett liberalt parti med ett enda mandat kan på så sätt göra stor skillnad.
  • Först gör man upp med Sverigedemokraterna om att stoppa bidragsinvandringen och strama åt medborgarskapsprocessen. 
  • De som ljugit sig till medborgarskap bör omedelbart fråntas medborgarskap, och kan sedan prövas enligt de nya kriterier som införs.
  • Partiet söker sedan stöd hos de borgerliga om att mjuka upp reglerna för arbetskraftsinvandring.
Den politik jag har lagt ut i detta inlägg ryms enligt mig i de formuleringar som finns i partiprogrammet. Hursomhelst måste de förtydligas, vilket jag kommer driva.

En röst på mig är en röst för migration driven av medborgarna, där produktiva människor är välkomna att jobba i Sverige. Om de önskar har de chansen att bli verkliga medborgare efter en seriös prövning där grannar och medmänniskor till sist fäller avgörandet.

Som medlem i Liberala partiet kan du verka för att denna linje blir verklig politik och även se till att jag som kandidat hamnar så högt upp som möjligt på riksdagslistan.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hur förankrat är detta bland övriga partimedlemmar?

Erik sa...

Inte förankrat, mina åsikter. Jag får se helt enkelt.

Partistyrelsen har läst min blogg och känner till mina åsikter sen tidigare i alla fall.

Anonym sa...

Hej.

Vacker tanke i det politiska laboratoriet.

I verkligheten ett demografiskt självmord. Ungefär som att tillåta fri import av olika djur och växter till Australien.

Men värdesätter man inte att tillhöra en folkgrupp eller att denna existerar som en distinkt företeelse utan är kosmopolit så är det du beskriver logiskt.

För mig som är patriot och svensk, och öppet värderar mitt folk och mitt land högre än andra är det otänkbart oavsett vilka liberala värderingar jag i övrigt har.

Nå, lycka till i politiken! Ju fler partier desto bättre och om jag får komma med et förslag så kanske en punkt om sänkt riksdagsspärr till en procent vore något? Danmark har två (procent) och har bland annat därför mer dynamisk och därmed pragmatiskt realistisk politik.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Anonym sa...

Om du inte vet vad dom andra tycker , hur kan du känna tillförsikt till partiet?

Många liberaler har ju ganska rörig inställning till migration.

Erik sa...

Jag tycker partiprogrammet är tillräckligt bra, sen får man jobba vidare utifrån det.

Jag tycker mig kunna mejsla ut en bra argumentation utifrån äganderätten. Så jag kör på.

Erik sa...

Jag håller inte med dig Rickard. Ser mig som svensk och inte kosmopolit. Kan inte se att den här linjen skulle innebära demografiskt självmord.

Anonym sa...

Migration är en ödesfråga , om partiet inte har en konkret samsyn så kommer ni bara vara ytterligare ett otydligt parti som man inte vet var man har iom det är en så känslig fråga.

Att du har en egen tolkning av partiprogrammet ger inte väljaren mycket.

Finns får många Norbergare bland libertarianerna.

Erik sa...

Jag håller med. Jag jobbar med det som finns och hoppas kunna få med mig partiet.

Nicholas Miles sa...

En bra början på en realpolitisk strategi, men jag tycker det fattas en bit. Man skulle kunna säga att det finns bra nyheter och dåliga nyheter om den klassiska liberalismens standardanalys av migrationsfrågan.

De dåliga nyheterna är att välfärdsstaten bara är toppen av ett isberg. Precis som kommentatorn Rickard verkar antyda ovan, så är det möjligt för staten att uppmuntra till demografiskt utbyte även utan hutlösa bidrag.

De goda nyheterna är att de lösningar som krävs, förutom en avskaffad välfärdsstat, redan ryms inom den klassiska liberalismens politiska implikationer. Till exempel behöver associationsfriheten återinföras, vilket i klartext betyder att privat sektor ska ha rätt att diskriminera. Det blir liksom lite knepigt att tala om migration driven av medborgarna, när staten kan bestämma vem du måste anställa i ditt företag eller inkvartera i ditt hyreshus.

Sedan har vi brottsligheten. En selektiv brottsbekämpning som sätter åt svenskar men låter vissa grupper löpa fritt på basis av etnicitet är ett effektivt sätt att göra svenskar till andra klassens medborgare i sitt eget land. Att polisen vägrar lämna ut vapenlicens och domstolarna vägrar erkänna rätten till självförsvar förvärrar problemet. Så kallad anarkotyranni, dvs att staten låter en grupp utsättas för brott men bestraffar samma grupp när den försöker värja sig, kan fungera som substitut till välfärdsstaten. Vem behöver bidrag när man själv kan plundra lokalbefolkningen på sina resurser? Det som krävs är bland annat att svenskar får rätt att bära vapen samt en radikal utökning av rätten till självförsvar. Domare och poliser som inte respekterar lagstiftningen ska sparkas. Att avreglera privata säkerhetsföretag (Sydafrika kan tjäna som inspiration) vore också bra.

Den mångkulturella propagandan i skolan är också ett problem. Hemskolning behöver legaliseras, skolorna privatiseras, och läroplanerna avskaffas. Det behöver också bli möjligt för ungdomar att börja jobba i mycket tidigare ålder. Stretar facken emot så vingklipp dem. Stryp subventionerna till kultur och media, så kan man börja få bukt med propagandan i de sektorerna också.

Alla dessa saker borde vara lättsmälta för en klassisk liberal, och de flesta finns nog redan i LPs partiprogram, men eftersom det här handlar om realpolitik behöver man så att säga connect the dots åt väljarna. Det har du gjort i välfärdsfrågan på ett förtjänstfullt sätt, men mitt råd är att du och partiet gör samma sak med de nämnda punkterna också.

Det centrala problemet med fri invandring är att mottagarnationen behöver en slags kulturellt immunförsvar för att kunna hantera inflödet. Våldsverkare behöver skjutas, etnomasokister behöver bojkottas, och element som inte kan foga sig efter lokalkulturen behöver utestängas från bostadsmarknad och försörjningsmöjligheter. Välfärdsstaten bidrar till att skada detta kulturella immunförsvar, men det finns fler saker som också är en del av problemet.