16 apr. 2017

Demokratins svikna löfte

Demokratin är ett av de finaste begrepp vi har i Sverige och västvärlden. I och med allmän rösträtt tog sig västvärlden från despoternas grepp och in i en ny upplyst tidsålder. Medborgarnas vilja ges uttryck genom de politiska partierna som i sin politiska kamp driver fram ett bättre samhälle för alla. Ungefär så lär vi oss att samhället fungerar.

För mig är äganderätt och frihet från våld det viktigaste som finns. Ingen ska stjäla mina saker, eller hota mig med våld. Detta lär vi oss att staten skyddar oss ifrån.

Men teorin om demokratins godhet är väldigt grund. Tänk ett naturtillstånd där libertarianer sluter sig samman för att bilda en nattväktarstat. De utser politiker för att förvalta nattväktarstaten vars uppdrag endast handlar om rättssamhälle och militär.

Militärerna och juristerna ser redan efter första året att deras budget är otillräcklig. Journalisterna skriver om bristerna och en de libertarianska medborgarna är oroliga. De libertarianska politikerna vill bli omvalda och ser en chans till ökad populäritet och skjuter till lite extra skattemedel. Så rullar det på, år från år.

På samma sätt som i det korta exemplet om nattväktarstaten har den svenska staten utökats steg för steg. Civilsamhället har steg för steg tagits över av staten, och på samma sätt har propagandan utökats. Medier har förstatligats eller satts i statligt beroende genom presstöd. De politiska partierna är idag finansierade av staten.

Den svenska staten föddes inte med rösträtten, utan har anor långt tillbaka. Då förtrycktes folket av brutala kungar. Idag är vi alla delaktiga i det demokratiska projektet. Men vad gör det för skillnad egentligen?

Då kom kungens fogde och krävde in skatten. Idag skickar skatteverket en avi. Om du inte betalar kommer polisen, sen kommer samma gamla fogde som förr. Skillnaden är att skatterna är mångdubbelt högre, och ansvaret otydligare. Vi är ju alla delaktiga, och demokrati är det bästa som finns!

Politiker agerar utifrån den situation de befinner sig i. Riksdagspolitikerna är beroende av sina partier för att ha kvar jobbet, och att hålla partiledningen nöjd för att kunna göra karriär.

Vi som medborgare har idag olika riksdagspartier att rösta på, som alla i olika omfattning vill utöka staten. De som vinner makten kommer pressas av myndigheter, medier och lobbygrupper att öka statens makt. Så statsmakten kommer växa, och vår frihet kommer minska.

Löftet är att staten ska skydda oss mot tjuvar och våld, men vem är det egentligen som tar våra pengar under hot om våld? Jag såg denna bild på twitter och hajade till:

Citat från Murray Rothbard

För mig framstår det som att demokrati framför allt innebär att jag blir förtryckt, och förväntas vara nöjd med det eftersom jag har fått påverka hur snabbt förtrycket ska öka.

Jag har inte läst Democracy: The God That Failed av Hans-Herman Hoppe, men jag ser fram emot att göra det.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Demokrati är bara ett honnörsord, som står för det absolut goda i politisk mening. I praktiken kan det ha vilket innehåll som helst, oavsett styrelsesättet, tänk bara på folkdemokratierna. Platon menade att demokrati är den bästa grundstenen för en utveckling mot tyranni - och historien motsäger det inte.

I västvärlden föds nu en globalsocialism, som lierar sig med både superkapitalister och islamister. Under demokratiska former skapas ett gränsöverskridande tyranni, där den gråa massan indoktrinerar sig själv och styrs av en osynlig global elit. Den hysteriska konsumismen, skenindividualismen och förljugenheten döljer den totalitära likriktningen, atomiseringen och maktlösheten.

Det egalitära tänkandet, som från början avsåg likhet inför lagen, löper amok och bryter ner alla naturligt utvecklade hierarkiska system och kompetenskrav. Nivelleringen och mobbväldet slår även ut ledarskapet. Föregångslandet Sverige är ytterligt feminiserat och infantiliserat och saknar vuxna ledare. I väljarkåren kommer andelen känslomässigt styrda kvinnor + feminiserade män förmodligen alltid att utgöra en majoritet framöver. Demokratin i betydelsen majoritetsstyre utan vuxet ledarskap skapar en kärleks- och godhetsbräkande fårskock, där vargarna fritt kan härja.
/ Sixten Johansson

Anonym sa...

Känns uppgivet. Vår tids viktigaste politiska fråga, den om statens storlek, är helt förbisedd. Eftersom en liten stat inte gynnar partierna så kommer inget parti att driva frågan. Ebba Busch Thor var, när hon anträdde partiledarposten, tidigt ute med att hon vill "rulla tillbaka staten" men sedan dess har det varit tyst och kd är lika lite intresserat av att förlora sin inkomst som andra partier. Staten tröskar gärna bidrag till föreningslivet för att lägga under det sig ideologiskt. En början till civilsamhällets upprättelse vore om föreningar motstod frestelsen att söka statliga bidrag. Men då måste insikten om att staten är skadlig finnas och hos gemene man finns den tyvärr inte.

Anonym sa...

Verkligen uppgivet är vad det är.

Genom existensen av partistöden så äger befintlig partiledning organisationen då slantarna kommer top-down istället för att partiorganisationen försörjs underifrån med medlemsavgifter.

Partierna fungerar då som stiftelser, de äger sig själva och utser sina egna förmånstagare. Systemet blir ointagligt.

Det enda vapen jag har som medborgare är min röst vart fjärde år och den skall användas så väl som möjligt för att skapa oreda i befintlig struktur. Även om jag måste hålla för näsan när jag röstar.