12 dec. 2016

Magstarkt moderat moralprat

Leif Gripestam (m) skriver på SVT Opinion: Farligt att låta nyanlända gå före hela bostadskön
Att ställa den som sparar till en första bostad mot en nyanländ är en farlig politik. 
I dagsläget måste man lägga undan 7500 kronor i månaden i fem år för att ha råd med en kontantinsats till en etta i Stockholm. 
Lika farligt är det att låta nyanlända gå före hela bostadskön. Det sliter sakta sönder samhället och tilliten. Varför ska man spara, betala skatt och sköta sig om någon annan alltid går först.
Det är en rimlig fråga som Leif Gripestam ställer sig. Varför ska man betala skatt i Sverige?

Gripestam implicerar att det finns någon form av val, vilket dock inte ingår i konceptet skatt. Att betala skatt är inget tjänsteutbyte. Politikerna bestämmer ett system, sen får medborgarna foga sig i det. Nöjda kunder finns på en marknad.

I en stat med uppåt 60% skatt är det naivt, för att inte säga stötande, att prata om att det ska finnas någon form av rimlighet i skattesystemet.

Moderaterna står för en socialdemokratisk politik där staten ska beskatta, reglera och pytsa ut bidrag till höger och vänster. Inte bara svenska medborgare ska räddas, behövande människor från hela världen ska finansieras. Med medborgarnas pengar.

Under dom förutsättningarna är det inget annat än stötande att öppna för en moralisk diskussion kring skatt. Se dig i spegeln, Leif Gripestam.

Vi betalar skatt för att Leif Gripestam och alla andra politiker vill tvinga oss till det.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej.

Jag tror den omedvetna bakgrunden är ungefär såhär:

De som föds med sådana funktionsnedsättningar/-hinder att de inte kan vara självförsörjande ges rätt till eget boende med stödinsatser för ett så normalt och drägligt liv som möjligt.

De som kommer till Sverige utan förmögenhet, relevanta kunskaper, eller annan trygghet erbjuds motsvarande.

På sätt och vis kan man säga att myndigheter jämställer dessa grupper (även om överlapp ibland finns). Sant eller falskt i det enskilda fallet är mindre relevant, då det alltid avviker beroende på de specifika förhållandena.

Därmed etableras ett prejudikat som över tid ger dagens resultat.

Detta skall inte förstås som att jag förordar återgång till internering eller socialdemokratisk rasbiologisk politik - vilket väl egentligen inte behöver sägas här.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare, bl a med över tjugo års erfarenhet av att jobba med unga och vuxna med kognitiva funktionsavvikelser