11 okt. 2015

Hur illa kommer det bli?

Insikten om att den svenska välfärdsstaten står inför en kollaps sjunker nu in i bredare skikt i samhället. Men tyvärr är klockan fem i tolv, eller kanske redan tolv och personligen tror jag inte att det kommer gå att vända utvecklingen. Vi går mot en systemkollaps på ett eller annat sätt.

I dagens livesändning på radio bubb.la intervjuades Tino Sanandaji.

Sanandaji har länge visat på de bristerna i den svenska politiken och vad den kommer leda till. Idag kom många intressanta perspektiv fram.

Anledningen till att Sverige har hamnat där vi är idag stavas i ett ord: socialism. Sedan sextiotalet har vänstern kämpat på många fronter och tagit kommandot över Sverige politiskt och kulturellt.

Tino Sanandaji lyfte i intervjun skolan som ett exempel på detta. Sedan 80-talet har svenska skolan fullständigt brakat samman, vilket korrelerar med att socialistiska ideal fått fullt genomslag. Läraryrket är nedvärderat och lärarutbildningarna är genompolitiserade. Därför kan man inte hoppas på någon snabb förbättring där.

Sanandaji menar att 30% av försämringen i skolan beror på invandringen, och resten på socialismen. Nu ökar invandringens påverkan på skolan så vi går mot en fortsatt försämrad skola och ett utpräglat klassamhälle. Chansen framöver för barnen är privata alternativ och att föräldrarna pressar på hemifrån.

En annan viktig faktor är att de invandrare som kommer till Sverige har vänstervärderingar. Eftersom invandringen är så omfattande kommer den sannolikt tippa vågen i samhällsdebatten till vänster och säkra socialdemokraterna och vänsterns maktinnehav framöver.

Borgerligheten är i grund och botten socialdemokratisk och har lagt de frihetliga värderingarna på hyllan. Det är en mycket lång startsträcka för att kunna utmana denna böjda rygg inför vänstern.

Det går inte att lita på de statliga systemen framöver, men vi kan vara säkra på en sak: Skatterna kommer vara fortsatt höga. Så höga som det går. Brottsligheten kommer vara hög och ökande. Social oro kommer vara ett normalt inslag, och samhället kommer drabbas av grov segregering.

Jag skulle gärna se att andra bloggare och debattörer kunde börja spinna vidare på realistiska framtidsscenarion så att man kan börja "preppa".

Idag är Sverige ett mycket bra samhälle att leva i men en titt i kristallkulan ger inget hopp. Det enda som faktiskt ger mig hopp just nu är den spirande frihetliga rörelse som utkristalliserar sig kring radio bubb.la.

Se till att lyssna på inslaget med Tino Sanandaji, det var brutalt bra.

4 kommentarer:

RGB sa...

Jag börjar bli orolig inte minst för att mina barn inte förstår hur allvarligt det är. De sliter och jobbar kollar kanske ibland Rapport men har inte den insikt som man får tex av kommunalt engagemang. Man förväntar sig att riksdagen fixar detta. SKL varningar försvinner bland frukostflingorna!

Anonym sa...

Skolplikten är ett flytthinder i Sverige, men förmodligen kommer den att avskaffas eller i praktiken sättas ur spel efter hand som skolmiljöerna blir allt stökigare. I Finland har man bara läroplikt. Där är det föräldrarnas ansvar att se till att barnen skaffar sig grundskolekompetens, men hemskolning har än så länge utnyttjats i väldigt liten utsträckning.
Jag tror att föräldrar och alla pedagogiskt sinnade bör försöka skaffa sig de bästa undervisningspaketen som finns eller egen kompetens som täcker åtminstone hela grundskolan. Informatorrollen kommer sannolikt i ropet igen, därför att den personliga kontakten med en kunnig och klok vuxen är ytterst viktig. För att få med den sociala biten och effektivisera lärandet bör man försöka få ihop en stabil grupp på 4-7 elever, vilket i regel är den idealiska storleken. Om motivationen är tillräcklig och informatorn inspirerande räcker det då med halvtid och resterande halvtid använder eleven för självstudier och praktik. Vad gäller distansundervisning finns säkert mycket erfarenhet att hämta t ex från Australien. Hur sorgligt det än är måste nog undervisningsspråket bli engelska eller något annat stort språk.
/ Sixten Johansson

Anonym sa...

Hej.
Den svenska skolan har i två generationer lärt invandrare och deras föräldrar att aggressivitet och hot är en framgångsrik metod för att få sin vilja fram. Ju mer bråk desto större lättnader och eftergifter, och desto mer reträtt både från det svenska samhället och från likabehandlingsprincipen.

Om de östeuropeiska staterna var en övning i totalitär socialism, är Sverige ett experiment i långsiktig dito. Själva språket är på väg att försvinna in i ett Orwellianskt limbo. Som lärare instämmer jag i ditt råd: välj utländsk privatskola, förslagsvis i Schweiz. Den svenska skolan går inte att rädda och lärarkåren bär ett stort ansvar för indoktrineringen. Föga förvånande då hundratals kollegor erhöll utbildning i DDR.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Kristian sa...

Ja, har bara hört 20 minuter, men det är mycket bra!