6 apr. 2013

Finns en monolitisk islam?

På Folkpartiet Östergötlands årsmöte talade i år Jasenko Selimovic, statssekreterare hos Erik Ullenhag. Han höll ett gripande tal om hur han kom till Sverige och det mottagande han fick. Mycket av detta finns återgivet i hans brev till Jonas Hassan Khemiri.

Jasenko Selimovic pratade sedan om islam. Han menade att det fanns mängder med fördomar om islam, och att islam inte är en monolitisk religion.

De muslimska länderna är representerade i FN i Organisation of the islamic conference. Tanken med detta är att representera ummah, den globala muslimska nationen.

De muslimska länderna har liknande problem. Kvinnoförtryck, intolerans mot homosexuella, judar och andra religioner. Några exempel:
  • Judarna har drivits ur arabvärlden, och nu drivs de kristna bort. Gatestone Institute gör listor månad för månad över attackerna mot kristna från muslimska extremister. Här är listan för Januari.
  • Antisemitismen bland muslimer Europa är också stark. I Frankrike ökar antisemitiska attacker kraftigt efter attentatet i Toulouse. En del talar nu om slutet för europas judar.
  • Thereligionofpeace.com är en islamkritisk sajt som också listar de många övergrepp som görs av muslimska extremister. Dessa övergrepp går att härleda till islamistiska påbud, direkt från Koranen och från tunga religiösa företrädare i den muslimska världen.
Ateisten Sam Harris skrev något väldigt intressant 2006 i sin text The end of Liberalism?
Increasingly, Americans will come to believe that the only people hard-headed enough to fight the religious lunatics of the Muslim world are the religious lunatics of the West. Indeed, it is telling that the people who speak with the greatest moral clarity about the current wars in the Middle East are members of the Christian right, whose infatuation with biblical prophecy is nearly as troubling as the ideology of our enemies. Religious dogmatism is now playing both sides of the board in a very dangerous game. 
While liberals should be the ones pointing the way beyond this Iron Age madness, they are rendering themselves increasingly irrelevant. Being generally reasonable and tolerant of diversity, liberals should be especially sensitive to the dangers of religious literalism. But they aren’t. 
The same failure of liberalism is evident in Western Europe, where the dogma of multiculturalism has left a secular Europe very slow to address the looming problem of religious extremism among its immigrants. The people who speak most sensibly about the threat that Islam poses to Europe are actually fascists.
Samma sak ser vi i Sverige, där Sd och Avpixlat är relativt ensamma i sin kritik av islamism.

Islamismen är en stark och inflytelserik kraft bland Europas muslimer. Deras värderingar får genomslag i vårt samhälle idag. De representerar en tolkning av islam som är i högsta grad monolitisk, och som finns representerad världen över, bland annat genom Muslimska brödraskapet.

Diskussionen om islam har jag tidigare skrivit om när jag citerade Barry Rubin: Meningslös debatt om islams natur. Självklart kan islam reformeras och kombineras med ett västerländskt samhälle. Men detta kommer inte ske om problemet tonas ned.

Relevant i sammanhanget är Lena Andersson i DN: Att lägga livet till rätta.

5 kommentarer:

Magnus Andersson sa...

Apropå att högerextrema är nästan de enda som talar om problem med islam. När Expo kallar icke högerextrema (jag exempelvis) för islamofober och klumpar ihop dem med högerextrema [1] minskas nog inte bara ett önskvärt demokratiskt samtal då demokrater tystnar, utan det ger troligen reklam år de högerextrema.

---
[1] Expo kallade World Net Daily, en halvt amatörmässig sajt som republikaner driver, lustigt nog högerextrem för att de kritiserat Obama. Sen finns Seglora. De tycks mer propagandistiska än Expo. Och Lisa Bjurwald: Ett "argument" hon har är att Breivik år innan dådet skrev några ord om att han inte var emot muslimer. Att han trots det begick dådet menar Bjurwald visar att vem som helst som har med "islamofobi" att göra är riskmoment. Att sånt dominerar debatten visar att den inte är logisk utan propagandistisk. Hon missar dels annat Breivik sa, men framför allt visar ej Breiviks ord att kritiker av islam som inte hatar muslimer sannolikt får en sådan utveckling. Bjurwalds kämpar emot att islam beskrivs negativt, det hon kallar islamofobi. (Här nämnde jag något av det sämsta med Bjurwald; såklart finns saker hon sagt som är korrekta. Dock är detta budskap dominerande.)

Klartexten sa...

Ett intressant inlägg! Vad menar du med ett "monolitiskt islam"? Då bör vi först försöka definiera islam i allmänna termer.

Islams doktrin (läran): Koranen och Muhammeds exempel (sunna, beskrivs i haditherna)

Praxis: Så som islam praktiseras i olika länder.

Vad gäller doktrinen är nog islam tämligen monolitisk, i väsentliga avseenden: jämlikhet, homosexuella, övriga religioner, våld

Vartenda ord i Koranen anses vara Guds eget, så AMBITIONEN hos varje troende muslim ÄR att följa doktrinen. Allt annat är "icke islam". Fundamentalisterna får då det moraliska övertaget, då dom ju hämningslöst kan hänvisa till religionens källor. Därför tystnar gärna "moderata muslimer". Dom har fel helt enkelt.

Fundamentalismen har varit i ökande de senaste decennierna inom islam. En naturlig konsekvens av internet som ökar möjligheterna för envar att ta reda på vad som står i källorna, direkt el via predikanter.

Jag förutstpår att fundamentalismen inom islam KOMMER att växa sig allt starkare, då det ju representerar det ÄKTA islam. Och äkta islam är vad troende muslimer vill ha.

Det kommer aldrig att bli någon intellektuell fajt mellan moderata o troende muslimer. Kampen vinns mycket lätt av fundamentalisterna. Övriga är HELT chanslösa. Jag skulle själv mycket lätt krossa varje "moderat" muslim i en debatt om det äkta islam. Och när hörde vi senast en debatt mellan en fundamentalist o en moderat muslim? glöm det!

Så nej, dessvärre islam är tillräckligt monolitisk för att det skall strida HELT mot våra västerländska värderingar om jämlikhet, yttrandefrihet, HBT-rättigheter etc.

Och käre bloggare, tror du annorlunda, så beror det på dina bristande kunskaper om islam. Utan dessa kunskaper är det naturligt att tro att det finns ett "moderat" islam. Men något sådant existerar inte. Det finns bara islam eller "icke islam".

Detta är en mycket pessimistisk syn, jag vet. Men bekräftas av alla erfarenheter.

Som sagt en mycket inressant fråga och hoppas någon vill ta debatten mot mig.

Här lite grundinfo om islam: http://klartexten.wordpress.com/2010/08/07/islam-for-dummies/

Klartexten sa...

Jag skall vara lite mer specifik:

Kvinnors rättigheter: monolitisk (4:34 bl a)

Homosexuella: monolitisk (förbud)

Terrorism/Krig mot otrogna: Doktrinen stödjer såväl våld (9:29 t ex) som hänsyn

Yttrandefrihet: Folkets syn på yttrandefrihet är tydlig: Finns ej vad gäller islam. Med största säkerhet väl underbyggt av doktrinen

Terrorism: Koranen 9:29 ger utrymme för krig mot kristna o judar.

Så vad gäller kvinnor o homosexuella är islam helt tydlig, vilket gör islam oförenlig med våra grundvärderingar. Inget kan ändra detta.

Att Koranen anses vara Guds ord, vartenda ett, innebär att det blir omöjligt att blunda för vissa suror, bara för att man känner för det.

Klartexten sa...

Sen vad gäller SD: Jag är själv tidigare sosse o invandringsörespråkare. Men när man inser vad islam står för och ser problemen, så måste man vända sig till ett parti som erkänner problemet!

Så vi är inte SD som råkar känna till problemen med islam. Utan vi är vanliga medborgare som insett problemen och sett att SD är enda partiet som vill lösa problemet. Vi har varit där många av er står nu.

Anonym sa...

Kan skriva under på allt klartexten skriver.
Ta bara Muhammed som exempel. Han och hans gärningar vördas allmänt av alla troende muslimer. Muhammed är deras förebild.

Men vad gjorde då denne förebild?
Muhammed var såväl politisk som militär och religiös ledare. Vad säger det, jo att Muhammed var envåldshärskare. Det är då inte konstigt att demokrati anses strida mot islam. Finns demokratiska muslimska stater?
För det andra visar det på att islam är en politisk religion.
För det tredje så företog sig Muhammed rena krigsaktioner i syfte att sprida islam, vilket också senare muslimsk erövringshistoria visar efter profetens död. Islam är därför inte en fredens religion utan också en imperialistisk religion som ytterst syftar till världsherravälde. Detta är islams sanna natur och så länge den muslimska umman inte tar avstånd från Muhammed som deras ofelbara profet och istället öppet granskar dennes handlingar, kritiserar och förkastar det mesta av vad han gjort och stod för finns bara ett monolitiskt islam.
Att ändra på islam ser jag i likhet med sign klartexten, som ger andra skäl, som omöjligt.

Islams förhållande till judar är intressant. I korthet kan man säga att när Muhammed gav sitt klartecken för sina anhängare att slakta alla judiska män över 13 år i den judiska stammen Banu Qurayza, ta deras kvinnor som slavinnor, adoptera deras barn och tvångskonvertera dem till muslimer,
så gav han konkret exempel på hur man behandlar judar om de sätter sig till motvärn.
Har aldrig hört en enda muslim kritisera detta massmord på judar. Idag skulle Muhammed blivit inkallad till Haag anklagad antingen för brott mot mänskligheten eller folkmord. Men inte en enda imam eller muslimskt lärd har vad jag vet uttalat kritik för detta uppmärksammade massmord.
Placerar vi detta agerande på Israel-palestinakonflikten och att det på ena sidan är judar och den andra muslimer förstår vi varför en fred där Israel erkänns som judisk stat är osannolik.
För Muslimska brödraskapet i Egypten, Hamas, Hezbolla, The Arab League är det omöjligt. För dem finns endast en lösning och det är att judarna ger upp, emigrerar, konverterar,mördas eller drivs ut.
Ingen jude borde sväva i tvivelsmål vad som skulle hända om muslimerna fick fria händer i Israel. Islam är judars dödsfiende i lika hög grad som nazism. Det kan vi förstå om vi ser hur hyllad Hitler är i den muslimska världen,.