10 mars 2013

Vad är alternativet till reglerad invandring?

Något som slagit mig som särskilt intressant i migrationsdebatten är hur lite som krävs för att anses ha en relevant åsikt. Ofta räcker det med att säga att man tycker att alla borde få komma hit, att man står för fri invandring. Eller att man tycker att det är inhumant att gömda tvingas leva under svåra förhållanden. Längre än så sträcker sig inte diskussionen.

Dagens Nyheter anser att polisen ska strunta i att jaga papperslösa, trots att de begår ett brott och trots att polisen har fått direktiv om motsatsen. Denna text innehåller som jag ser det ganska grova logiska hål.

Om Dagens Nyheter anser att papperslösa ska kunna vistas i Sverige utan risk för avvisning bör man skriva det rakt ut. Då ska utlänningslagen ändras, och fundamentala förhållanden i vår reglerade invandring förändras.

Detta skriver inte Dagens Nyheter om, och ingen bryr sig egentligen. Det duger bra med DNs välvilliga ledare.

En annan krönika bland många på samma linje är Johanna Nylander i Kristianstadsbladet: Reva mellan polis och politik.

Vår reglerade invandring bygger på att arbetskraftsinvandringen idag närmast är fri. Även för de som inte kan arbeta finns det möjlighet att bli medborgare, om man uppfyller olika asylskäl. De som blir medborgare utan att arbeta är en kostnad, och därför är dessa platser begränsade.

Fredrik Segerfeldt har varit tydligt med sitt alternativ: kraftigt utöka invandringen och sänka bidragen. Han föreslår på migro.se en ersättning på 450 kr/månaden och att kåkstäder ska byggas upp där de nyanlända ska kunna bo.

Detta fick liberalen Torbjörn Jerlerup att gå i taket och kraftigt attackera Segerfeldt. Varför är svårare att förstå - Segerfeldt är faktiskt konsekvent och förklarar konsekvenserna av ökad invandring som han ser dem. Och varför har Segerfeldt fel - är det inte bättre med en kåkstad utanför Stockholm än tortyr i Iran?

Fredrik Segerfeldt är intellektuellt hederlig och presenterar sitt alternativ till reglerad invandring. Det har ingen annan gjort. Men det finns en bred enighet bland debattörer om att det system vi har idag är orättfärdigt och fel.

Politiker har ett ansvar att presentera heltäckande lösningar, men detta ansvar gäller även debattörer.

Intressant i sammanhanget: Bryan Caplan från Cato Institute: Why Should We Restrict Immigration? Tipstack William Sparf.

4 kommentarer:

anton sa...

Intressant text du länkar till i slutet, men jag tycker han bortser från vissa viktiga faktorer. T.ex. föreslår han att invandrare (och kanske t.o.m. deras barn) skulle kunna gå utan rösträtt (som en lösning på andra problem). Detta misstänker jag skulle kunna leda till enormt missnöje, ett missnöje som då inte kan lösas demokratiskt och som kan leda till våld och oro. Folk kommer inte vara nöjda med att leva som andra klassens medborgare med hänvisning till att "du har det bättre för att du föddes här och inte i Haiti".

Klartexten sa...

Mycket bra artikel! Men måste kunna leva med de långsiktiga konsekvenserna av sin politik, annars är det en dålig politik!

Massinvandring på dagens nivå innebär förstås att välfärden utarmas o senare blir ett minne blott.

Jerlerup tänker aldrig igenom konsekvenserna av sina idéer. Det är tydligen jobbigt. Han klarar praktiskt taqet ingen fri debatt.

När det gäller REVA så faller ansvaret tyngst på en feg polisledning som inte vågat tillämpa lagen, pga en gapande pöbel.

Politikerna har ägnat sig åt ministerstyre vilket strider mot vårt demokratiska statskick! Riksdagen stiftar lagarna o myndigheterna (polisen) verkställer!

Polis och politiker har båda agerat odemokratiskt.

Polisledningen borde bara slagit näven i bordet o sagt att det är upp till dom själva att tillämpa lagarna effektivt. Men dom fegade ur o lät pöbeln välja vilka lagar som ej bör följas, samt hur polisen bör utföra sitt jobb.

Skrämmande! Ansvaret åvilar POLISEN och ingen annan! Huvudena borde rulla!

Sture sa...

anton: Vad är alternativet till att bidragsinvandrare blir utan rösträtt?

Bidragsinvandrare med rösträtt ges makt att höja urbefolkningens skatter för att öka sina egna bidrag. I vanliga fall när arga, unga män reser från ett land till ett annat och tilltvingar sig lokalbefolkningens egendom med maktmedel så brukar det kallas ockupation och plundring, vilket juridiskt är att betrakta som krigsförbrytelser.

Jag är inte säker på att det skulle leda till mindre missnöje, oro eller våld. Folk blir förstås rättmätigt förbannade om främlingar kommer för att roffa åt sig av deras egendom utan att bidra med något.

Etnifiering av sociala skillnader har alltid varit och kommer alltid att vara en källa till oro och missnöje. Det är därför det är så problematiskt att importera en massa lågutbildade människor utan vare sig ekonomiskt, socialt eller kulturellt kapital och sedan uppmuntra dem att upprätthålla sin etniska särart och strunta i urbefolkningens sedvanor och informella regler.

Landets befolkning delas i två distinkt olika läger med aversion mot varandra; det ena känner sig utsuget och det andra diskriminerat.

anton sa...

Sture:

Ungefär därför är jag emot bidragsinvandring. Ges dem rösträtt kan de rösta till sig mer bidrag (som du säger), vilket gör de som redan var invånare förbannade, ges dem inte rösträtt blir de förbannade. Jag är för asylinvandring för de med verifierade asylskäl och arbetskraftsinvandring för de med faktiska arbeten; inte "bättre-liv-invandring", för det är orättvist mot skattebetalarna (skattepengar skall i första hand gynna de som betalat dem).

I texten som blev länkad till anförs invandring utan rösträtt som argument för helt fri invandring, vilket jag opponerade mig mot för att det leder (också) till ett splittrat samhälle.