3 mars 2013

Migrationsdebatt och liberala dygder

REVA-debatten har lugnat ned sig nu, vilket jag uppskattar. Det blev, som Sanna Rayman skrev på SvD mycket tyck på lite fakta. Det kom inte fram så mycket intressant i själva debatten, förutom att debattörer fick utgjuta sig ömsom om polisen och alliansen.

Det alternativ som de flesta verka förespråka är att papperslösa ska kunna vistas i Sverige utan risk att avvisas, om inte polisen råkar ramla på dom av en händelse. DN skrev om detta: Avblås jakten på gömda.

Detta ligger i linje med det märkliga beslutet att inkludera utländska medborgare i svensk välfärd - vård och skola för papperslösa. Så som Per Hagwall klargör när han citerar utlänningslagen: Det är olagligt att vistas olagligt i Sverige. Men om man gör det har man rätt till skola och sjukvård.

Magasinet Neo har genom Mattias Svensson slagit ett slag för DNs linje när de påstår att Reva handlar inte om att upprätthålla lagen. I artikeln framförs två påståenden: (Ytterligare information har tillkommit sedan publicering, se slutet av artikeln för uppdatering.)

  • Gömda omfattas inte av välfärdstjänster 
  • Det är inte olagligt att upprätthålla sig i Sverige

Båda dessa påståenden är falska, vilket Mattias Svensson är medveten om. Han har trots påstötningar inte ändrat sin argumentation eller sin text.

Dialog mellan mig och Svensson

Texten ligger ute på Magasinet Neos officiella blogg. Detta är djupt beklagligt och sätter varken Mattias Svensson eller Magasinet i en särskilt bra dager. Att slira med fakta som liberal debattör är för mig oacceptabelt. Oberoende om felet är litet. Ett fel är ett fel.

Jag har alltid sett den liberala delen av svensk borgerlighet som ärliga och sanningsälskande. Men i migrationsdebatten har nu ledande liberala debattörer svajat med fakta eller varit ansvarslöst otydliga. 

Förutom Svensson gäller detta Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg, vars bok Migrations kraft ännu en gång har visats ha allvarliga brister. Peter Santesson-Wilson på inslag har recenserat.

Svensson har precis som Segerfeldt och Norberg attackerat meningsmotståndare på ett sätt som jag alltid har förknippat med vänstern. Högt tonläge utan, som jag uppfattar det, en fullständig argumentation i botten. 

Jag förstår inte tanken om att skapa en andra klassens medborgare, som ska leva illegalt i Sverige och försöka få uppehållstillstånd om och om igen tills de lyckas. Det är inte en fungerande lösning enligt mig, och det underminerar helt vår grundläggande tanke på asylrätt. 

Asylrätten är till för att de mest behövande ska få medborgarskap. Att tillåta papperslösa att finnas här permanent, eller till och med genomföra en amnesti som sthlms-centern vill, är tvärt emot denna tanke. Då kan vem som helst som är uthållig och förslagen få medborgarskap i Sverige, oberoende av bakgrund. 

Eftersom det bara finns en begränsad mängd platser för människor som inte jobbar och vill bli medborgare kommer då alla de som fått avslag men ändå stannat kvar få platser på bekostnad av de som vi med säkerhet kan säga uppfyller asylskälen.

Hur det än är så måste illegala invandrare avvisas på något sätt. Det måste, som polisen själva säger, ske rättssäkert. Jag kan inte uttala mig om hur det görs förrän det görs en seriös sammanställning. Fokus har en bra genomgång av bakgrunden och nuläget.

Marcus Svensson på Smålandsposten var en av få som höll huvudet kallt och tänkte själv när det blåste som mest: Farligt när känslorna får styra

Sammanfattningsvis är jag glad att vi faktiskt har en migrationsdebatt i Sverige. Det är en ganska ny företeelse, så det kanske inte är så konstigt att det blir lite skakigt i början. 

Det jag tar med mig är att för egen del ännu hårdare försöka leva upp till vad jag ser som liberala dygder: Ha rätt fakta, en sammanhållen argumentation och visa mina meningsmotståndare respekt.

UPPDATERING: Jag har nu fått kommentar från Mattias Svensson att han faktiskt har uppdaterat den text som jag påtalade angående papperslösa. Det uppskattar jag mycket, och jag har ändrat i mitt blogginlägg.

Mitt andra påstående är fel, det står inte rakt ut att det inte är olagligt att upprätthålla sig i Sverige. Men det finns ändå allvarliga saker att anmärka på.

REVA handlar inte bara om legkoller i tunnelbanan. Det är ett direktiv som kommer från regeringen, som handlar just om avvisning av illegala invandrare. Som Per Hagwall visade är det straffbart att upprätthålla sig i Sverige utan tillstånd. Svensson skriver i sin artikel angående brottet att upprätthålla sig i Sverige utan tillstånd:
Att sakna korrekta resedokument, exempelvis för att ens visum har gått ut eller för att man tagit sig ifrån diktatur och förtryck, är inte ett allvarligt brott. Det saknas brottsoffer och är snarare att jämföra med att gå mot röd gubbe
Enligt den lag som gäller är det straffbart med upp till ett års fängelse att upprätthålla sig i Sverige utan tillstånd. Så det går inte att jämföra med att gå mot röd gubbe. Det finns fängelse i straffskalan, så det borde innebära att polisen har vissa befogenheter när de söker efter misstänkta.

Och eftersom det är olagligt att upprätthålla sig i Sverige kan jag inte se annat än att rubriken saknar täckning. Att avvisa illegala invandrare handlar i allra högsta grad om att upprätthålla lagen, oavsett vad man tycker om den.

Sen är jag helt emot att godtyckligt legkolla folk, det är bra att en sådan kritik kommer fram. Rättssäkert ska vara ett ledord, precis som det står i direktivet.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att du tar avstånd från dessa lögner! Vi måste ha alla fakta på bordet!

Anonym sa...

Ska man kritisera någon för felaktiga fakta bör man kolla dem själv först.
1. Gömda omfattas inte av välfärdstjänster
Formuleringen du klagade på är ändrad så att även mindre begåvade borde kunna låta bli att missförstå den. "De gömda i vårt land står utanför möjligheten till rättvisa, liksom de i stort sett står utanför våra välfärdssystem, våra möjligheter att resa i världen och de flesta karriärmöjligheter."
2. Det är inte olagligt att upprätthålla sig i Sverige
Vilken del av "är inte ett allvarligt brott" var det du inte förstod?

Anonym sa...

Dags att introducera begreppet "vänsterliberaler" om dessa tyckar? Henrik Alexandersson tillhör dem också..de rör sig mentalt mer på vänsterkanten/miljöpartiet än på höger/konservativ-sidan.

Anonym sa...

Anonymen 4 mars 2013 07:02 antyder att "De som uppehåller sig illegalt i vårt land står utanför möjligheten till rättvisa, liksom de i stort sett står utanför våra välfärdssystem, våra möjligheter att resa i världen och de flesta karriärmöjligheter."

Och hur skulle det kunna vara på annat sätt? Vilka karriärmöjligheter, resemöjligheter och annat skall Sverige erbjuda de som uppehåller sig illegalt i landet?
Ibland häpnar man över logiken eller bristen på den hos vissa men när känslorna rusar iväg är det tydligen lätt hänt att sluta tänka en millimeter framåt.

Erik sa...

Anonym 07.02. Som du ser har jag ändrat i inlägget.

Anonym 09.13: Mattias Svensson är ju öppet miljöpartist, så för honom är det en relevant beteckning.

Lasse O sa...

Begrepp är intressanta. Först lanserades begreppet "papperslösa" som vill ge intrycket av att vissa människor i Sverige råkat tappa sina ID-handlingar och sedan oförskyllt blir trakasserade av stat och polis.
När sedan uttrycket papperslösa blev för uttjatat började man med begreppet "gömda". Förmodligen var den välmenande tanken att man skulle associera det med Anne Frank som gömde sig undan nazisternas mordmaskin. Begreppet vädjar till känslor men ett land kan inte basera sin migrationspolitik på känslor. Då blir det kaos.

Svensk migrationspolitik är varken rättvis, konsekvent eller logisk och den som har verkliga asylskäl kan aldrig veta vilket utfallet blir, eftersom många ärenden drunknar i alla de asylansökningar som lämnas in utan att den sökande är berättigad till asyl.
De som vill att döpa om illegala invandrare till något mer känslomässigt smakligt gör också svensk asylpolitik och asylsökande en rejäl björntjänst eftersom godheten faktiskt har ett pris.
Människor lockas nämligen att betala stora summor för att komma till landet Sverige eftersom vissa politiker och andra opinionsbildare inte accepterar de lagar som gäller utan kräver att alla får stanna. Sådana opinioner sprids nämligen blixtsnabbt i världen och allt för många lockas att satsa sina sista slantar för att få ett bättre liv, verkliga asylskäl eller ej.
Ansvaret för detta borde vila tungt på opinionsbildarna men de skakar det av sig. De är ju så nöjda med sig själva och sin godhet samt krav på att bara vissa lagar skall följas.

Som sagt, godheten har ett pris men det betalas av de som inte får asyl utan stannar kvar som illegala invandrare.