24 feb. 2013

Demokratiperspektiv måste till i palestinabiståndet

Under helgen har det rapporterats att Sverige skänker ytterligare 30 miljoner till palestinska myndigheten.
Regeringen ser allvarligt på den svåra ekonomiska situation som den palestinska myndigheten hamnat i, sedan Israel lagt beslag på skatteinkomster motsvarande cirka 120 miljoner dollar. Det är pengar som tillhör palestinierna. 
Nu tar den svenska regeringen initiativ för att stödja palestinierna och skänker 4,8 miljoner dollar, motsvarande drygt 30 miljoner kronor.
Pengarna ska tas från Sveriges konto i Världsbanken, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M). 
– Om fler länder gör som Sverige för att tillfälligtvis lätta på den stora bördan på den palestinska myndigheten kan det underlätta, säger hon. 
Gunilla Carlsson hoppas alltså att fler länder ska följa Sveriges exempel och ta pengar som finns placerade hos Världsbanken och skänka dem till palestinska myndigheten.
Det är 4,8 miljoner dollar som regeringen skänker. Pengarna ska användas av den palestinska myndigheten för att betala ut till exempel lärarlöner och pensioner.
Läsare av denna blogg känner väl till att det inte bara är lärarlöner Fatah betalar ut. Man stödjer tusentals fångar ekonomiskt, både i fängelser och efter att de frisläppts. Så mycket som 6% av Fatahs hela budget går direkt till detta, enligt Times of Israel. Se även Palestinian Media Watchs särskilda rapport.

Palestinska myndigheten är klassiska arabiska despoter. Området är klassat som "not free" enligt Freedom House. Förutom att stödja terror passivt har dessa skurkar egna stridande terrorgrupper. Och nu får de 30 färska svenska skattemiljoner att fortsätta kampen mot Israel med.

Birgitta Ohlsson (fp) har ställt en fråga till Gunilla Carlsson om bistånd till diktaturer. Carlsson svarade så här:
Demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för utveckling och minskad fattigdom. Därför ska Sverige ställa tydligare krav på sina samarbetsländer rörande demokrati och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. […]
I länder där demokratiska förutsättningar saknas för ett långsiktigt samarbete, kan i stället olika typer av riktade insatser för att stödja positiva processer vara möjliga. 
Men i fallet Fatah och Palestina gäller dock inte Carlssons vackra ord. Här går svenska skattemiljoner rätt in i Fatahs budget.

Se Gudmundsons gamla ledare i ämnet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

De ekonomiska svårigheterna beror mest på att arabländerna har svikit sina finansiella löften gentemot "Palestina".

De 120 miljonerna kanske skulle tillhöra palestinierna om de betalade sina elräkningar.

Johan sa...

Bra inlägg som vanligt. Har missat detta i nyheterna. Men noterade istället att shiptogaza återigen lyckades få ett långt inlägg på tv4 nyheterna häromdagen med kommentatorn Stefan Borg som uttryckte förskräckelse över det "extrema övervåld" som Israel använde sig av vid bordningen av shiptogazas skepp. Detta våld bestod av elpistoler och även i att de Israeliska soldaterna var maskerade. Det kunde inte bli mer humant, men tv4 väljer självklart att ta upp denna ickenyhet och vinkla den på värsta sätt! Ett reportage på ca 5 minuter, men inte ett ord om de riktiga problemen nu i mellanöstern, t.ex. Syrien.

Anonym sa...

Stefan Borg är en ignorant tönt. Videon som TV4 presenterade visade ingen användning av el.pistolet och samtliga eliförband i världen inkl. den svenska Nationella Insatsstyrkan,uppträder maskerat för att förhindra repressalier och hot mot deltagarna och deras familjer.
Stefan Borg på TV4 är enbart en megafon för den islamistkramande vänstern.