17 dec. 2012

Haveri i Agenda när antisemitism debatterades

Igår sände Agenda ett oerhört gripande inslag om Evelyn, judinna från Rosengård i Malmö. Hon har fått sin dörr vandaliserad, först med hakkors och nu även med en judestjärna.

Hatet Evelyn drabbas av är så massivt att hon också utsats för dödshot. Hon vill flytta ifrån Rosengård men hon har inte tillräckligt mycket pengar. Det kan bli hennes död.

Men debatten som följde på detta viktiga inslag blev inget annat än en skandal. Inbjudna var Willy Silberstein, och debattören Helena Mechlaoui, historelärare från Göteborg. Här är hela Agenda, och debatten börjar ungefär 42 minuter in.

Mechlaoui har tidigare skrivit en artikel på SvD Brännpunkt där hon argumenterar för att man ska diskutera förintelsen mindre i skolan, eftersom det kan vara stötande för personer från mellanöstern. Hon ger även stöd till tanken att judar ska ta avstånd från Israels politik. Helena Mechlaouis åsikter var således kända av Agenda - de måste rimligen ha tyckt att hennes åsikter var relevanta i debatten.

Den första frågan av Anna Hedenmo är ganska alarmerande: Finns det något sätt att förstå det här hatet? Och Mechlaoui börjar berätta om palestinier från mellanöstern, deras traumatiska upplevelser som förmodats utförts av judar. Hon tillåts hålla på en bra stund och måla ut beskrivningen ordentligt.

Anna Hedenmo påpekar sedan att detta har väl ändå ingenting att göra med Evelyn i Malmö. Nej, svarar Mechlaoui, och börjar sedan sväva ut i ännu mer målande beskrivningar av israeliska övergrepp mot palestinier (ett barn krossat under stridsvagn). Trots dessa hemska övergrepp kan många palestinier skilja på israeler och judar i allmänhet, menar Mechlaoui.

Tack vare Anna Hedenmo och Mechlaoui har nu debatten om antisemitism i Malmö hamnat med fokus på påstådda övergrepp av Israel mot palestinier.

Willy Silberstein får sedan ordet och berättar då om en utbildningssatsning som ska göras för att öka kunskapen om antisemitism. Men Helena Mechlaoui är kritisk till denna satsning, eftersom hon har uppfattat att den ska handla om förintelsen. Hon framför sedan samma budskap som i hennes Brännpunktartikel, att fokusera mindre på förintelsen och ta in andras upplevelser.

Willy Silberstein förklarar sedan att deras utbildning inte ska handla om förintelsen. Men Mechlaoui är ändå kritisk. Hon vill inte peka ut någon särskild form av rasism. Silberstein påpekar då att inslaget ändå borde visa att det finns behov om utbildning kring antisemitism. Han nämner också att det även finns problem med islamofobi.

Direkt efter ett inslag där en judinna i Sverige hotas till livet vill alltså Mechlaoui inte att man ska peka ut någon särskild form av rasism.

Efter detta tar Anna Hedenmo Mechlaouis frågeställning, och frågar om det ändå inte kan ligga något i det som hon tog upp, att vissa kan tycka att deras upplevelser inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Willy Silberstein förklarar då att han inte tycker det är rätt att ställa olika gruppers upplevelser mot varandra.

Helena Mechlaoui år sedan frågan om hur hon tycker antisemitismen ska bekämpas. Hon förklarar då att hon vill inkludera deras historia. Då om man själv känner sig sedd och bekräftad kan man se den andre. Men hon menar att detta inte betyder att sätta människors lidande mot varandra.

Willy Silberstein håller med, att han och Mechlaoui är helt överens om att allas berättelser måste inkluderas. Då frågar Anna Hedenmo om han vill att man ska tala mer om Israels eventuella brott. Häpnadsväckande nog tvingas nu Willy Silberstein förklara för Anna Hedenmo att man måste separera antisemitism och Israels politik, att de inte har med varandra att göra.

Men då tar Helena Mechlaoui ordet och menar att det är Israels politik som gör att ungdomarna "uppför sig som dom gör". Hon menar att antisemitismen som kommer från mellanöstern har med Israel att göra.

Willy Silberstein påpekar att Mechlaoui gör samma misstag som många andra och blandar in Israels politik när man diskuterar antisemitism i Sverige. Han markerar tydligt och säger att detta är helt oacceptabelt.

Mechlaoui framhärdar då att det är oacceptabelt med antisemitism, men att det finns undersökningar som visar att det har med Israels politik att göra. Då menar Silberstein att vi måste vara överens om att detta inte får blandas ihop.

Mechlaoui börjar nu prata om att problemen i Malmö är större än antisemitism, att personer blir skjutna för att de har invandrarbakgrund. Och där sätts punkt för debatten.

Det finns två saker som är alarmerande med detta. För det första inbjuds en rättshaverist med uppenbart antisemitiska åsikter att delta i Sveriges främsta debattprogram. För det andra tar programledaren hennes ståndpunkter och försvarar dem. Trots att de är uppenbart antisemitiska.

Att Evelyn utsätts för dödshot i Rosengård och att Anna Hedenmo legitimerar antisemitiska frågeställningar är två sidor av samma mynt.

Häpnadsväckande och skrämmande att journalister kan vara så okunniga om antisemitism. Agendas haveri borde få allvarliga efterspel.

18 kommentarer:

Anonym sa...

För drygt 20 år sedan stötte jag på 'mina' första invandrare från mellanöstern (utanför universitetet). Två karlar med familjer från Irak resp Iran som båda flytt. De drev en affär tillsammans.

Nu är ju inte Iran/Irak-konflikter på samma nivå som Israel/Palestina, men vem farao hörde talas om att flyktingar tog med sig konflikterna hit för 20 år sedan? För 20 år sedan var det skinnskallar som ansågs trakassera judar. Så är det inte idag, men det sitter fortfarande långt inne hos media att skriva det rakt ut. Det hade man inte med smånassarna förr.

Om jag kunde begripa varför man behandlar rasistiska/främlingsfientliga muslimer med silkesvantar .... (ursäkta missbruket av "rasistiskt", jag använder nu termen precis som så vanligt är i media då det gäller ett visst parti)

Anonym sa...

Anna Hedenmo är en katastrof..men fick säkert en klapp på axeln internt hos SVT, det skulle inte förvåna mig det minsta. Det är tydligen såhär de vill ha de, och vädligt få politiker på riksnivå protesterar.

Anonym sa...

SKMA är ute och cyklar. När Willy S säger judar inte ska kopplas ihop med vad en israelisk regeringar gör är det visserligen sant men det är inte vad det handlar om.

Vad det handlar om är att judar i Sverige idag förnekas RÄTTEN av vissa muslimska grupper, att utöva sina demokratiska rättigheter varje meborgare i Sverige ska ha rätt till eftersom judar trakasseras bara för att de är judar, eller har förmodade åsikter om israelisk politik.
Men en jude har i Sverige samma rätt att försvara israleisk försvarspolitik som muslimer har rätt att fördöma denna och önska Israels försvinnande.

Vad INGEN däremot har rätt till är att medels våld och trakasserier förhindra en annan medborgare, jude eller ickejude, att fritt få föra fram sina åsikter eller utöva sina demokratiska rättigheter.

Det är vad problematiken handlar om och som SKMA borde skjuta in sig på förutom att blottlägga den antisemitism och judehat som sprids i den muslimska världen och som följer immkigranterna hit och förgiftar judars liv idag i Sverige till den grad att många av dem håller sin judiska identitet dold. Och så ska det inte vara i ett samhälle som vill värna om alla människors lika värde och rättigheter. Den gäller idag i praktiken inte för många judar i Sverige och i många andra stater i Europa.

Anonym sa...

Såg på Rapport igår islamiska förbundets v.ordf. i Malmö. Han ingår i en grupp för samförstånd mellan judar och muslimer i Malmö. Hur han kan fungera som det samtidigt som han predikar judendom är en religion och att judar inte utgör en nation är en gåta.
För faktum är att judendom är en religion och judar ett folk eller nation.
Denne muslimske företrädare förnekar i likhet med palestiniernas Abbas att judar är ett folk. Som de ser det existerar inget judiskt folk eller nation, endast en judisk religion vars utövare kallas judar men inte utgör ett folk.
Dettta är en anledning varför Abbas säger han aldrig kommer erkänna en judisk stat. För det vore då att erkänna en religion som grund för en statsbildning.

Denna lögn finns stadgad i artikel 20 i PLO stadgan "....Judendomen är en religion, ..... Inte heller utgör judar en särskild nation med egen identitet;...."

Judar som folk eller nation existerar alltså inte enligt dem och ska därför inte heller ha någon egen stat.

Något för Malmös judar att bita i när de sitter ner med denne företrädare för Malmös muslimer.

Anonym sa...

Lite mer om vad som står i PLOs artikel 20:

"....Judiska krav på historiska eller religiösa band med Palestina är oförenliga med historiska fakta och en sann uppfattning om vad som konstituerar en stat. Judendomen är en religion, inte en oberoende nationalitet. Inte heller utgör judar en särskild nation med egen identitet; de är medborgare i de stater som de tillhör."

Judar har alltså inga religiösa eller historiska band med "Palestina". Det är så Abbas brukar uttala sig när han talar i FN.

Judar är männsikor som delar en religion men utgör inte ett folk, och ska därför inte ha en egen stat utan leva som minoritet i ickejudiska stater.


Anonym sa...

Kanske dags starta en insamling till "Evelyn" så hon kan flytta från Rosengård till ett bostadsområde som saknar hotande och våldsbejakade antisemiter?

Lasse O sa...

Lite väl mycket anonymer här. Är det en och samma person eller är det flera som inte orkar hitta på en signatur?
Problemet med anonymiteten är när man vill bemöta en åsikt så måste man fråga sig om man skall slå ihop sina synpunkter till alla anonyma inlägg eller bemöta dem en och en, eftersom det möjligen är olika personer.
Är Anonym 17 december 2012 09:24, 17 december 2012 12:33, 17 december 2012 13:31, 17 december 2012 14:15, 17 december 2012 14:23 och till och med Anonym 17 december 2012 15:04 samma person?

Anonym sa...

Kommunen borde ordna en annan lägenhet till henne eftersom de uppenbarligen inte kan skydda henne där hon bor nu.

Att regeringen inte reagerar på det som händer i Malmö eller antisemitismen i SVT är rent ut sagt förjävligt.

Avi Talias sa...

Instämmer med blogginlägget, vill bara tillägga en sak dock, den radikala hållningen att en jude har lika rätt att försvara och vara stolt över Israel som en muslim har rätt att försvara Palestina (med reservation för terroriststämplade organisationer givetvis). Ställs det samma krav på palestinska flyktingar att de måste ställa sig kritiska till Palestina för annars får de skylla sig själva om de utsätts för Islamofobi? Nej det vore helt orimligt, och det ska det vara också, så även för judar.

Anonym sa...

Lasse O

Vill du kommentera en anonym kan du kommentera i sak. Du behöver inget namn för at göra det och dessutom är kommentarerna så få så det är inga problem att se vilken anonym du avser i din kommentar.

Dessutom är det så att vissa vill vara anonyma av rena säkerhetsskäl. För bor man i ett område med många muslimer och har ett ovanligt namn och åsikter de inte gillar kan man lätt hamna i den situation som Evelyn befinner sig i. Så ligger det till i dagens Sverige, och det måste var och en förhålla sig till som inte heter Sven Svensson eller liknande.

Anonym sa...

Har aldrig hört talas om judar som trakasserar palestinier,araber eller andra för att de går i demonstrationer med Hezbollaflaggor och uttrycker stöd för andra terroristorganisationer skrikande död åt Israel och är ute efter att förstöra den judiska staten och mörda dess judiska befolkning...

Det är tydligen ok, så ok att tom Mona Sahlin och FNs vice Jan Eliasson tycker sig kunna gå med i sådan demonstrationer.

Men judar ska inte ha rätt att få kritisera detta eller utöva sina demokratiska rättigheter att försvara Israel utan att bli utsatta för dödshot och trakasserier.

Anonym sa...

Staten Palestina har aldrig existerat. Plus att palestinierna gör bara uppror och "försvar" mot judar, de har aldrig beskjutit Egypten eller Jordanien med raketer osv när de ockuperade "palestinska" områden.
Det ställs inga krav på palestinier överhuvudtaget, det är ett av skälen till att det inte är fred idag.

Anonym sa...

Den Anonyme som inte vet (?) att judarna, förutom att de delar en religion, även är ett folk och en nation, har en del kvar att lära sig. Genom tusentals år har de varit noga med att hålla sina släktled separerade från omgivande folk. Naturligtvis har det förekommit äktenskap över gränserna, men genetiken bekräftar att deras dna-profil är helt unik och har hållits åtskild i alla tider. Det är t.o.m. så att en viss gren (från Moses bror Aron) har en dna-uppsättning som inte finns hos något annat folk. Den släktgrenen var designad för prästerskapet och dess avkomlingar kan genom ett enkelt dna-test identifieras, varhelst de befinner sig i världen. De har en tusenårig rätt till sitt land och nationen återbildades med FN:s välsignelse. Därför är också behandlingen av judarna i vårt land helt oacceptabel och jag förundras ständigt över varför invandrande muslimer inte blir undervisade om de förhållanden som råder så att de inser vilken lögn de har matats med från början till slut!

Anonym sa...

Visst är judar en nation och ett folk men deras genuppsättning är inte så homogen so vissa vill göra gällande.
För även om judar har sitt ursprung i Israels stammar har det alltid tillåtits konvertering till judendom för den som så önskar. Och den som konverterar till judendom blir då en integrerad del av det judiska folket.
Och eftersom det genom årtusenden är åtskilliga av olika skäl som konverterat till judendomen är dagens judar idag ett multietniskt folk.
Således finns bland judar idag etniska minoriteter av svarta, indier, etiopier, kineser etc.

Anonym sa...


- Varför förvånas?

... Hur länge har inte SVT - det s.ka. "public service" i Sverige ( : och även SR : ) - varit lika mycket vänstervridet enögdt som i uppenbarligt i anti-israeliskt och i lönndom i ensidigt anti-semitiskt uti varande i rasistiskt? I detta fallet går där inte att få denna gamla "Oberoende" --- hund "att sitta" fint och bete dess självft uppå ett mänskligt sett i anständigt och neutralt sätt och vis. Det går bara inte - inte med de cheferna som sitter där idag, ... och i morgon, ... nej, det gör dess självft i Omöjligt - ! Styrningsgrunden därstädes är, helt enkelt, genomkorupt - andligt-etiskt-juridiskt genomrutten - ! -
... Så varför förvånas!? - ...

Ch.A.I´.M./Sthlm./.

sven sa...

Erik Svansbo borde sluta ta in kommentarer där de skriver anonym.

Anonym sa...

Oftast är en debattledare, som Anna Hedenmo här, sakrosankt.
Willy Silberstein borde givetvis ha vänt sig direkt till Anna och frågat varför hon försökte hitta ett berättigande för den muslimska antisemitismen i Malmö.
Svagt av Wilberstein att inte göra det.

Anonym sa...

- Lasse O har så rätt: ... Alla härstädes uti Sveriges land heter inte - typ - "Sven Svensson" ( : ! : ) och därav - ibland - finnes behovet av en viss anonymitet. Och det är alldeles i säkert så - i också - att den i empatilöse//inlevelsedöda ( : helylle-"Sven" ... : ) inte äger den/det ringaste "behov" av att uti detta faktiska dilemma i "identifiera" sig-självft. ...
Och. ... Den som så i självft inte varit på flykt och befunnits i jagad/utsatt har inte en suck av en aning om vad det/sådant de-facto uti innebär uti en mänsklig reell praxis av smärta till lidande. Och ja. Den empatilöse bryr dess-självft inte ens, ity den-denne är i vilket fall som helst likgilltig/död inför sin Nästan-medmänniskan ( : ! : ) .- Så. ... Om en viss anonymitet stör: ... ta och bryt upp från Er bekvämlighet, ett litet tag, och försätt Er för en liten stund uti en annan mänsklig individs prekära situation utav att befinnas i varande i utsatt läge. ... Så kanske läppar som "Svens" ... förseglas ett tag uti ... skam.- ... Om där finns någon mänsklig anständighet alltså.-

En god helg tillönskas.-

PS. Helt korrekt sagt i ovan - i också - är att där alldrig har i existerat något palestinskt folk.
Den-det korrekta i faktiska omständigheten är istället att de alla-allihop där i förirrade arabiska folkslagen, i och utanför den Judiska Staten ISRAELS NATION, är - och har kommit att bli - en förskingrad del av den pan-arabiska nationen uti området - obs! - vid sidan och omgivningarna av eretz´ - landet Israel. Det är bara att göra besväret ( : ! : ) att läsa lite historia, så begripper man - utan besvär - att det är i så det faktiskt - alltså - ligger till. Och det i bortom den-dem populistiskt i "politiskt i korrekta" ... svamlande ... dimridån!- ...
DS./.

Ch.A.I´.M./Sthlm.