26 nov. 2012

Vilka är Abbas' fredsansträngningar, Björklund?

Idag meddelar Folkpartiet att man är för att uppgradera Palestinas status i FN.
Folkpartiet kan nu tänka sig att medverka till att Palestinas status i FN uppgraderas. Partiet vill att Sverige ger Palestina permanent observatörstatus i FN, men utan rösträtt. 
– Att ge president Abbas det erkännandet för de fredsansträngningar han gör är en lämplig markering från världssamfundet, säger Folkpartiledaren Jan Björklund till TT.
Den som följer mellanösternkonflikten måste ställa sig frågande till Jan Björklunds utspel.

Abbas har legat lågt den senaste tiden, men det han är mest känd för i närtid är förra gången han försökte få Palestina uppgraderat i FN. Tillsammans med islamisterna i Hamas.

Detta gjorde Abbas genom att helt ignorera den israeliska regeringens inbjudan till förhandling. Istället försökte han få FN att ge honom det han vill ha.

Så lite andra saker som Abbas' och Fatah gör:

  • Avlönar terrorister i israeliska fängelser: Länk
  • Har en egen terrorgrupp som strider i Gaza: Länk
  • Hjärntvättar sin befolkning med hatpropaganda: En länk av många
  • Vägrat erkänna Israel som judisk stat: Länk
  • Vägrat förhandla om fred: Länk

Vilka är dessa fredsansträngningar, som nu Folkpartiet vill premiera? Och väger de verkligen upp de mängder av orätt som Abbas och Fatah gör?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är en SKAMMENS dag för FP och den borgerliga regeringen. Abbas & Co har konsekvent vägrat förhandla med Israel trots överenskommelsen de gjort med Israel i Osloavtalet och Färdplanen som kvartetten med bl.a. EU utarbetat och ställt sig bakom.

FP kommer ALDRIG mer få min röst i något riksdagsval så länge Björklund sitter kvar som partiledare, det är då en sak som är säker.

Anonym sa...

Det finns ingen palestinsk stat och enligt internationell lag borde frågan inte ens förekomma. En GP-artikel i november (Berndt Ekström, Varberg) belyser orsaken, en FN-deklaration från 1922, som beskriver Israels obestridliga rätt till både Jerusalem, Golan, Gaza, Judéen och Samarien (s.k. Västbanken)! Det räcker inte att gå tillbaka till 1948, eftersom FN-deklarationen från 1922 inte vid något tillfälle har ogiltigförklarats.

Där står exempelvis att ”militärt trakasseri” är grund nog för att ockupera ett område (t.ex. Gazas mångåriga raketbeskjutning). Egypten och Jordanien gjorde sig skyldiga till illegal ockupation när de gick in i Gaza, ”Västbanken” och Jerusalem, eftersom de inte hade någon legal rätt till dessa områden. I stället befriades områdena från illegal ockupation då Israel anfölls. Internationell lag säger nämligen att de områden som erövras i försvarssyfte tillhör den som blir angripen!

1922 bekräftade 52 medlemsstater Palestinamandatet, där Storbritannien uppdrogs att bygga upp ett israeliskt hemland. Där stadgas judarnas historiska rätt till landet som internationell lag. Judarna har alltså rätt att bygga och bo var de vill, i Gaza, Jerusalem, ”Västbanken”, Hebron, etc.

Men, Winston Churchill tog sig friheten att stycka av ett stort område till en ny palestinsk-arabisk stat, Jordanien. (M.a.o. finns redan en ”palestinsk” stat.) Storbritannien misslyckades med projektet men det betyder inte att något av 1922 års överenskommelse blivit ogiltigt. I stället är delningsplanen (FN-resolutionen 181) från 1947 ogiltig. Den har aldrig stadsfästs som internationell lag p.g.a. att araberna förkastade den och i stället attackerade Israel.

Stephen Schwebel, en av många experter på internationell rätt, professor i juridik vid Harvard och f.d. President i Internationella domstolen i Haag, säger att de israeliska rättigheterna är obestridliga och bosättningarna helt lagliga. Och den fjärde Genève-konventionen håller inte heller eftersom den handlar om ockuperat land som tillhör annan stat, vilket inte är tillämpbart i Israels fall.

Idag jobbar politiker inom FN, EU och internationella domstolar hårt på att få det lagliga förklarat som olagligt. I synnerhet då det gäller Israel, men det står alla fritt att söka på FN:s hemsidor för att kontrollera innehållet i respektive avtal och lagar.Hela den s.k. Alliansen borde läsa på lite bättre innan de går till verket i den här frågan.

Anonym sa...

Håller fullständigt med Anonym 26 november 2012 20:14.

FP kommer aldrig att få min röst heller. Inte heller (kd) som jag haft som förstahandsvalet. Icke så nu.

Det är en SKAM att Sverige ställde sig bakom detta. Jag saknar ord. Förstår inte politiker bättre? Lever vi på olika planeter? Detta om något kommer att ställa till oro i dessa områden. Israel blir alltmer kringgärdat och kommer inte att sitta still i båten (tack och lov).

Detta i samman med att USA har valt in en inkompetent president för andra gången. Om nu dessa hispanics flyttat till USA för att undgå Mexikos groteska varande, varför röstar de på något de flyr ifrån??

Ett ord om FN, detta det yttersta av korrupthet och nonsens. Svenskar blir ofta rutinstolta över detta skräp tyvärr. Särskilt som en av de värsta, Annan, var gift med en svenska.

Som John Bolton (US ambassadör i FN under GWB) så elokvent uttryckte det: om man tog bort de översta tio våningarna av FN skrapan så skulle ingen märka någon skillnad.

/Benke