17 okt. 2012

Migrationsdebatten: Konsensussamhället krackelerar

Andreas Johanssons Heinö skriver idag: Ingen kommer undan metadebatten
När Agenda i partiledardebatten häromveckan ställde frågan "Hur mycket invandring tål Sverige" satte man återigen fart på den mest ofruktbara av debatter. [...]

Bland opinionsbildare finns inte någon som ens med reservationer uttrycker sympati för Sverigedemokratisk politik. Jag vet inte en enda som argumenterar för mer restriktiv invandringspolitik. Det är inte där debatten befinner sig. Istället går skiljelinjen mellan dem som vill ha en konstruktiv debatt om integrationsproblem och dem som vill fortsätta tävla i moral-VM. 
För egen del är jag övertygad om att vi inte kommer kunna upprätthålla västvärldens mest generösa och liberala migrationspolitik om vi fortsätter vara bland de sämre när det gäller att få utrikes födda i arbete, om vi fortsätter att låta klyftorna växa mellan invandrartäta förorter och resten av Sverige och om vi fortsätter att obekymrat se hur en ny generation som växer upp i Sverige definierar sig bort från, inte som en del av, samhället.

Personligen är jag för öppenhet. Jag älskar att Sverige har en generös hållning. Och jag hatar konsensuskulturen, och att människor vill stoppa andra från att tänka fritt. Särskilt när detta görs av liberaler.


Jag vet vad det är som håller på att hända - den sista delen av det svenska konsensusamhället håller på att brista. Det har hänt med sexköpslagen, drogpolitiken och nu till sist har turen kommit till migrationspolitiken.

Det ligger i konsensusamhällets natur att de som avviker ska klämmas åt och brännmärkas. Men det har pågått ett bra tag nu, och det verkar inte fungera. Människor tänker friare idag än någonsin i svensk historia.

Det anser jag är något oerhört positivt.

2 kommentarer:

Rick N sa...

Hm, så vitt jag vet så anser en majoritet minst 54% beroende på hur frågan ställs, att SD har bäst invandringspolitik, så det är ju en form av konsensus. Även där SD "bara" har siffran 54% så kommer inget av de andra partierna ens i närheten och MP ligger notoriskt i bottenklassen.

Av någon anledning har YouGov inte varje månad de intressanta frågorna om vilket parti man tycker har bäst politik inom vissa områden, och tyvärr bara för de fyra som rankas högst i viktighetsgrad (jag skulle vilja se siffror för allihopa) Det jag hittade där Invandringspolitik ingick var
http://www.yougov.se/wp-content/uploads/2011/04/YouGovOpinion-V%C3%A4ljaropinion-April-2011.pdf

Det är för mig helt ofattbart att det ska behöva komma ett parti från högerfältet, rensa upp i de egna leden, och lansera sig och kallas för populistiskt, rasistiskt osv. 50+% av Sveriges befolkning är inte "arga unga lågutbildade arbetslösa män". Ok, de 50+ röstar inte SD av olika förståeliga skäl. Idag, men det är just inget snack om att SDs huvudfråga har ett ordentligt stöd.

Dock tror jag att kommunekonomier kommer att rämna innan någon i sjuklövern vågar säga "vi har inte råd" om ens då. Vi ska ju vara stolta över Sveriges generositet.

Lasse Nurmela sa...

Det är möjligt att Heinö inte vet en enda som argumenterar för en mer restriktiv invandringspolitik men i så fall borde han bredda sitt umgänge. Att endast umgås med likasinnade är intellektuell inavel.

Från finländsk horisont är Sveriges asylpolitik ett haveri på snällhetens hav. Hur länge ni anser er ha råd med asylfusket måste naturligtvis svenskarna avgöra själva men till slut kommer någon ekonomiskt sinnad politiker att slå näven i bordet och kräva att Sverige tillämpar en lika noggrann och rättssäker policy som sina grannländer.

Frågan är bara vem och när.