11 juli 2012

Två sidor av invandring

Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg skrev på Aftonbladet debatt tidigare under veckan:
Arbetskraftsunderskottet i Sverige ökar, så de inrikes födda räcker inte till. Samtidigt framförs kritik om att invandrarna inte får jobb, men statistik från SCB ger en positivare bild:
  • Antalet förvärvsarbetande har ökat med sammanlagt 250 190 personer mellan 2000 och 2010. Av dem som har fått jobb är 2 av 3 utrikes födda.
  • Antalet förvärvsarbetande i Stockholm ökade mellan 2000 och 2010 med cirka 59 000 personer. Av dessa var 31 500 utrikes födda. I Malmö ökade antalet förvärvsarbetande med drygt 36 000 varav 17 000 var utrikes födda.
Den starka tillväxten i dessa städer har med andra ord möjliggjorts av den invandrade arbetskraften.
Samtidigt har ännu ett kommunalråd kommit ut med nödrop till staten. Bo Frank, moderat kommunalråd i Växjö i Smålandsposten:
För det första har staten under ett antal år anvisat näst intill dubbelt så många flyktingar som det funnits avtal om. För det andra så vägrar samma stat att betala kommunens skenande kostnader för socialbidrag som är en direkt följd av att man anvisat fler flyktingar än avtalats. Utöver detta har Växjö kommun träffat avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Och kommunen har varit pådrivande för att möjliggöra anhöriginvandring av humanitära skäl. […]
Av 600 personer som kommit under de senaste 18 månader har fem fått arbete. Och kommunen måste betala socialbidrag då statens ansvar för försörjning gått över till kommunen. 
Växjö kommun har nu för första gången någonsin högre arbetslöshet och högre socialbidrag än kommuner vi brukar jämföra oss med. Den genomsnittliga tiden det tar för människor att komma in på arbetsmarknaden ligger kring 9 år och uppåt för personer med bristfällig eller ingen utbildningsbakgrund. Sedan finns det alltid lysande undantag. 
Och Sverige och Växjö har aldrig tidigare tagit emot så många människor med dålig eller obefintlig utbildning.
En annan stad som inte klarar av att hantera invandringen är Borlänge. 80% av invandrarna går till socialbidrag (dec 2011), kommunen går med underskott (11 april 2012), 600 anhöriginvandrande somalier väntas (30e april 2012). Lägg ihop ett och ett där.

Ulf Lindgren kängar på de som kritiserar invandringen och nämner bland annat Dilsa Demirbag-Sten och Johan Norbergs debattartikel. Men båda sidor måste synas.

Vi måste få en fungerande politik för invandring. Det jag personligen hoppas på är att man kan liberalisera arbetsmarknaden så att även de med lägre kompetens kan konkurrera om jobb.

5 kommentarer:

feminix sa...

Otroligt att någon, en vuxen människa med en hjärna, kan vara så naiv som Ulf Lindberg!

Snälla Svansbo, du verkar ju klok, kn inte du svara på dessa frågor! Ingen har hittills velat, eller kunnat, svara:

1 Varför är både högern och vänstern eniga om vår extremt stora invandring, trots att man har helt olika idealsamhällen?

2 Varför får vi inte diskutera det faktum att förr eller senare kommer muslimerna att bli så många att de tar makten genom det sista demokratiska valet?

För att du ska förstå att detta inte är en ensam islamofobs oro vill jag råda dig att se en film som finns på YouTube: ”Muslimska Brödraskapet – Om Frihet och Jämlikhet”.

Filmskaparen är Walid al-Kubaisi, en exilirakier boende i Norge.

I filmen säger Muslimska Brödraskapets ledare Yousef al-Qaradawi: ”Jag tror att islam ska erövra Europa utan svärd och krig.”

Sayyid al-Qimni, egyptisk författare, hotad till livet av Brödraskapet, återger vad en imam i Holland sade till honom: ”Glöm inte att vi befinner oss i ’ett krigets hus’. Ett land i vilket gudsförnekelsen råder ska man kriga mot. Situationen här passar inte för krig, men om vi upprätthåller födslotalen bland muslimer på nuvarande nivå, i det här landet, så blir vi i majoritet. Vi ska ta ifrån dem det här landet med hjälp av demokratin, Satans verk.”

Amr Khaled, populär egyptisk predikant säger, belåtet skattande: ”Antalet muslimer i Europa är idag 25-30 miljoner. De föder barn, men det gör inte européerna. Om tjugo år är de så pass många att de kan påverka beslutsprocesser på ett helt nytt sätt.”

Skulle jag, en vanlig, orolig medborgare säga detta, skulle man snabbt avfärda mig som ”islamofob”.

Men jag är varken islamofob eller rasist. Jag är bara en medborgare som är orolig för den framtid som mina barn och barnbarn ska leva i.

Det är ju våra beslut idag, som formar våra efterkommandes framtid.

Vi måste få tala öppet om dessa problem. Annars kan vi inte lösa dem.

Frid! som Pat Condell säger...

Snälla Svansbo, vi ser ju att mångkultur och en stor muslimsk invandring leder till våld, våld och mera våld,och till slut leder det till vår sekulära demokratis undergång. Varför varför inser inte våra politiker detta? Jag gråter när jag tänker på våra barnbarns framtid.

Erik sa...

feminix: Tack för filmtipset! Jag har tittat på filmen och kommer blogga om den. Mycket bra.

Tänk på vad en av experterna säger i filmen, islam är ingen ideologi. Det är mycket viktigt att inte bli svartsynt och dra alla över en kam.

Islam är en problematisk religion men kan reformeras, precis som alla andra religioner har reformerats. Det kommer inte gå av sig själv, det kommer vara svårt. Men det går. Filmen som du tipsade om tror jag visar på en viktig väg framåt.

Varför är alla för invandring? Både högern och vänstern har värderingar som strävar efter öppna gränser. Kulturella skäl gör att människor inte kan belysa integrationsproblem på ett konstruktivt sätt.

En väg att kunna prata om problemen på ett konstruktivt sätt är att dela upp islamism och islam. Annars tror jag inte det går att skilja främlingsfientliga från hederliga människor.

Demokratin har alltid varit under hot. Tänk på att kärnvapenkrig mellan Sovjet och väst hotade för bara 30 år sedan. Det är bara att gå till värderingarna och kämpa på, och kom ihåg att hålla modet uppe.

Ässet sa...

Skiljelinjen verkar gå mellan kommunalråd pch regeringsföreträdare. Såväl moderata som socialdemokratiska kommunalråd klagar ju (med rätta) över den situation som regeringen satt dom i. Att ökad invandring från länder som Afghanistan och Somalia med invandrare som oftast är analfabeter skulle leda till ett maktöverganande låter orealistiskt, därem innabär det givetvis en ekonomisk belastning som sannolikt kommer att leda till ökat missnöje..

Catarina sa...

Fram för en debatt mellan Almegas näringslivschef och Växjös kommunalråd.
Förklara för mig vem som har rätt och vem som har fel, det känns som om ett korthus håller på att rasa men ingen ska tala om det.

sven sa...

Hur är det egentligen med de höga födelsetalen bland muslimsk befolkning i Sverige?
Etnisk svensk medel och överklass i storstäder är väl inte heller så dåliga när det gäller att föda barn.