23 juli 2012

Freedom Rights - för frihetliga mänskliga rättigheter

Paulina Neuding berättade idag på twitter om ett mycket viktigt projekt som hon medverkar i: Freedom Rights Project. Här är deras problembeskrivning:
First, the field of human rights has sunk into an ossified state of intellectual conformism and complacency. 
The poor state of intellectual argument about human rights is at least in part to blame for the almost mindless process of proliferation of international human rights over the last few decades. ‘Rights inflation’ poses a threat to the idea of human rights, for it dilutes and relativises human rights, and even offers illiberal governments justifications for oppression. Why has ‘rights inflation’ gone so far? Is there any way of stopping it? How can human rights be re-focused on liberty—the principle that originally inspired them? 
Secondly, the ever-expanding international apparatus for protecting human rights is ineffective, when not counter-productive. Human rights institutions, including non-governmental ones, are often politicized and, more generally, instrumentalised for purposes that have little to do with the protection of human rights. Where have these institutions failed? What can we do to improve them?
Eller på ren svenska: När fler och fler positiva mänskliga rättigheter (rätt till sjukvård, rätt till vatten, rätt till jobb) inkluderas i mänskliga rättigheter blir det omöjligt för ett land att följa alla. På så sätt blir alla länder förbrytare mot den breda floran mänskliga rättigheter. Och verkliga förbrytare kan gömma sig bakom detta.

Mänskliga rättigheter måste ändras till att innefatta endast negativa rättigheter, baserat på negativ frihet. Frihet från, istället för rättighet till.

Detta projekt måste stödjas och uppmärksammas.

2 kommentarer:

Anonym sa...

.... och skyldigheter. De skyldigheter jag tänker på ser jag inte som negativa, bara vanlig hederlighet, respekt och inte att dra sitt strå till stacken efter bästa förmåga.

Janne A sa...

Instämmer om det vällovliga med detta projekt!

Men, "rättighetsinflation" är nog bara toppen av isberget på de mycket stora problem som den internationella MR-kampen har att brottas med. Utbredningen av "kultur-relativistiska" och "postkoloniala" attityder och idéer INOM ramen för diverse MR-institutioner kommer att fortsätta att föröda den här verksamheten för lång tid framöver, om ingenting görs. Det som borde ha blivit en väckarklocka - den "antirasistiska" FN-konferensen i Durban 2001, vilken förvandlades till en absurd anti-semitisk HAT-fest - ledde inte till någon synbar tillnyktring bland NGOs eller officiella organ.

Vari ligger problemet? Svår fråga, men ett i mitt tycke framgångsrikt försök till förklaring av de uppenbara "dubbla standarder" som numera härskar på området har presenterats av historikern Richard Landes, vilken i sin tur hänvisar till Charles Jacobs.

"to predict what the human rights community (and the media) focus on, look not at the oppressed; look instead at the party seen as the oppressor. Imagine the media coverage and the rights groups’ reaction if it were “whites” enslaving blacks in Sudan. Having the “right” oppressor would change everything. Alternatively, imagine the “wrong” oppressor: Suppose that Arabs, not Jews, shot Palestinians in revolt. In 1970 (“Black September”), Jordan murdered tens of thousands of Palestinians in two days, yet we saw no divestment campaigns, and we wouldn’t today. This selectivity (at least in the United States), does not come from the hatred of Jews. It is ” a human rights complex ” – and is not hard to understand. The human rights community, composed mostly of compassionate white people, feels a special duty to protest evil done by those who are like “us.”

http://www.theaugeanstables.com/2008/08/08/from-the-archives-dr-jacobs-argument-on-msm-coverage-of-human-rights-abuses/

Kika gärna vidare på Landes' blogg om du inte sett den förut, den har fullständigt suveräna analyser att erbjuda, särskilt ifråga om Israel & mellanöstern.