14 juni 2012

Norberg & Dilsa: Borgerligheten generaliserar om invandring

Idag på DN Debatt skriver Johan Norberg och Dilsa Demirbag-Sten om borgerligheten och invandring: Sluta generalisera om invandrarna


Skuld bärs inte kollektivt. Inom borgerligheten har det blivit vanligt att fokusera på invandringen som ett problem i sig. Det är en hållning som rimmar illa med liberala kärnvärden.
Jag håller med författarna att invandringen har börjat problematiseras av borgerligheten, men jag håller inte med om resten av artikeln.

Johan Lundberg har upprepade gånger ställt sig bakom fri invandring, och gissningsvis står även Neuding och Gudmundson för en generös invandringspolitik.

Att man problematiserar ett område som inte varit problematiserat kan jag knappast se som något negativt. Sverige har en internationellt sett mycket hög invandringspolitik, då borde debatten också kunna vara stark.

Personligen anser jag att invandring är mycket bra, men att vår svenska invandringspolitik har stora brister. Jag tycker vi ska ha en omfattande invandring baserat på arbetskraftsinvandring, men idag är det uppenbart att många som kommer hit inte hamnar i arbete. Man måste kunna påpeka det utan att i varje andetag förklara att man vill ha en stor invandring.

Debattörerna kängar också på Paulina Neuding för Muhammedbebis-uttalandet. Den frågan är grundligt genomdebatterad och jag tycker det är oseriöst av meningsfränder att plocka ut ett sådant enskilt uttalande.

Anser Norberg och Demirbag-Sten att Malmös problem med antisemitism inte beror på islam går det bra att debattera om det. Att skuldbelägga personer som anser motsatsen utan att lägga fram ett case känns ganska tunt.

Debattförfattarna kommer slutgiltigen med en klassiker - Sd-antydningar:

Det stora problemet är dock perspektivet på människan – etnicitet och religion får definiera vem individen är och hur hon kommer att bete sig. Liberalismen har alltid erkänt människans rätt till en historia men lägger tonvikten på hennes framtid som vi gemensamt skapar varje dag. Liberaler har alltid kämpat för att individer ska bedömas utifrån sina handlingar och inte reduceras till endast bärare av ett arv.
Om vi inte tror på människans förmåga och föränderlighet, vad har vi då kvar av de grundläggande värden från den liberalism som skapade den fria och demokratiska delen av världen?
Vi vill uppmana borgerligheten att besinna vad ett sådant perspektiv kan leda till och vilka krafter som gynnas av det.
Denna artikel kommer gissningsvis inte leda särskilt mycket framåt, utan snarare leda till att folk står och kängar på varandra med rasistanklagelser.

Det finns gissningsvis anledning att återkomma i frågan.


 

3 kommentarer:

Canute sa...

”Sluta generalisera om invandrarna”:

”BRÅ dokumenterade 2005 att 99,78 procent av utlandsfödda inte misstänkts för sexualbrott, medan 99,96 procent av dem som fötts i Sverige av svenska föräldrar inte misstänkts för det under samma period.”

En viss skillnad är det ju, 0,18 procent. Skillnaden blir dessutom större om man räknar bort alla laglydiga, då blir det 0,22 procent jämfört med 0,04 procent. Således är det över fem gånger så vanligt med sexualbrottslingar inom invandrargruppen jämfört med inom svenskgruppen! Lägg märke till att det är relativa tal - eftersom svenskarna är så många fler utjämnas skillnaden.

Överfallsvåldtäkter har ett direkt samband med gärningsmännens primitiva ‘kvinnosyn’. Problem med olika gruppers kriminalitet ska inte sopas under mattan. Sluta inte diskutera problemen med massinvandringen. Rädslan för att folk skulle bli rasister av en sådan debatt är högst överdriven.

Anonym sa...

Faktum är att invandring har blivit ett problem i sig. Liberala kärnvärden eller ej. Detta för att de som kom hit på 60-70 talet och även senare ville försörja sig själva. Svensk socialism ville annat. Johan Norberg tycks lite naiv i denna fråga. Jag förstår vad han menar men det tycks inte som att han tänkt igenom vad han säger.

De fällor och utanförskap som svensk politik erbjöd dem när de kom hit gillrade fällan av utanförskap. (Detta i den förmenta snällheten), har visat sig förödande.

Johan Norberg (Lundberg? :)) utgår ifrån ett teoretiskt perspektiv. I verkligheten gäller annat.

Fri invandring är något jag kan ställa mig bakom. Men det innebär också att alla bidrag upphör. Vilket också är bra. Skatterna måste sänkas i paritet med detta förstås. Annars blir det förödande.

Avslutningsvis tycker jag nog att Johan och Dilsa faller i fällan av att vara politiskt korrekta. Inte med ett ord tycks de ställa krav på de som kommer hit. Kraven tycks vara riktade till oss andra. Borgerliga eller ej.

Anonym sa...

Det går iofs att använda sig av namn som proxy om man vill analysera en grupp. Däremot så bör det göras varsamt. Neuding vet inte hur man gör.

Canute: Överfallsvåldäkter? Snark. I de flesta våldtäkter så känner offer och förövare varandra sedan innan.