5 maj 2012

Segerfeldts bokrecension: Fakta mot fakta

Fredrik Segerfeldt har i Svensk Tidskrift recenserat Ingemar Karlssons bok: "Bruden är vacker men har ingen man". I sin recension påstår Fredrik två saker:
  • Att det fanns en tydlig arabisk befolkningsmajoritet i området som kraftigt motsatte sig både den judiska invandringen (eftersom de insåg att dess syfte var att ta över landet) och bildandet av en judisk stat går inte att komma ifrån.
  • Israel bildades som ett resultat av en politisk process över huvudet på människorna som bodde i Palestina. Och som ytterst baserades på våld. 
Båda dessa påståenden finns upptagna i Alan Dershowitz' bok The case for Israel. Dershowitz menar:
  • Judarna var i majoritet i det ursprungliga Israel. (Se även Wikipedia)
  • Invandringen till Israel var flykt från förföljelse i Europa
Förutom Ingemar Karlsson hänvisar även Segerfeldt till Sören Wibeck som källor till sina påståenden.

Segerfeldt menar att det inte är naturligt för högerna att stödja Israel, eftersom landet definierar sig etniskt och kom till på ett illegitimt sätt.

En av dessa två påståenden går att debattera faktabaserat. Det finns trovärdiga källor som motsäger det som Segerfeldt ser som självklart.

Lisa Abramowicz har skrivit om flera faktabrister i Karlssons bok. De viftar Segerfeldt bort, eftersom Abramowicz är "ointressant". Intressant eller inte - fakta är fakta.

Vad som vore naturligt för högern är att alltid ha fakta som en ledstjärna. Därför uppmanar jag Fredrik Segerfelt att läsa Alan Dershwitz och andra kritiker. Som Segerfeldt själv skriver är det uppenbart att Karlssons bok är en partsinlaga.

Franz Cohn har också recenserat Karlssons bok i samma tidskrift.


2 kommentarer:

Anonym sa...

En helt ointressant debatt som förståndiga håller sig ifrån.
Israel finns som en judisk stat och en regional stormakt och har besegrat anfallande araber i flera krig.
Sedan spelar. Det ingen roll vilken historia som ligger. Bakom bildandet av Israel.
Bara testuggare och idioter som Fredrik Segerfeldt och Ingemar Karlsson samt vänstern som fördjupar sig i en fruktlös diskussion om den stat som idag har näst flest företag registrerade hos Nasdaq, snart är självförsörjande med energi efter nya gasfyndigheter,innehar kärnvapen, är Mellanösterns obestridda militära stormakt och har uppfunnit elektroniken i de flesta mobiler, datorer och TV-apparater.
Mot den bakgrunden blir arabernas klagomål, understödda av socialister, islamister, felorienterade liberaler och nazister helt betydelselösa och inget som kräver bemötande.

A-K Roth sa...

Segerfeldt verkar ha preconceived notion, minst sagt, att döma av tidigare skriverier om Israel. Inte lönt diskutera cementerade åsikter egentligen. Han har rätt till sin syn men hans syn är inte i min syn rätt, om man ser på olika faktorer han väljer att ignorera.

Att det fanns en delningsplan, att judarna var i majoritet i områden som skulle bli den judiska staten, att ansenlig invandring av både judar och araber skedde, mm, mm beaktas inte. Det blir som vanligt selektivt.

Israel som judisk stat existerar helt legitimt nu. Vilket syfte finns att försöka delegitimera landets existens nu, annat än ogint mot dess folk? :(