28 maj 2012

Konstruktivt: Skilj på sharia och islam

Bahare Andersson är medlem i Tryckfrihetssällskapet har nyligen medverkat i ett seminarium med Tryckfrihetssällskapet. För en tid sedan skrev hon en debattartikel på Sourze: Stå upp mot sharia - det gör dig inte till islamofob. Samma artikel men lite mer utförlig har nu också publicerats på Axess kulturblogg: Gästbloggare: Expo och rasismens olika ansikten.

Andersson beskriver ett möte med Tryckfrihetssällskapet och hur det skildrats av bland annat Expo:
Varken jag eller någon av de andra föreläsarna beskrev islam som ett hot mot västvärlden. Det är islams politisk/juridiska del sharia som hotar de mänskliga rättigheterna. Så länge politiker och journalister inte förstår denna skillnad kommer hedersvåldet och islamiseringen att växa sig starkare i Sverige.

Ingen av oss som kritiserar sharia vill att muslimer ska sluta tillbe sin gud i det privata. Själv har jag gjort valet att vägra gå i moskén så länge man inte tillåter kvinnliga imamer, homovigslar eller låter muslimska kvinnor gifta sig med män av annan religion. Återigen - samma rättigheter för oss muslimska kvinnor som Svenska kyrkan ger sina medlemmar.
Jag tycker Bahare Andersson har kommit fram med något mycket bra. Jag tycker inte det är något fel att vara "islamofob", dvs att vara emot religionen islam. Det är lika fel som det är att vara emot kristendomen.

Det är också viktigt med tuff kritik av islam och man får säga att man är emot islam. Men om man säger att man är emot sharia istället tycker jag men är mer tydlig och sammanfattar vad många islamkritiker tycker. Det är väldigt få som har något emot att människor har en personlig religion på samma sätt som kristna har idag.

Något som också är viktigt är att säga nej till hedersvåld. Att stötta föreningar som Glöm aldrig Pela och Fadime är mkt viktigt (jag har ansökt om medlemskap).

Att skilja på islam och sharia kan vara en väg framåt, och som jag upplever det, ärligt och intellektuellt hederligt. Om man kombinerar det med att säga nej till hedersvåld får man en mycket stark hållning.

Bahare Andersson bloggar här.

6 kommentarer:

BG sa...

Vi lever i en demokrati och får vara för eller emot det vi själva önskar. Om jag tex ogillar religion, HBT-frågor eller kanske idrott så är det väl upp till mig?
Liberaler säger sig vara så frihetliga men egentligen tycker jag ni ofta vill sätta upp staket för att skilja det PK mot det icke PK.

Baharehandersson sa...

Hej och tack för dina ord. Ett litet fel skrevs i din blogg och det var mitt medlemskap på tryckfrihetssällskapet. Jag är INTE medlem i den organisationen

sven sa...

Kyrkan i Sverige är ju inte bara Svenska Kyrkan.Vi har ju många svenska frikyrkor också.Tillåter de homovigslar och äktenskap med annan religion?
Folkpartiet har ju delvis en bakgrund i frikyrkorörelsen

CB sa...

Två tankar utifrån texten: jag har läst islamiska primär-texter, kommentarer, shari'a manualer o en mängd andra skrifter under många år; tyvärr tycker jag mig se få trender att göra denna skillnad mellan islam o shari'a - både i historia o nutid.

Historiskt går det att hitta tidiga asketisk-apokalyptiska rörelser som förkastade den politisk/militära delen av islam. Det har funnits, och finns sufiska rörelser som gjort det, o ett viktigt exempel är det styre som ett flertal Mogul-härskare utövade. Samtidigt så finns det tragiskt många exempel på hur dessa försök till alternativ tolkning av islam, fördömts av de ortodoxa riktningarna (som fortfarande har en mycket stark ställning). Inte sällan förföljdes dessa alternativa rörelser med våld. Precis som modiga personer som Irshad Manji möts med hot om våld idag. Även sufier, som Al-Ghezali var mycket starka shari'a förespråkare.

Det skulle verkligen behövas en reformerande, islamisk rörelse; som kunde formulera ett tydligt o sammanhängande alternativ till ortodox o salafistisk islam. En id'e om vad islam skulle kunna vara, utifrån sina skrifter, i det 21-århundradet. Dessa personer finns, men just nu är det väldigt få o just verkar de hårdföra ha mer vind i seglet.

Jag tror inte vi ska inbilla oss, som icke-muslimer, att vi kan lösa den frågan. Det är något som islams anhängare själva måste arbeta igenom.

Däremot har vi en skyldighet att sätta ner foten o säga: Stopp! För shari'a o anpasslighet för dess ideal i samhället. På denna punkt får det inte finnas den minsta prutmån! Alla som bor i Sverige skall lyda under den sekulära lag vi har, o alla skall behandlas så lika det nånsin går. Samma rättigheter o skyldigheter. Inget accepterande av hotfullhet inför åsikter man inte gillar. På alla dessa o fler punkter, fallerar shari'a.

Det andra är att människor kommer alltid att hysa åsikter som de hyllar som högsta visdom, o som andra ser som högsta dårskap. En del ser homosexuella äktenskap som självklart, andra inte. Det är bara att se på de olika kyrkor som finns. Människor både kommer o har rätt att organisera sig efter övertygelser. En del kommer vi gilla, annat inte. Det enda vi inte får tolerera är när brott mot lagen begås, eller rättvisa förhindras (vilket väl får sägas att imamerna som försökte hindra polisanmälan, sysslade med).

Att begå brott är straffbart, att förmå någon att inte anmäla är nödvändigtvis inte straffbart; men stat o samhälle borde se till att den som gör sånt är förkastlig o värd all skam.

Min ståndpunkt är följande: eftersom det alltid kommer finnas ideer i olika religiösa samfund som inte stämmer överrens med det som staten för tillfället tycker är det som skall propageras för, så bör inga statliga stöd utgå till trossamfund. Men, då bör också skatterna sänkas i lika mån, så de olika samfundens medlemmar får disponera sina egna pengar som de finner för gott.

I konsekvensens namn bör också alla typer av statligt stöd till frivilliga organisationer dras in, då det alltid finns något som upprör någon. Jag personligen avskyr att mina skattepengar går till partistöd, till röd-gröna partier. O det lär finnas de som inte gillar att betala skatt till borgerliga partier. Vi kan gå vidare till kultur, osv ..

Däremot, skall någon ha bidrag, har alla rätt till det - utom de som förespråkar våld! O där hamnar exempelvis shari'a förespråkare, revolutionära kommunister o s v. Nu kanske nån säger; inte gör väl shari'a förespråkare det? Kanske inte direkt, men det system de förespråkar är i alla dess olika skepnader våldsförespråkande för att gynna sin ideologi.

Så; stryk alla bidrag, är min tes. Få stopp på en dålig diskussion i samhället. Sänk skatterna med motsvarande pengar. De ideer, värderingar o trosövertygelser som är livskraftiga kommer överleva. Låt människor själva ta makten över sina liv o hur de vill organisera sig. Se till att vara kompromisslös mot folk som använder, uppmanar till o underlättar för politiskt våld - i alla dess former.

Anonym sa...

Håller med Erik. Islam kan och skall vara en privatsak liksom övriga religioner.
Förespråkar man Sharia så gör man Islam politisk med anspråk på att styra hela samhällen och deras lagstiftning.

Erik Lidström sa...

Anonym:
Kristendomen är en "ortodoxi", du måste tro "rätt" för att komma till himmelriket. Islam är en "ortopraxi", du måste handla "rätt" för att komma till paradiset.

Att skilja mellan det sekulära och andliga (ge till Cesar vad som tillhör honom) är en fundmental del av kristendomen. Islam skiljer inte på dessa saker. Koranen är en lagbok.

Traditionellt delas världen upp i Islams värld och "krigets värld", där andra bor. Därför har det i alla tider varit omöjligt för muslimer att bo i ett land som inte följer Koranen som lagbok. Det muslimska brödraskapet har skapat en ny hybrid "predikningarnas land" för att kringgå detta. Detta är länder, som t ex Sverige, som inte ännu infört Sharia, men där det medelst predikan kan göras troligt att det kommer att ske.