24 apr. 2012

S upphöjer ful fisk

Per Gudmunson bloggar om hur Socialdemokraterna i Stockholms stad väljer en problematisk person till sin arbeterarekommun:
I helgen valdes Omar Mustafa in i styrelsen för Stockholms arbetarekommun, det vill säga styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Omar Mustafa är ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS), och har som sådan utmärkt sig för att hårdnackat försvara att den antisemitiske Salah Sultan inbjudits som gäst till organisationens stora konferens.

Islamiska förbundet i Sverige betraktas som knutet till Muslimska Brödraskapet. SVT:s Uppdrag Granskning beskrev i ett reportage 2006 Brödraskapets taktik i Sverige.  [...] 
Brödraskapets taktik riktar sig heller inte enbart mot Socialdemokraterna – exempelvis är IFIS förre ordförande Abdirisak Waberi riksdagsman för Moderaterna. [...]

Jag vill vara tydlig med att påpeka att jag inte tror att Omar Mustafa är antisemit eller att Abdirisak Waberi tycker att det är okej att makar slår sina fruar. Men uppenbarligen anser de att de har som uppgift att stärka islam i Sverige genom att försvara alla uttryck av islam, även de problematiska uttrycken.
Roland PM beskrev i SvD igår islams moraliska övertygelser som en "åder av friskt vatten". Jag håller med Rolands hållning i princip. Men min känsla är att de organiserade muslimska förbunden i Sverige inte känns särskilt positiva.
Som bland annat Gudmundson upprepade gånger vittnat om finns stora problem med antisemitism och extremism. Ådern känns inte helt frisk.

Och dessutom finns den problematiska tendensen att försvara islams alla uttryck. Samma sak upplevde jag när jag pressade muslimer för fred och rättvisa i Almedalen.

2 kommentarer:

magnus123 (at) live.se sa...

Omar Mustafa skriver i twitter-presentation (LÄNK) att han är "verksamhetsutvecklare på Ibn Rushd". Den tycks apologetiskt (propagandistisk) sprida budskapet att islam är ur alla synpunkter bra (bl a står bakom en massa uppfinningar, inkl läkekonsten). Den anges nog ibland att skapa förståelse?

Omar Mustafa var enligt tweets på SUM-konferensen och antar att den inte är olik en som SUM, vars ordförande Mohammed Kharraki nyligen i SR:s Studio Ett (LÄNK) åter försvarade uttalandet av Abdullah Hakim Quick, att homosexuella bör straffas med döden, med att den åsikten accepterades i USA. SR:s reporter ställde ingen följdfråga!

Googlade och fann reklam för Ibn Rushd, jämte samarrangemang i SUM.

Första länk trodde jag handlade om att man söker minska rekrytering till terrorism, i "Terrorindustrin -- måltavla förorten" (LÄNK). Men tydligen är det man riktar in sig på anti-terrorism, där man redogör för konspirationsteorier och att terrorn endast beror på de som bekämpar den. Sensmoral tycks bli att terrorister har skäl att vara det. Urk!

Ser att Expo samarbetat med Ibn Rushd. Känns sådär, då man dömts som "islamofob" av dem. Vet inte om Expo bevakar islamistisk extremism? Om de (mot förmodan) gör det tror jag inte att de inser var gränserna går, nämligen rätt nära "mainstream".

Janne A sa...

Seminariet "Terrorindustrin" samarrangerades av bl.a. Ibn Rushd och Muslimska Människorättskommittén. Inbjuden talare var bl.a. den vedervärdiga hatspridaren Yvonne Ridley, terrorism-apologet och Antisemit hela vägen, f.d. anställd av 'Press TV' i UK, dvs Iranska statens propagandacentral mot väst.

En representant från Ibn Rushd delade också podium med terrorapologeten Azzam Tamimi i Malmö i december (enligt Gudmundson).

Och så nu detta med Omar Mustafa.
Jag som trodde Ibn Rushd tillhörde den seriösa skaran av studieförbund.
En illusion fattigare alltså...