10 apr. 2012

Antisemitismens orsaker i Malmö

Paulina Neuding har skrivit ytterligare en artikel om situationen i Malmö i Jerusalem Post. Malmö: Hared of Jews in a Swedish city. Hon skriver om Ilmar Reepalus antisemitism men att Reepalu själv inte är orsak nog.
Anti-Semitic hate crimes are on the rise in Sweden, and as in France and Great Britain, the violence and harassment is increasingly a consequence of immigration from the Muslim world. And just as in other parts of Western Europe, there is no reciprocity between the two groups: the war in Gaza caused a sharp rise in anti- Semitic hate crime, while there were no reports of Jewish attacks on Muslims.

In the capital of Stockholm, such imported anti-Semitism has not yet provoked any dramatic changes in Jewish life – mainly because of the segregated nature of the city. Immigrants dominate housing projects in the suburbs, while most Jewish activity is downtown. Stockholm’s only kosher store, its main synagogue and the Jewish cultural center are located in Stockholm’s business quarters.
In Malmö it is different. In 2004 the most common name for baby boys in the city was Mohammed, and among 15-year-olds, ethnic Swedes are now in minority.
Unlike in Stockholm, these demographic changes are immediately reflected in city life, and for Malmö’s 1,500 Jews, life has changed considerably. It is telling that the city’s Jews don’t use slogans or carry signs during their recurring demonstrations against anti-Semitism; they simply wear kippahs and Stars of David. It has become a manifestation in itself to walk through town as a Jew.
På twitter utsätts nu Paulina Neuding för mycket kritik. Framför allt är det stycket om Mohammed som ett vanligt Malmöitiskt barnnamn som får folk att reagera.

En undersökning från Forum för levande historia visade på en högre frekvens av antisemitism bland muslimer.

Per Gudmundson länkar på Facebook till sin blogg där islamologen Jan Hjäpe förklarat fenomenet .

I Världen idag kommenterade Fredrik Sieradzki, ordförande i informationskommittén i Judiska församlingen i Malmö, förföljelserna mot judar och vilka som står bakom:
– Det är uteslutande muslimer. Vi har ett problem i Malmö; att här finns muslimer som inte gillar judar. Men det är något som media väljer att förtiga. Att tala om det anses inte politiskt korrekt och man är väl rädd för att framstå som rasistisk. Men man måste ju ändå säga sanningen.
Eric Rosén på Nyheter24 var en av de första som reagerade. Han ser inget problem med att man säger att antisemitismen huvudsakligen kommer från den muslimska gruppen i Malmö. Men av någon anledning ses steget till att förekomsten av många barn med namnet Muhammed, vilket innebär fler muslimer, troligtvis ökar förekomsten av antisemitism ses alltså som problematiskt.

Mer än problematiskt. Bland annat menar israelvännen Rola Brentlin att Paulina Neuding uttryckt sig rastistiskt.

Självklart behöver inte fler muslimer i Malmö betyda ökad antisemitism. Men det framstår som sannolikt, givet att en överväldigande majoritet av de som utför antisemitiska hatbrott i Malmö är muslimer. Och att gruppen muslimer visat sig vara mer antisemitisk än svenskar i allmänhet.

För mig är inte detta ens en åsikt. Har jag missuppfattat något? Jag måste erkänna att jag förstår att folk på twitter är arga, men jag förstår inte varför.

Neudings artikel har skapat enorma reaktioner på twitter. Men inte på grund av att judar inte kan gå på Malmös gator. Utan för att en del av Neudings artikel kan uppfattas som att barn som heter Muhammed automatiskt blir antisemiter. Då reser sig det svenska politiska etablissemanget som en man.

Om en "svag grupp" (god grupp) avviker från den gängse bilden som ädel och svag är den naturliga svenska reaktionen att se åt andra hållet. Om någon påpekar att verkligheten inte är svartvit är den naturliga reaktionen att attackera den oliktänkande - med full kraft.

Kanske kan Neudings artikel vara början på en viktig debatt. Om inte annat visar den hur svårt det är för det politiska etablissemanget att se igenom marxistiska grupptänk. Den visar också varför Sverige är så blint för antisemitismen i Malmö.

 

5 kommentarer:

Anonym sa...

Fast nu ljuger ju Neuding när hon påstår att antisemitiska hatbrott ökar i Sverige. Sanningen är ju att dom minskat sedan 2010. Och hur kan Szieradski påstå att det enbart är muslimer som ligger bakom dåden i Malmö? Han själv har ju enligt intervju med honom i DN aldrig blivit attackerad, så vad grundar han detta påstående på? Är det dömda gärningsmän? Eller fantiserar han?

Byggaren sa...

Jag skulle nog vilja påstå att antisemitismen är mycket utbredd också bland mer konservativa muslimer. Jag har nog en större bekantskapskrets och nära vänner bland muslimer än de flesta svenskar och det är nog få av dessa muslimer som inte skulle betraktas som antisemiter om de var etniska svenskar. Att dessutom stödja fascistiska organisationer såsom Hamas etc. anses inte vara något anmärkningsvärt bland många muslimer. Den som förnekar detta har nog inga nära muslimska vänner.

Detta är ett faktum och något som Neuding snarare ska ha ros än ris för att hon vågar lyfta fram. Men i landet tvärtemot så ska förstås modiga individer som Neuding tjäras och fjädras offentligt till varnom för andra som skulle få för sig att påstå att kejsaren är naken.

Anonym sa...

Logiken hos Neudings kritiker haltar.
Paulina påpekar att det är den ökade invandringen av muslimer till malmö som gjort att antisemitismen ökat.
Då är det naturligt och logiskt att nämna att Muhammed är ett allt vanligare namn bland nyfödda i Malmö.

Anonym 18:05 ljuger. Under 2010 anmäldes 20 antisemitiska hatbrott i Malmö och under första halvåret 2011, 21

Jag tror nog att man kan lita på Szieradskis uppgifter; han har kontakt med hela Malmö judiska församling.
Något som också kan noteras att antalet hatbrott mot muslimer i Malmö minskade från 2010 till 2011 vilket är logiskt; när förövarnas hatbrott ökar så minskar hatbrotten mot dom själva.

CB sa...

Det är lite intressant att Gudmundson uttalade sig lite "profetisk" om Paulina Neuding - att om ex hon skulle skriva att anti-semitism överför mellan generationer bland muslimer - då skulle hon få löpa gatlopp. I viss mån är det väl vad hon får göra just nu, om än omfattningen inte ska överdrivas. Inte en rike-nyhet direkt, men illa nog att observerbara förhållanden är så svåra att samtala och debattera om.

Efter att själv ha jobbat i många år i förorter med stor andel muslimsk population, har jag stött på fenomenet ofta nog för att se att det finns väl representerat. Hur stor del av populationen som har dessa föreställningar är inte lika lätt att säga.

otmeahij sa...

Hej CB!

Tino Sanandaji redogör här för hur (hårresande) vanliga föreställningarna är:

http://super-economy.blogspot.se/2012/04/mystery-of-rising-antisemitism-in-malmo.html

Hej Anonym, 10 april 2912 18:05!

På vilket sätt menar du att den som själv har blivit attackerad har bättre förutsättningar för att uttala sig, än den som inte har blivit det? Du tycks tillmäta anekdoten närmast magiska egenskaper...