20 aug. 2011

Viktig film om Israel, FN och Durban

Denna film om FNs oproportionerliga fokus på Israel är viktig och välproducerad.


Besök gärna filmens producenter på deras hemsida.

Inga kommentarer: