24 aug. 2011

Svenske DR Doom får mothugg

Gårdagens skräckupplevelse var att läsa den forne optimisten Johan Norbergs DN Debatt: "Sönderfall väntar Europa om inget görs".
Statsbankrutterna är på väg. Vi kan bara påverka så att den här processen sker på ett ordnat sätt. Insolventa länder som Grekland, Portugal och Irland bör förklaras i konkurs. De bör skriva ned sina skulder – eller förlänga löptiden på sina lån – och snabbt avveckla budgetunderskotten. Förmodligen måste de lämna euron för att kunna exportera igen. Alternativet är att med öppna ögon gå mot ett kaotiskt sönderfall.

Men han får mothugg av Marknadsliberalen, "Om Norbergs mindre genomtänkta DN-debattartikel":
Johan Norbergs DN-debatt artikel om skuldproblemen i vissa delar av Europa får nog sägas bli en kandidat till utmärkelsen "minst genomtänkta inlägg".

Norberg säger bland annat att lån till krisländer inte är hållbara för att opinionerna i starkare länder inte kommer tolerera det. Att säga att folk inte lär gå med på det är även om det är sant inte ett skäl till att folk bör gå med på det. Och dessutom så förespråkar Norberg i samma artikel (!?) lån till samma länder för att rädda deras banker. Vi ska alltså låna till dem för att undvika att låna till dem...Hmmm..., hmmm, och åter hmmm.

Att Norberg konstaterar att krisländerna behöver liberaliseringar och sedan motsätter sig lånuppgörelser som kräver det för att istället förespråka lösningar som tillfälligt skulle minska trycket på det framstår som minst sagt konstigt.

Henrik Alexandersson verkar ha blivit minst lika skraj som jag.

Jag kan inte avgöra vem som har rätt men jag tycker det känns väl drastiskt att hota med demokratins sönderfall i Europa.

1 kommentar:

Johan Norberg sa...

Hej Erik,

Jag förstår faktiskt inte Marknadsliberalens invändning. Jag är emot bailouts av Grekland främst för att det kastar bra pengar efter dåliga pengar och att det inte löser något till en stor kostnad. Att bailoutsen dessutom kommer att upphöra när opinionen vänder sig emot det är bara min (i och för sig viktig) bedömning av hur länge det kommer att fortgå, inte min primära värdering av poängen med det. Jag begriper inte varför det skulle vara konstigt att ha med båda.

Vad gäller att låna till dem för att slippa låna till dem anser jag att 1) vi ska inte subventionera Greklands underskott och offentliga konsumtion 2) om det faktum att vi slutar med det leder till att hela banksystemet faller och riskerar att sprida sig till andra länder med katastrofala konsekvenser är det i så fall bättre att låna till dem för att lösa det problemet, inte för att upprätthålla deras pensioner. Det är inget inkonsekvent med att se grader i lånehelvetet.

Till det ska jag bara tillägga att jag inte tror att den europeiska demokratin kommer att fall. Men jag tror att risken är stor att det händer i något och kanske några länder i södra Europa. Vad händer den dag staterna inte kan betala ut några löner, folket gör uppror och poliserna inte får några löner?

Vänliga hälsningar,
Johan