16 juli 2011

Orsaken till konflikten

Med anledning av opinionsmätningen som jag skrev om igår skrev Evelyn Gordon i Commentary Magazine om orsaken till konflikten i mellanöstern.
All these findings contradict the accepted wisdom that the root of the problem is Israel’s “occupation” of the West Bank and Gaza, so if Israel would just raze the settlements, peace would break out tomorrow.

Withdrawing from the West Bank and Gaza won’t help if Palestinians don’t accept the existence of a Jewish state in any borders and see the two-state solution as a mere stepping-stone toward the ultimate goal of Israel’s eradication – exactly as prescribed by the PLO’s famous Phased Plan of 1974,which called  for establishing a “Palestinian national authority” in any territory available and then using it as a base for “completing the liberation of all Palestinian territory.” It seems for most Palestinians, almost 20 years of peace talks haven’t changed this ultimate goal one whit.

This is the root of the conflict and has been ever since Britain first backed a “national home for the Jewish people” in the 1917 Balfour Declaration. It’s why no Palestinian leader has ever been able to say “yes” to any Israeli offer – and never will be able to, no matter how much the offer is improved, unless this  changes. Until the international community recognizes this and starts working to change Palestinian public opinion, the “peace process” will continue to be mere wasted effort.

12 kommentarer:

Morot sa...

Alla vet att den folkgrupp som i början av 1900 talet var i absolut minoritet i området har rätt att hänvisa 10 000 år tillbaka i tiden när det gäller suveränt anspråk på området medan den andra gruppen som har lika lång historia i området endast har rätten att peka 50-60 år bakåt i tiden fär rätt att bosätta sig i anvisat bantuland.

Erik Svansbo sa...

Judarna var majoritet i det Israel som utropades 1947. Läs på, Morot!

Morot sa...

Endast ett fåtalprocent av världens alla judar var bosatta i nuvarande Israel vid seklets början och den majoritet du pratar om var en konsekvens av massiv återinvandring ochdom brott som det fascistiska och nazistiska europa utsatt judarna.Priset för detta fick den befolkningsom utgjorde majoriteten i böärjan på seklet betala och dom förnekas idag exakt samma rätt som judarna har att referera till sina rötter oavsett hur lång bak det gäller.

Bosse J sa...

Morot, visste du att de som flydde från dåvarande (Brittiska Protektoratet) Palestina 1948 har en egen unik flyktingdefinition som innebär att flyktingstatusen ärvs? Trots att de flesta av dem bor i omkringliggande arabiska stater med etniskt identisk befolkning, samma språk och kultur, så förvägras ättlingarna till 1948 års flyktingar medborgerliga rättigheter - de får inte jobba och inte bosätta sig utanför FN-lägren. De är inte ens andra klassens medborgare.
Detta brukar accepteras utan kommentar från palestinavänner.

ג 'ון sa...

Det har funnits oavbruten judisk närvaro i nuvarande Israel, Västbanken och Gaza i 3000 år muslimska araber kom dit först 638 e.kr då Jerusalem erövrades av muslimska trupper från arabiska halvön.
Det kan också påpekas att det fanns en judisk befolkningsmajoritet i det symbolladdade Jerusalem så tidigt som på 1880-talet.
Att kalla Västbanken för ett "bantuland" är värdigt en som tänker som en morot.
Bantustans var områden inom dåvarande Sydafrikas gränser.
Dagens Gaza är inte ockuperat medan Västbanken är det efter alla arabernas misslyckade försök att förinta Israel men Västbanken och Gaza ligger inte inom israeliskt territorium och kan därför definitionsmässigt inte kallas "bantulländer".

ג 'ון sa...

Det har funnits oavbruten judisk närvaro i Mellanöstern i över 3000 år.
Araberna kom dit genom invasion från arabiska halvön på 630-talet e.Kr.
Redan på 1880-talet hade f.ö. den heliga staden Jerusalem en judisk majoritet.
Bantustans kallades områden för svarta inom Sydafrikas gränser på apartheidtiden.

Varken Västbanken eller Gaza tillhör Israel utan ockuperas efter att Israel i försvarskrig besgrat de arabarmeér som försökte utplåna den judiska staten.

Begreppet bantuländer går således inte att använda sig av när det gäller Mellanöstern.

Morot sa...

Araberna kom dit genom invasion från arabiska halvön på 630-talet e.Kr.
-------------------------

Med andra ord bör inte finnar som kom hit på 1600 talet räkna med att få stanna i Sverige.
Bra med folk som har sina moraliska och etiska prioriteringar kristallklara

Morot sa...

Palestina 1948 har en egen unik flyktingdefinition som innebär att flyktingstatusen ärvs?
----------------------------

Exakt.Till skillnad från judar som inte behöver redovisa några rötter i området överhuvudtaget även om deras förfäder utvandrade för 2000 år sedan.Det är bara en skillnad i rätten att hänvisa till härkomst på över 1900 år.

Morot sa...

Trots att de flesta av dem bor i omkringliggande arabiska stater med etniskt identisk befolkning, samma språk och kultur, så förvägras ättlingarna till 1948 års flyktingar medborgerliga rättigheter – de får inte jobba och inte bosätta sig utanför FN-lägren. De är inte ens andra klassens medborgare.
Detta brukar accepteras utan kommentar från palestinavänner.
-------------
Om Sverige hade haft 500 000 ryska flyktingar efter kriget som vägrats återvända efter kommunismen fall 50 år efter krigsslutet så tvivlar jag på att Bosse J skulle betrakta dom som något annat än ryska flyktingar och då inte av något annat skäl än omsorg om deras moraliska odch etiska rätt till sitt ursprung.

Det är era moraliska kompasser det är fel på och det problemet är lika stort som den palestinska terrorn när det gäller hur konflikten ska lösas.

ג 'ון sa...

Araber flydde från mandatet Palestina efter det arabiska anfallet på Israel på samma sätt som alla krig orsakar flyktingströmmar.Bland de flyende fanns sådana som tillsammans med "frivilliga" från Irak, Syrien och Libanon gick till angrepp på judiska samhallen på senhösten 1947 efter att FN meddelat sitt delningsförslag(som skulle gett araberna en egen stat vilket de sa nej till).
Bland de flyende fanns dessutom ett antal som under WW II under Strormuftin av Jerusalem hade konspirerat med Hitlertyskland om att förinta judarna i Palestina.
Att inga av dessa skulle vara välkomna tillbaks i det nybildade Israel är ganska självklart.
Dessutom hade judar köpt upp det mesta av marken i mandatet från de stora jordägare som öht inte fanns i Palestina utan bodde i Istanbul och Damaskus.
Orsaken till att palaraber är andra klassens medborgare är att de arabstater som de bor i förvägrar dem anständiga bostäder, arbete och medborgerliga rättigheter.
Många av Västbanksaraberna har innehaft jordanska pass som det landet nu börjar ta ifrån dem och därmed gör dem statslösa.

Judarna har funnits i området i över 3000 år och har självklart en större hemortsrätt än ättlingarna till de arabiska erövrare som i ett mycket litet antal ägde någon mark i mandatet Palestina.
Att sedan judar vandrat in från olika håll i världen till Israel är en självklarhet.
Israel är den enda plats i världen där judar intebehöver ta skit av antisemiter.

Bosse J sa...

Morot, flyktingar som kommer till sverige får ofta medborgarskap efter några år om de vill.
Ditt exempel med 500.000 ryska flyktingar är kontrafaktiskt och på inget sätt representativt för argumentet jag tog upp. På vad sätt är till exempel ryskan och svenskan identiskt?
Ytterligare exempel: det kom åtskilliga tusentals baltiska flyktingar till Sverige under och efter andra världskriget. Ingen kallar dom för flyktingar idag.

Min moraliska kompass är baserad på principen om likabehandling som jag ser som ett grundläggande rättvisekrav. När du moraliskt jämställer mord på familjer med åsikten att ättlingar till flyktingar rimligen inte kan betraktas som flyktingar och att deras nuvarande hemländer har ett ansvar att ge dem medborgerliga rättigheter, hur tänker du då?

lasse sa...

@Moroten, det var väl inte så begåvat att ställa upp en hypotes och sedan utgå från att Bosse J skulle tycka fel samt slutligen kritisera honom för hans förmodade feltänk?
Vet inte vad sådant kallas i civiliserade kretsar men halmgubbar ligger nära tillhands.

Angående Finland och de karelska flyktingarna så gnällde en del över kostnaderna men ingen skulle ens drömma om att hålla dem i reservat i syfte att kunna använda dem som bricka i förhandlingar med Sovjetunionen.
Sådan cynism kan bara finnas i diktaturer.

Att arabstaterna vägrar hjälpa palestinierna beror knappast på någon omsorg om "deras moraliska och etiska rätt till sitt ursprung". De upplevs kort och gott som en belastning, endast användbara som bricka i regionens maktspel. Detta apropå cynismen hos de arabiska ledarna.