16 juli 2011

En slant till Afrika och Läkare utan gränser

Idag läste jag i SvD om hungerkrisen i östra Afrika.
Flyktinglägret Dadaab i norra Kenya byggdes 1991 för 90000 människor. I dag finns där över 400000 och lägret är sprängfyllt. Trots det anländer dagligen över tusen nya uttröttade, utmärglade flyktingar i ett sista desperat försök att få vatten och mat efter att östra Afrika drabbats av den värsta torkan på 60 år.Torkan har slagit ut stora delar av jordbruket och en svältkatastrof är på väg i länder som Somalia, Kenya och Etiopien. FN kallar situationen för ”ett humanitärt nödläge” och katastrofen riskerar att bli lika allvarlig som på 1980-talet då en miljon människor dog bara i Etiopien.Jag har därför valt att skänka en slant till Läkare utan gränser och bett att summan ska gå till östra Afrika. Läkare utan gränser är en organisation som jag upplever som seriös. Jag har för övrigt kontrollerat med biståndskritikern Fredrik Segerfeldt att organisationen åtminstone är den minst dåliga av hjälporganisationerna.

Såvitt jag förstått biståndskritikerna är katastrofbistånd det bistånd som faktiskt ger effekt. Därför uppfattar jag det som OK även för en kritisk liberal att skänka pengar i sådana lägen.

Så, en slant till Läkare utan gränser och hungerkatastrofen i Afrika. Skänk du med!

2 kommentarer:

benke sa...

Erik skrev: "Jag har för övrigt kontrollerat med biståndskritikern Fredrik Segerfeldt att organisationen åtminstone är den minst dåliga av hjälporganisationerna."

Om den är den minst dåliga så betyder det inte att den är bra. Eller ens ger effekt. Slänga pengar i sjön är ett annat ord. Jag medger att det är svårt att se människor i nöd och att inte ge, men att slänga bort pengar på organisationer som inte fungerar hjälper inte de nödgade.

Hur skall man göra då? Det är frågan. Om det nu är som Erik skriver att katastrofbistånd fungerar så kan det vara värt en slant. Men jag är otroligt skeptisk för att vara ärlig.

Erik Svansbo sa...

Benke, jag håller med om att man ska vara kritisk. Men man måste ha belägg också. Vet du något om Läkare utan gränser?