28 maj 2011

S-ledamot: Etnisk rensning på västbanken

Monica Green, långvarig s-riksdagsledamot är på besök på Västbanken. Hon skriver om detta på sin blogg
Det pågår ett krig i Israel och i Palestina. Det pågår ett förtryck och en åtskillnadspolitik, som är värre än den apartheid som bedrevs i Syd Afrika. Israel använder sin maktposition och använder hela världens dåliga samvete till att förtrycka Palestinier.

För tre år sedan, när jag var här senats, tyckte jag att det var förfärligt att se fattigdom och stängsel i Hebron, den förbannande muren som skär rakt genom Palestinska samhällen och den dagliga terrorn av Palestinier som pågick. Det handlade om förnedring vi checkpionts, om lägre löner, om särskilda vägar för Israeler m.m

Nu när jag kom hit igen såg jag att det blivit ätter värre.

Det blev plötsligt väldigt tydigt att regimen i Israel inte kommer att ge sig förrän de etniskt rensat bort alla Palestinier från hela området. De fördriver, vräker, tar land, tar vattnet, kastar oskyldiga i fängelse och hindrar varje form av fredsuppgörelse.

Monica Green är ingen tung s-ledamot, hon är däremot känd för många olika grodor som poppar ur hennes mun.

Nu anklagar hon Israel för etnisk rensning eftersom de skyddar sin befolkning från terrorattacker. Israel är en fullvärdig demokrati med 20% arabisk befolkning, så exakt hur Israel skulle kunna etnisk rensa Västbanken framgår inte helt.

Däremot är Gaza och de palestinska områdena etniskt rensat från judar.

Jag vet inte om s-ledningen bekymras av att deras ledamöter sprider grova lögner gränsande till förtal. Mona Sahlin bidrog till att dämpa de värsta tendenserna inom s, oklart var Juholt står.

Tipstack: Nordh

12 kommentarer:

Kurt sa...

Att Israel är "en fullvärdig demokrati" innebär givetvis inte att dom inte kan bedriva etnisk rensning på ockuperat område. På Västbanken bedrivs det genom murbyggen, husrivningar, förstörelse av odlad mark, vattenstöld.

A-K Roth sa...

Kurt, du var tvungen att definiera om och fiffla med orden etnisk rensning för att kunna anklaga Israel för detta på ockuperade områden.

Jag skulle vilja prata med den här Monica Green och tala om vad som också varit "etter värre" från palestinska sidan: Slaktande av familj, missilattack mot skolbuss, hyllande av terrorister, planer att göra ett nybildat Palestina etniskt rent från judar ...Kan hon vara vettig som skriver så om vad hon tror israeliska regeribngen vill? Jag ryser över såna simpla resonemang från en riksdagsledamot. Hon är etter värre.

stettiner sa...

Dessutom har de lömska judarna kommit på en infernalisk idé - de rensar området på araber genom att öka deras antal! Ingenstans syns det bättre än i Jerusalem, där den etniska rensningen och judaiseringen av staden har resulterat i att antalet araber där har flerfaldigats!!

Bosse J sa...

Murbygget är en försvarsåtgärd mot terrorangrepp på civilbefolkning, husrivningar är ett straff för att hysa terrorister, "förstörelse av odlad mark" har jag inte aning om vad det syftar på (annat än det som sker i alla samhällen när markanvändning skiftar), vattenstöld gissar jag handlar om konflikterna kring Jordanflodens vatten.

En demokratisk stat har givna lagar och regler, fastställda av ett parlament som valts i fria och rättvisa val, samt en process som ska tillgodose att reglerna följs. Få demokratiska stater har lagar som ger samma "positiva rättigheter" till både medborgare och icke-medborgare, däremot är de "negativa rättigheterna" lika för icke-medborgare.

Etnisk rensning borde innebära att araberna faktiskt fördrivs från området, med hot om våld eller öppet våld. Däremot så är judar fördrivna med våld eller hot om våld från arabiska områden.

Kurt sa...

Bosse J..Du ser inget demokratiskt problem när en stat ockuperar ett område och enbart ger invånare tillhörig en viss religion rösträtt till det parlament vilket fastställer lagar och regler för det aktuella området?

EL sa...

”Green briljerar…” med minst 8 bockar i kanten för stavfel, böjningsfel och påhittade ord. Hela hennes drev är fyllt med anklagelser mot Israel. Man blir misstänksam…

Erik Svansbo sa...

Kurt, som du säkert vet är det en konflikt med palestinska ledarskapet som gör att Västbanken fortfarande är ockuperat. Denna konflikt vill inte det palestinska ledarskapet lösa på annat sätt än att Israel upphör att existera som judisk stat. Ansvaret för bristen på fred och ockupationen av Västbanken ligger på det palestinska ledarskapet.

A-K Roth sa...

Kurt, ta dina klagomål till the Palestinian Authority, på svenska Palestinska Myndigheten, som gavs stort ansvar för styret på Västbanken och i Gaza sedan 1994. Se hur deras misslyckande i att stoppa våldet har påverkat livet för alla i regionen. PM har ju haft demokratiska val. De partier de röstade på har valt terror och krig, uppviglingar mot judar, uppmuntran av terrorism, på många olika nivåer upp till ledningen. Ta upp det med dem.

Bosse J sa...

Kurt, jag håller med dig. Den bästa lösningen är att Västbanken annekteras av Israel och invånarna ges fullt medborgarskap i Israel, men jag vet inte om araberna vill det :-)
Det andra alternativet är att araberna på västbanken och Ghaza får bilda en egen stat och att ockupationen upphör; givetvis vill Israel att deras säkerhet inte komprometteras så gränsjusteringar kan behövas eller uppgörelser liknande de som gäller för Åland (demilitarisering) sen Krimkriget eller nåt.
Ett tredje alternativ är att västbanken och Ghaza annekteras av Jordanien respektive Egypten, samma förhandling i princip.

Kurt sa...

Svansbo och A-K. Ja, självklart är det den palestinska myndighetens fel att Israel ockuperar Västbanken och bygger bosättningar samt beviljar rösträtt åt judiska extremister där. Israel är ju som alla vet en fullvärdig demokrati..

Kurt sa...

Bosse J..Det är ju snarare så att inte den israeliska regeringen vill ge medborgarskap åt palestinierna på Västbanken men du har helt rätt i att den bästa lösningen är en gemensam stat med lika rättigheter, enda långsiktiga lösningen om dom olika religiösa önskemålen ska kunna sammankopplas med demokrati.

A-K Roth sa...

Raljera du, ironiske Kurt, om Israels demokrati, inte perfekt, lite som de flesta i väst, men med större utmaningar iom de krig och den terror de tvingats försvara sig emot. Israels demokrati är lika fullständig som de flesta demokratiers. Men tänk vidare på Hamas som valdes demokratiskt men lämnade demokratien bakom sig fullständigt(!) i bl.a. en blodig kupp, grym behandling av egna och de brott mot mänskligheten raketkriget mot bebyggelse utgör.

Jo, Kurt, PM är inte utan ansvar för att ockupationen inte har kunnat avslutas. PM har, av vilken orsak det än är, inte stoppat våldet, har fortsatt uppvigling mot judar, har hyllat terrorister,och på alla sätt misslyckats i att skapa en situation som ger förtroende som kan leda till fredssamtal. De har inte gjort det alla fördrag har stavat ut som deras ansvar. Både Israel och PM har stora ansvar.