30 maj 2011

Handels krav krossar Israel

Handels har kongress och har antagit ett uttalande: alla folks frihet måste bli verklighet också i Palestina. Här är en central passage:
Tillsammans med UNI vill vi trycka på för en fredlig tvåstatslösning med 1967 års gränser som grund. Israel är en ockupationsmakt som måste underordna sig internationell rätt. Ockupationen av Västbanken måste upphöra och muren rivas. Blockaden mot Gaza måste hävas. De palestinska flyktingarna måste ges rätt att återvända.

1967 års gränser innebär att Israel inte kan försvara sig mot sina grannar som vill förgöra Israel. Eftersom de vill förgöra Israel har ingen fredslösning kommit till stånd, därför är Israel en "ockupationsmakt".

Om muren rivs kommer självmordsbombare återigen strömma in över gränserna och spränga araber och judar sönder och samman. Blockaden mot Gaza har för övrigt redan hävts av Egypten. Detta  gör att de religiösa extremister som styr i Gaza och har förklarat krig mot Israel får bättre möjligheter att förtrycka sitt folk och mörda civila israeler.

Så kommer grädden på moset, de palestinska "flyktingarna" måste ges rätt att "återvända". Miljoner araber som aldrig satt sin fot i Israel ska få flytta in och upphäva den judiska staten.

Så här skriver fredsvännerna i Handels:
Handels vill vara en del av den internationella solidaritetsrörelsen där människor av olika religiös övertygelse, med olika etnisk bakgrund, boende i olika länder och världsdelar tillsammans står upp för allas mänskliga fri- och rättigheter. Vi vill vara en del av den hoppingivande rörelse som säger – nog nu, ofrihetens tid är över. Vi vill vara med och bygga broar där murar tidigare restes höga, främja syskonskap där fiendskap en gång härskade, sluta fred där osämja förut rådde.

Om Handels vill ha fred och kum-ba-yah tror jag det kan vara lämpligt att inte anta arabvärldens krigsförklaring mot Israel. För det är nämligen vad Handels har gjort.

Uppfylls Handels krav kommer mellanöstern sargas av terror och krig, och troligtvis kommer miljoner judar att dö.

Men det verkar inte besvära någon av Handels fredsälskande, solidariska och toleranta kamrater. Varför bry sig om verkligheten när man kan få leva revolutionära drömmar och känna sig jättegod?

Deras krav skulle verkligen "göra skillnad", men inte precis som de har tänkt sig.

 

alla folks frihet måste bli verklighet också i Palestina


7 kommentarer:

ארתור sa...

Varför tror du att det inte är som De har tänkt sig?

Eric sa...

Men framförallt....Handels är väl en facklig organisation som skall tillvarata sina medlemmars fackliga och arbetsrättsliga behov.....nåt annat mandat har inte omvärlden gett dem. Att de yttrar sig om världspolitiken överhuvudtaget tycker jag man skall ifrågasätta.

A-K Roth sa...

Handel kommer att stödja Ship to Gaza ekonomiskt, står det. Detta gör de efter att det står klart vilka som till stor del sponsrade det förra företaget. Handel samsas med IHH, med band till Hamas, och med BBP, fascistiskt grupp? Judehatiska ramsor, martyrlängtande jihadister under förra företaget betydde ingenting. Handel använder medlemmars pengar till att stödja folkfientliga företag i tron att de gör nånting gott? Antar att de vet vad de gör.

linus sa...

"Handels är väl en facklig organisation som skall tillvarata sina medlemmars fackliga och arbetsrättsliga behov…..nåt annat mandat har inte omvärlden gett dem"
När blev det ett krav att en demokratisk organisation var tvungen att söka omvärldens mandat för att kunna ta beslut?
Vilket mandat har världen givit svenskt näringsliv?

Eric sa...

Hej linus! Ett klassiskt svar av någon som inte giller ifrågasättande av arbetarrörelsen. Av samma skäl som om exempelvis Hammarby fotboll bestämmer sig för att lägga sig i världspolitiken. Det är inte deras bord helt enkelt.

Men jag vet att ni i "arbetarrörelsen" ser Hyresgästföreningen, COOP, LO och partiet som olika verktyg i en och samma kamp. Men ni har inte gehör för det hos omgivningen. Forstätt för all del att blanda ihop fackliga frågor med vänsterns politik....det leder till att allt fler tappar förtroendet för facket.

linus sa...

Så för att återgå till min fråga:
När blev det ett krav att en demokratisk organisation var tvungen att söka omvärldens mandat för att kunna ta beslut?
Vem är det som ger ut dessa mandat?
Är det inte lite märkligt att någon som är mot en vänsterpolitik ska diktera vad en vänsterorganisation ska syssla med för frågor?
Bör svenskt näringsliv fråga vänsterpartiet vilka frågor dom ska bedriva?

linus sa...

Antar att du inte hade något svar på min fråga