27 apr. 2011

Terrorist till syndikalisternas 1a maj

Gudmundson uppmärksammar något viktigt: Leila Khaled har av inbjudits att tala i Malmö och Stockholm. I Malmö är Malmö fri kvinnouniversitet värd och i Stockholm är det Syndikalisterna.

Gudmundson kommenterar:
Leila Khaled var pionjär i den kommunistiska terroriströrelsen PFLP, en organisation som länge stötts av svenska vänsterkretsar (som Ung Vänster). Mördare från PFLP genomförde nyligen en massaker på den judiska småbarnsfamiljen Fogel - ett av de mer uppmärksammade terrordåden på senare tid.

Att syndikalisterna sjunkit så lågt är tragiskt för alla som någon gång haft ett hjärta som klappat varmt för en frihetlig vänster.

Viss tröst kan dock hämtas i förhoppningen att Leila Khaled näppeligen kan beviljas inresetillstånd i Sverige. Eller har landet blivit galet?

Vilka finansierar Malmö fria kvinnouniversitet? Låt mig gissa att det är några sköna skattekronor som går till att inbjuda denna "motståndskämpe".

Konsthall C där spektaklet äger rum är i alla fall skattefinansierad. OK att bjuda in terrorister dit?

Syndikalisterna får säkert sin beskärda del av bidragskakan dom med.

Får Leila Khaled inresetillstånd?

3 kommentarer:

JohannaV sa...

Malmö fria kvinnouniversitetet har en ganska stor lokal med stor skyltfönsteryta centralt i Malmö. Det står dock inget om att terroristkvinnan ska komma just till den lokalen så jag undrar var det malmöitiska evanemanget ska vara? (Det här Konsthall C ligger ju i Farsta.)

Det sk kvinnouniversitetet utmärker sig med jämna mellanrum med att hålla diverse absurda kurser för att "medvetandegöra" det kön jag tillhör. Det kan man ju egentligen tycka är rätt oskyldigt och inte så lite komiskt, häromåret var det någon kurs i kvinnliga toalettbesök, men det här sista spektaklet med terroristfraterniserande kan jag inte dra på munnen åt.

lubbe ferrysson sa...

Att syndikalisterna sjunkit så lågt är tragiskt för alla som någon gång haft ett hjärta som klappat varmt för en frihetlig vänster.

Det måste ha varit för länge, länge sedan som syndikalisterna kunde betraktas som frihetlig vänster. Om jag minns rätt räknas Andreas ”Dynamit” Malm också till sekten. Och som anhängare till frihet kan Malm aldrig räknas, tvärtom han är en urspårad fanatiker med barnsligt beundran för olika perversa rörelse som bekämpar demokrati och frihet.

Patrik sa...

SAC tar inte emot statsbidrag. Att politiska partier som ditt eget är bidragsberoende är en helt annan femma.

Andreas Malm har aldrig varit medlem i SAC-Syndikalisterna. Däremot har Malm en bakgrund i SUF, Syndikalistiska Ungdomsförbundet och har varit anställd på tidningen Arbetaren. Enligt Malms egen utsago har han aldrig varit syndikalist.

SUF har ingen formell koppling till SAC, mer än möjligtvis namnet då. SUF är en fristående organisation. SAC ger inga pengar till SUF och SUF tar inte heller emot statsbidrag.

Det kan kanske låta förvånande i era öron, men alla fackliga och politiska rörelser är inte bidragsberoende, utan klarar faktiskt av att finansiera sin verksamhet med egna medel.

Hur vore det om ni själva skulle försöka leva som ni lär och tacka nej till statsbidrag? Törs ni det? Kan ni det?

Numera har Andreas Malm anslutit sig till det trotskistiska Socialistiska Partiet (SP).