1 mars 2011

Egyptiskt demokratiproblem

Johan Lundberg på Axess skriver om problemet med demokrati i Egypten och den undersökning jag tidigare skrivit om:
Av Egyptens 80 miljoner invånare är ca 75 procent muslimer. Av dessa anser:

85 procent att det är positivt att Islam påverkar politiken.

77 procent att människor som stjäl ska piskas och få händerna avhuggna.

82 procent att människor som begår äktenskapsbrott ska stenas till döds.

84 procent att människor som frångår den muslimska tron ska avrättas.

Man kan med andra ord säga att de som framöver ska försöka implementera ett demokratiskt synsätt i ett land som Egypten inte behöver vara rädda för att gå sysslolösa. En genomgripande förändringsarbete med avseende på attityd och det som med ett modebegrepp brukar benämnas "värdegrund" förefaller onekligen vara av nöden i ett land där över halva befolkningen anser att den muslim som lämnar sin religion bör avrättas.

Risken för ett Gaza-syndrom är överhängande, dvs att islamister vinner valet och i ett nafs avskaffar demokratin.

1 kommentar:

lasse sa...

Och? Den svenska vänstern kommer att hävda att vi i väst inte har rätt att lägga oss i ett annat lands styre. Detta förstås under förutsättning att landet ifråga intar en fientlig hållning till "sionisterna".
Om den nya regimen struntar i Israel kommer den svenska vänstern att tappa intresset för landet snabbare än vad en hund förlorar intresset för en tik som inte längre löper.
Det är nämligen så att vänstern bara är intresserade av människor så länge som de passar in i den ideologiska mallen.