9 feb. 2011

Vill UD bojkotta Västbanken?

Idag på Ekot uppmärksammas att Soda Stream tillverkas på ockuperad mark. Det framställs som något alldeles särskilt hemskt, och Soda Stream håller nu på att flytta sin verksamhet från Västbanken.
I oktober 2008 blev det känt att den populära kolsyremaskinen Soda Stream tillverkades på ockuperad mark.

Den svenska importören Empire rådfrågade svenska UD som svarade att det är olämpligt eftersom den israeliska ockupationen av Västbanken står i strid mot folkrätten.

Empire kontaktade då tillverkaren Soda Club, som lovade att flytta produktionen av maskiner avsedda till den nordiska marknaden någon annanstans.

Enligt artikeln menar alltså Svenska UD att Israels ockupation av Västbanken står i konflikt med folkrätten, och att den bör bojkottas?

Ernst Klein skrev för ganska länge sedan om påståendet att Israels ockupation av Västbanken står i konflikt med folkrätten:
FN-stadgans principer fordrar att en rättvis och bestående fred skapas, säger säkerhetsrådet och fastslår att denna fred måste inbegripa tillämpningen av två principer:

1) ”tillbakadragande av israeliska och beväpnade trupper från områden som ockuperats i den senaste konflikten” och
2) ”slut på alla krigstillstånd eller krav på krig och respekt för och erkännande att varje stats i området suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende och deras rätt att leva ifred inom säkra och erkända gränser fria från våld och hot om våld”.

Har svenska UD frångått denna princip, och krävt att Israel ska dra tillbaka sina trupper utan fredsavtal? Eller vad händer?

Och utöver detta, om man tänker en sekund på vad det innebär att bojkotta västbanken så inser man ganska snabbt att det är en katastrofal idé. Det innebär fattigdom och arbetslöshet för dem som bor där, det palestinska folket. Och om folket är fattigt och eländigt minskar förutsättningarna för fred.

4 kommentarer:

Bengt sa...

Med tanke på Carl Bildts åsikter är UD's ståndpunkt inte så förvånande. Betänk dessutom att ett stort antal av de anställda på UD är statsvetare utbildade vid vänstervridna universitet (SU är ett exempel) och således ofta intar en mycket kritisk hållning mot Israel, eftersom det är det de fått lära sig.

Leyla sa...

Mycket bra blogg, förresten!

Erik Svansbo sa...

Tack Leyla!

sven sa...

Uttrycket "ockuperade västbanken" är missvisande.1967 gränsen var ingen gammal hävdvunnen gräns.Det var en vapenstilleståndsgräns som blev till 1949 efter kriget mellan judarna och araberna när engelsmännen lämnade över den av britterna
skapade palestina.