20 feb. 2011

Bearbetat material från arabvärlden

Benny Morris har skrivit en tänkvärd artikel om rapporteringen från Egypten:
It is assumed that the values underlying the upsurge in the streets of Cairo and Alexandria are those of Western democracy—a desire for liberation, freedom, equality. And it is also assumed that this represents the will of the mass of Egyptians, urban and rural.

But this may well be an optical illusion. Many of history’s major successful revolutions were driven by the desire for material betterment, for very concrete bread, not by a desire for such abstracts as political freedom and human rights. Egypt’s is probably no different.

Han skriver också om hur journalisterna väljer att rapportera:
And the Western interviewers, especially from the BBC and CNN, are in effect hearing and then broadcasting representatives of a thin layer of Egyptians, who know decent English (who have lived in the West or are children of mixed Egyptian-Anglo-Saxon parentage or were educated at the American University of Cairo). They are relatively sophisticated and generally secular (or seemingly secular). Wael Ghanem, of Google, is a good example.

Western journalists interview them because they, the journalists, don’t know Arabic or because the journalists prefer interviews in English that can be readily transmitted and are understood by their networks’ viewers. But these interviewees are unrepresentative of the vast mass of Egyptians, urban and rural (mostly poor, mostly without English).

The result of this unrepresentative interviewing is that the consumers of the Western media, in London, Washington and the capitals of Europe, are getting a skewed (indeed, perhaps thoroughly misleading) view of what Egyptians think and want. Occasionally, the viewer will hear, from somewhere off center stage, “Death to Israel” or “Allahu Akbar.” But these voices are drowned out by the mellifluous English speakers, chanting “freedom,” “human rights,” “democracy,” into receptive Western ears. The sophisticated, not to say manipulative, interviewees know that this is what BBC and CNN viewers in the West want to hear.

Detta som Morris antar är i Sverige en uttalad strategi, i alla fall från SR Ekot. När jag kontaktade dem angående att Cecilia Uddén fått ett pris där hennes vinkling särskilt framhålls fick jag till svar att en vinkling för den upplevt svagaste var "det som kännetecknar en bra korrespondent".

Vad undanhåller korrespondenterna oss i sin rapportering? Det känns obehagligt att vara utlämnad till Cecilia Uddén, Bitte Hammargren och deras kollegor. Deras rapportering ger inte en rättvisande bild av världen.

Se Elder of Ziyon om revoltörerna i Bahrain.

Titeln kom från Johan Ingerös inlägg om när regeringen slog tillbaka mot vinklad journalistik.

5 kommentarer:

Skåning sa...

Hur vet Svansbo att svenska journalister undanhåller något? Vilka källor har Svansbo som visar på detta? Eller är det idén om att araber inte har rätta känslan för demokrati som ställer till det? Känns det jobbigt att arabvärlden kanske blir demokratiskt? Trots USA: s och andra västländers stöd till dess diktatorer? Du har ju USA: s flagga på din logga.

Var har du liberalen Svansbo?

Erik Svansbo sa...

Skåning, de källor jag har är kommentaren från Ekots nyhetschef som säger att hon tycker en bra korrespondent vinklar nyheterna.

Det skulle inte kännas jobbigt om det blev demokrati i arabvärlden.

Jag är här, Skåning!

Hasse sa...

Svansbo har uppenbarligen blivit helt snurrig. Det går ju bara att skratta åt hans tokerier med länkar från extremister som "Elders of Zion"...Frågan är ju hur länge folkpartiet står ut med att ha en upppenbar knäppgök som medlem.

Skåning sa...

Menar du att rapporteringen ska sakna vinkel helt och hållet? Utan vinkel blir inget synligt. Det är klart att en massa, kanske det mesta saknas i rapporteringen från en revolution i ett land med nästan 80 miljoner invånare. Hur menar du att allt skulle rapporteras? Dygnet har bara 24 timmar...

Varför anser du att Morris beskrivning och hans antagande (vad det nu bygger på) om att revolutionen inte handlar om kampen för demokrati är tillförlitligt? Och anas inte här den unkna inställningen att araber inte är redo för demokrati?

Anser du att det egyptiska folket kan styra sig självt?

Bosse J sa...

Skåning, urvalet är viktigt - genom att välja vad som ska rapporteras, hur det rapporteras och i vilket sammanhang så styr man folks uppfattningar och åsikter.
Självklart måste det finnas NÅT urval, annars skulle vi drunkna i information som vore omöjlig att sortera. Problemet är när rapportörerna är förhållandevis få och kan misstänkas för kollegialitet (dvs aldrig kritiserar den andres rapportering). Det som behövs för en trovärdig bild är fler vinklar, som det är nu tror jag inte att svenska medier förmedlar ens tillnärmelsevis sanningen från mellanöstern.