8 jan. 2011

Folkgrupper och det enklaviserade samhället

Något som slog mig i mitt förra inlägg om Sakine Madons text är att hon pratar om rasism mot muslimer. Jag tog inte upp det där, eftersom det är ett såpass snårigt område att det förtjänar ett eget inlägg.

Sakine Madon och många med henne likställer judar med muslimer. Det är felaktigt och farligt.

Judar är både en religion och en folkgrupp eller etnoreligiös grupp. Det är den allmänna definitionen och skiljer judendomen från de andra stora världsreligionerna kristendom och islam, som båda är missionerande religioner.

Muslimer är en trosgemenskap bestående av många olika folkgrupper. Det finns muslimer från Balkan, från Afrika, från mellanöstern och från bortre Asien. De är olika folkgrupper som förenas av sin tro.

Muslimer bör alltså inte jämföras med judar, utan med kristna.

Islam och kristendom bör behandlas lika, anser jag. Islam är en del av vårt samhälle, och det är mycket bra. Men av olika skäl behandlar vi religionerna olika. Den enda legitima anledningen till annorlunda behandling som jag ser är att islam är en minoritetsreligion. Det kräver att man behandlar den på ett annat sätt i vissa fall, men på det stora hela blir det ungefär samma.

Vissa människor krävde ett kollektivt avståndstagande från muslimer efter terrordådet i Stockholm. Det anser jag är felaktigt, men jag tycker det är lika felaktigt att detta utmålas som en form av rasism.

Av slentrian och kanske av missledd respekt har muslimer börjat behandlas som en folkgrupp - vilket gör att den typen av uttalanden är "rasistiska". Men islam är en religion, och muslimer är inte en enhetlig grupp. Muslimer är många olika folkgrupper men i det offentliga samtalet pratar vi om en muslim som en troende person från arabvärlden. Dessutom en lättkränkt och svag sådan.

Det finns olika typer av muslimer, på samma sätt som det finns olika typer av kristna. De flesta svenskar är kristna utan att vara troende. En del är mer uttalat kristna.

Att kräva att religiösa människor ska ta avstånd från terror i sin religions namn anser jag vara fullkomligt harmlöst. Människor som är religiösa har gjort ett val att ge uttryck för en tro. Då får man svara för det ibland och ta skit för det ibland, på samma sätt som jag som liberal får ta skit och bli smutskastad för att jag är liberal.

Det finns också kulturella muslimer och kristna, alltså personer som identifierar sig med en viss religion utan att för den skull vara aktivt troende. Att kräva att en sekulär muslim ska ta avstånd från terror är rejält puckat, och kan vara kränkande. Men sådana saker sker ibland. Jag skulle kunna bli kränkt för att jag är svensk eller för att jag är kristen.

Skillnaden är förstås att jag är en del av en majoritet och en muslim är en minoritet i Sverige. Men, som jag skrev tidigare anser jag att vi bör se vuxna människor som vuxna. Vissa kränkningar kommer man inte ifrån, det är en del av livet att bli kränkt.

Alternativet till detta är att vi ska se muslimer som en folkgrupp, och kristna som en folkgrupp. Då hamnar vi någonstans där vi är idag i ett samhälle präglat av olika människors grupptillhörighet och olika rangordning. Vi har olika förhållningssätt till olika grupper beroende på deras sociala status. För mig är det oförenligt med liberalism, och jag tror det leder till ett enklaviserat samhälle.

Det är dags att göra upp med denna vänsterpräglade syn på världen. Att vara religiös är ett val. Har man en religiös bakgrund utan att vara aktivt religiös har man ett val hur man förhåller sig till sin bakgrund. Det är skillnaden mot att tillhöra en folkgrupp. En folkgrupp tillhör man vare sig man vill eller inte.

Trots detta finns det destruktivt kollektiviserande av muslimer som grupp, det som bör kallas muslimofobi. Att inte kalla detta för rasism betyder inte att man kan ignorera fenomenet. Det kan vara precis lika allvarligt som rasism. Men jag tror det är oerhört viktigt att vi kallar saker vid dess rätta namn.

7 kommentarer:

lasse sa...

Och vem bestämmer när kritiken av islam övergår till ett
"destruktivt kollektiviserande av muslimer som grupp, det som bör
kallas muslimofobi." Ja, inte är det tydligen någon psykiatriker
som avgör om vi är fobiker och således behandlingsfall. Däremot
står islamister och svensk vänster gärna till tjänst med
sjukdomsstämpeln även om deras kunskaper om psykiatri är nära nog
noll. Vill du verkligen sälla dig till deras skara?

Ola Berg sa...

Fast felet med Neudings tweet hade inget med etnifiering av
åsiktsgemenskaper att göra, utan på att det uppenbart inte råder
någon åsiktsgemenskap mellan dem som spränger och de som inte gör
det. Att då önska ett avståndstagande är att antyda att en sådan
gemenskap är för handen. Det är att beröva människor the benefit of
the doubt. Man kunde lika gärna uppmana dig till ett
avståndstagande.

hasse sa...

När muslimer dagligdags avkrävs det ena efter det andra pga
vissa perifera gruppers våld i islams namn, skulle det vara mer
intressant att avkräva varenda socialdemokratisk politiker, vars
föräldrar och/eller mor- och farföräldrar varit aktiva s-politiker,
en tydlig personlig deklaration om vad han/hon anser om
tvångssteriliseringarna och rashygienen, som praktiserades i
Sverige från 1930-talet fram till mitten av 70-talet. Det är i
högsta grad ett relevant krav att ställa mot relevanta personer.
mvh.

benke sa...

hasse; tyvärr så är det inte "vissa perifera grupper...".
Jag håller med om att de inte är många i förhållande till
majoriteten, men nog kan man ställa krav på att moderata muslimer
uttalar sig starkt emot terrorism. Det är trots allt i deras
religions namn som dessa verdervärdiga dåd sker. Vad tror du hade
hänt om kristna hade mördat såsom islamfachister gör? Kristna hade
förkastat det som i så fall skedde i deras tros namn. Muslimer
tycks inte reagera så. När de inte reagerar så får många
uppfattningen att det är ett tyst godkännande. Att du, hasse,
babblar om rashygien som såssarna stoltserade med förr och jämför
detta med islamfascism verkar lite konstigt om jag får uttala mig
snällt.

Hans sa...

"Trots detta finns det destruktivt kollektiviserande av muslimer som grupp, det som bör kallas muslimofobi. Att inte kalla detta för rasism betyder inte att man kan ignorera fenomenet. Det kan vara precis lika allvarligt som rasism."

Du har en poäng. Det är destruktivt att kollektivisera muslimer.
Samtidigt är det även destruktivt att kollektivisera islams kritiker under etiketten muslimofobi. Även där finns ett brett spann, från de som kritiserar självmordsbombare med civila som mål, till de som vill samla alla som kommer från islam-dominerade länder på en båt och skicka hem dem och gärna ser att båten sjunker på vägen.

Bättre att kritisera de åsikter folk faktiskt har, istället för den etikett man sorterar in dem under.

Varför kallar vi allt för rasism, även när raser inte är inblandade? Jag gissar att det är ett debattekniskt knep. "J-a rasse" funkar bra, alla vet att en rasist är något obehagligt. "J-a destruktiva kollektivisatör" har inte riktigt samma klang.

Erik Svansbo sa...

Hans, jag tycker inte islams kritiker faller in under begreppet "muslimofobi". Muslimofobi handlar om när man kollektiviserar människor, inte idéer. Islamofobi däremot antyder att islamkritiker är rasister.

Men jag försöker inte etablera ett nytt begrepp här... Så du behöver inte vara orolig!

Nä, du har helt rätt. Rasist är ett ord som används för att klämma igen munnen på folk.

Ingenjören sa...

Så, om någon försöker gå runt anti-diskrimineringslagar genom att förbjuda människor med 'krulligt hår' inträde på en restaurang, med motiveringen, 'vadååå, krulligt hår är ju ingen ras?', så anser du att personen inte är rasist utan krullhårofob, trots att förbudet och diskrimineringen drabbar ungefär samma människor som den gamla diskrimineringen?

Märkligt att du blivit så postmodern, du vill lösa dina retoriska problem med att hitta på nya etiketter, identitetspolitik hade du kallat det om det rörde någon annan. Faktum är att de gamla duger aldelles utmärkt. Det finns hårda Islamkritiker som inte bara är förklädda rasister, men om man kollar bland rösterna på nätet så är de tyvärr ofattbart få, så jag ser ingen mening att skapa nya begrepp bara för att kunna separera ut olika procentgrupper ur dem.