30 dec. 2010

Ingen extremism, sa Benaouda

Johan Lundberg på Axess skriver om ordföranden för Sveriges Muslimska Råd, Helena Benaouda, och hennes blindhet inför extremism:
Nu visar det sig dock att en av de svenskar som blev gripna tillsammans med Gezhali också är häktad för det planerade terrorattentatet mot Jyllands-Posten. Munir Awad heter han, och han var åtminstone tills helt nyligen sambo och har barn med Safia Benaouda[…] som därtill är dotter till Helena Benaouda - den senare ordförande i Sveriges muslimska råd.

Här, i SVT:s Debatt,  kan man se Helena Bonaouda kommentera själmordbombaren Taimour Abdulwahab. Det märkliga i sammanhanget är att Helena Benaouda i programmet inte får en enda fråga om hennes dotter och svärson, vilket kanske inte hade varit helt långsökt med tanke på att hon uttalar sig om den påstådda avsaknaden av radikal politisk islamism i Sverige.

Eller mer kortfattat som Nima Dervish skriver:
Den 19-årige sambon Safia Benaouda är dotter till ordföranden i Sveriges Muslimska Råd. När vi bägge två var på SVT Debatt om självmordsbombaren i Stockholm, sa hon att hon aldrig hade stött på extremister. Har hon aldrig träffatsin egen svärson?

Helena Benaouda har förlorat all eventuell trovärdighet som demokratisk ledare. Har Sveriges Muslimska Råd förtroende för henne?

29 dec. 2010

Expo: Tala om islamisternas ideologi

Tidningen Expo skrev innan jul ett intressant och något förvånande inlägg om islamisterna/jihadisternas ideologi och bristen på granskning av densamma:
Taimour Abdulwahabs handling måste ses som en del av en religiös och politisk kamp med mål och syften. Den radikala islamismen hämtar näring ur en konspiration där islam och muslimska länder är ansatta av en ondsint komplott. Den globala sammansvärjningen hotar att fördärva muslimerna och få dem att glömma sina sanna principer. Det är en attack som genomförs med vapen men också med en djävulsk förförelse i form av alkohol, rättigheter för hbt-personer och västvärldens materialism.

Konspirationens axelmakter anses vara USA, Israel och regionala fiender till de radikala islamisterna. Idén om världsammansvärjningens makt utgår från en klassisk antisemitisk tankekonstruktion.

Mycket intressant att textförfattaren Daniel Poohl och Expo lyfter detta.
Det handlar inte om islam. För det finns inte ett islam. Inte ett krigiskt islam, inte en fredens islam. Det finns människor som tolkar och använder islam till det som passar just deras syften och tro. För att den radikala islamismen ska kunna få stöd för sin tolkning och sin världsbild behövs en acceptans för den typen av antijudiska föreställningar som utgör en av grundpelarna i den radikala islamismen.

Det vore oerhört positivt om det kunde bli som Expo skriver, men för att detta ska kunna ske måste det svenska debattklimatet mjukas upp.

I dagens Sverige brännmärks ofta kritiker av islam som islamofober och med detta som rasister. Där har Expo också ett ansvar. Är Daniel Poohls text en signal om kursändring?

21 dec. 2010

Mp och V stoppar datalagringen?

Maria Ferm rapporterar på sin blogg att Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu kräver en minoritetsbordläggning av Datalagringsdirektivet:
- Det vore oacceptabelt att införa ett direktiv med så långtgående inskränkningar av integriteten och de mänskliga rättigheterna. Nu ger vi istället regeringen chansen att få direktivet prövat i Europadomstolen. Detta är något regeringen borde ha gjort för länge sedan, säger Jens Holm (V), riksdagsledamot och ersättare i Justitieutskottet.

- Vi har ett ansvar som politiker att värna demokratin, så det här beslutet är viktigt. Vi vill att regeringen agerar för att driva ärendet till Europarådets domstol, avslutar Maria Ferm (MP), ledamot i Justitieutskottet.

Vänsterpartiet är inga liberala förkämpar, men Miljöpartiet kliver nu fram med stormsteg som ett alternativ för liberala mittenväljare. Det togs upp i Folkpartiets valanalys att Mijöpartiet tar väljare för Fp, det ser ut att bli en fortsatt tendens.

Frågan om datalagringsdirektivet är ideologisk. Det är oerhört uppfriskande att se partier som tar i liberala ideologiska frågor. Att det är Miljöpartiet som känns inte kul som folkpartist - men äras den som äras bör.

I frågan om övervakning är Miljöpartiet det liberala alternativet.

20 dec. 2010

Avskaffad värnskatt räcker inte

Igår intervjuades Jan Björklund i SvD om borgerlighetens utmaningar. Det är en mycket intressant intervju, där Jan Björklund pratar om framtiden.
– Det är väldigt bra om idédebatten tar fart. Den behövs. Vi har vunnit valet och har en framgångsrik krishantering bakom oss och risken är påtaglig för att det ger en mätt attityd. Sverige kommer väl ut ur krisen jämfört med många andra länder, och då kan det lätt sprida sig en känsla hos oss av att ingenting nytt egentligen behöver göras

Han berättar också om vilka områden där han ser att politiken behöver förändras:
Vi behöver gå från fördelning till tillväxt. Fördelningsfrågan har haft ett enormt starkt grepp om svensk politik och det gäller alltjämt även med vår egen regering. Självklart ska vi bry oss om fördelningsfrågor även i framtiden, men de kan inte dominera som hittills. Vi behöver gå från en kollektiv syn till en mer individuell, och vi behöver mindre av ett nationellt och mer av ett internationellt sätt att organisera oss och se på världen. Vi behöver förskjuta vårt tankefokus.

18 dec. 2010

Vem talar för Sveriges muslimer?

Peter Kadhammar ställer en viktig fråga och gör en något missriktad betraktelse i Aftonbladet:
När jag tittade på Aktuellt i onsdags kväll insåg jag hur långt vi har kvar till ett någorlunda jämlikt samhälle med integrerade invandrare, eller snarare integrerade muslimer.

– Känner du att ni har något ansvar för att det finns 200 extrema islamister som är beredda att ta till våld?

Den frågan ställde program-ledaren Lennart Persson till en för aftonen inkallad skäggig muslim. Namnet var Omar Mustafa och titeln ordförande för Islamiska förbundet.

Tittarna fick ingen förklaring till vad Islamiska förbundet är. Hur många medlemmar har det? Hur blir man medlem? Varför? Är Islamiska förbundet som Jehovas Vittnen i förhållande till kristendomen eller är det som Svenska kyrkan?

Ingen förklaring.

Är Omar Mustafa de svenska muslimernas svar på Arne Imsen eller är han deras KG Hammar? Är han en religiös ledare, en politiker eller en ordinär rörelseidkare som gjort karriär?

Varför var just denne Omar Mustafa lämpad att tala för Sveriges drygt 400 000 muslimer?

Kadhammars viktiga fråga är förstås varför just Omar Mustafa kallats in till programmet. Vem företräder han? Hur många medlemmar har hans organisation?

Det felaktiga var förstås att Kadhammar tyckte det var fel att konfrontera Mustafa om våld i islams namn. Som jag tidigare skrivit är det just religiösa auktoriteter som Omar Mustafa som bör ställas till svars. Men inte på det sätt som görs.

Omar Mustafa har rimligen inget ansvar för att en muslim spränger sig i Stockholm. Det han däremot bör konfronteras om är hur den extrema tolkningen av islam förhåller sig till hans tolkning av islam och hur han arbetar för att förhindra radikalisering av hans församlingsmedlemmar.

Så jag håller faktiskt med Kadhammar till viss del - muslimska ledare bör inte konfronteras på det sätt som görs. Men de bör definitivt konfronteras och granskas på ett korrekt sätt.

Omar Mustafa hade inte sett en tillstymmelse till radikalisering i sn församling. Detta har inte heller ledarna för moskén på söder i Stockholm, trots att det bevisligen skett radikalisering där - som DN Ledare föredömligt uppmärksammade.

Det här var något som jag själv reflekterade över när jag mötte Muslimer för fred och rättvisa för något år sedan i Almedalen. De stod uppenbart för en god form av islam, men förmådde ändå inte på något sätt kritisera andra muslimer. Jag tror att det är mycket svårt för religiösa muslimer att kritisera andra muslimer.

Om man återigen vänder sig till de religiösa texterna, så finns där möjligheter för en troende muslim att faktiskt ljuga för en otrogen. Kan vara relevant för en granskare av religiösa ledare.

Men Kadhammar ställer en mycket viktig fråga, vilka muslimska ledare görs till auktoriteter av media och politiker? Alltför ofta är det extremister som dessutom konfronteras på ett undermåligt sätt.

17 dec. 2010

Palestiniers situation sämre än befarat

Som jag tidigare skrivit om - i Libanon. Från Daily Star:
Palestinian refugees in Lebanon are two times more likely to live in poverty than other Lebanese people, preliminary report findings released Tuesday have shown.

The “Socio-Economic Survey of Palestine Refugees in Lebanon” is the first comprehensive evaluation of its kind. It assesses the demographics of the Palestinian population as well as their access to the labor market and various health, education and housing needs. […]

The survey, conducted by researchers at the American University Beirut (AUB) in coordination with United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) statisticians, found jobless rates among Palestinians to be 56 percent, with only 38 percent of the working population – 53,000 out of 120,000 refugees – considered to be in stable employment.

mere 6 percent of Palestinians go on to attend university, in contrast to 20 percent of Lebanese, the report said. [In Gaza the number is closer to 46.2% - EoZ, h/t Zach]

A large amount of blame is being placed on the perceived lack of opportunities, limited by state restrictions requiring Palestinians to obtain work permits and which, in spite of recent relaxations, still exclude Palestinians from certain professions, such as medicine.

Men detta är inte intressant för världen - eftersom palestinierna inte förtrycks av Israel. Elder of Ziyon kommenterar:
Oh, sorry, no one cares about them, because "pro-Palestinian" activists only care when they can blame Palestinian Arab misery on Israel. When Arabs deliberately discriminate against their Palestinian brethren, it gets hushed up so as not to dilute the message that Israel is uniquely evil and that somehow Israel is to blame for the past six decades of Arabs treating Palestinian Arabs like dirt.

In this case, their fellow Arabs are simply following  Lebanese laws specifically written to discriminate against Palestinian Arabs.

You know....the textbook definition of apartheid.

16 dec. 2010

Ingen kollektiv skuld, granska ledarnaDet debatteras friskt nu om muslimer har en kollektiv skuld. Jag tycker inte att muslimer har en kollektiv skuld eller kollektivt ansvar för terrordåd i islams namn.

Sekulära muslimer som Mustafa Can förstår jag inte hur de kan ta åt sig överhuvudtaget. Fromma muslimer som har sin personliga tro för sig själva har heller inte det minsta att klargöra för mig. Men religiösa ledare har ett ansvar.

Som jag tidigare har tagit upp menar nu många imamer att våld och terror inte är förenligt med islam. Jag har respekt för deras uppfattning och lyssnar gärna på den.

Men som jag tidigare har skrivit kan den som själv läser islams texter få en diametralt annan bild av religionen. (Thereligionofpeace.com har en genomgång av just detta påstående, att islam är inkompatibelt med terror.)

De religiösa ledare som menar att våldet inte hör hemma inom islam borde klargöra hur de hanterar de grova uppmaningar till våld som står i Koranen. Jihadister världen över läser och följer dessa instruktioner.

Här är några exempel:
Quran (2:216)"Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not."

Quran (8:12)"I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"

Quran (48:29)"Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers and merciful among themselves"

Quran (9:29)"Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued."

Thereligionofpeace.com har mängder med ytterligare citat på denna sida.

De goda muslimska ledarna bör konfronteras med Koranens problematiska delar, eftersom de uppenbart är en grogrund för extremism.

Se dagens DN-ledare om detta ämne.

15 dec. 2010

Judar avråds att resa till Malmö

Simon Wiesenthal-Centret går nu ut med en varning till judar att inte resa till Malmö på grund av antisemitismen där:
The Simon Wiesenthal Center, a leading Jewish Human Rights NGO, has announced it is issuing a travel advisory concerning Sweden due to harassment of Jewish citizens in the southern city of Malmo, the third largest city in Sweden. The decision was conveyed to Swedish Justice Minister Beatrice Ask, by Rabbi Abraham Cooper, the associate Dean of the Center and Dr. Shimon Samuels, Director of International Relations, during a wide-ranging meeting in Stockholm, earlier today.

“We reluctantly are issuing this advisory because religious Jews and other members of the Jewish community there have been subject to anti-Semitic taunts and harassment. There have been dozens of incidents reported to the authorities but have not resulted in arrests or convictions for hate crimes”, he added. “A contributing factor to this decision has been the outrageous remarks of Malmo mayor Ilmar Reepalu, who blames the Jewish community for failing to denounce Israel. The travel advisory urges extreme caution when visiting southern Sweden.

Så djupt har Sverige sjunkit.
Dr. Samuels urged Sweden to strengthen the security of all Jewish institutions, adding “ It is unacceptable in a democracy committed to protecting its citizens, that the Swedish Jewish community is forced to pay for necessary upgraded security measures to safeguard their lives and property,” he said.

Frågan är om regeringen kommer göra något. Fredrik Reinfeldt har varit undfallande mot Ilmar Reepalus aktioner tidigare, och kommer nog så fortsätta.

Kommer Folkpartiet agera?

UPPDATERING: Nu har nyheten kommit ut i svenska medier, till exempel Expressen. Ilmar Reepalu kommenterar:
Malmös kommunalråd, Ilmar Reepalu, är irriterad över varningen, som han tycker är baserad på felaktigheter. Han anser också att han är felciterad när de gäller de kontroversiella uttalandena.
- Jag tycker att en organisation alltid ska ha korrekt information, därför vill jag bjuda in dem till Malmö så att de kan få se direkt vad som händer i staden och prata med den judiska församlingen, säger han.

Hur tror du att det här påverkar bilden av Malmö?
- Uppriktigt sagt så vet jag inte hur det påverkar Malmö. Malmöborna har sin bild av och de vet vad som sker. Det här är den internationella bilden som man får ut, därför vill jag att Simon Wiesenthal-centret ska ha korrekt information.

Klart Ilmar Reepalu vet bättre än Malmös judar hur deras situation är. Judarna ska lyssna på Reepalu när han berättar hur de har det!

Förlåt min raljans, men det är så uppenbart att Ilmar Reepalu struntar i Malmöjudarnas situation. Han är mer intresserad av att ta politiska poänger på stadens blommande antisemitism.

14 dec. 2010

Företaget A4 stöttar extrem organisation

Dagens Media rapporterar att företaget A4 skänker cement till Ship to Gaza inför deras nästa resa. A4 är ett företag verksamma inom tidningsdesign. Så här säger företagets vd Palle Andersson:
Varför gör ni detta?
– Varje jul brukar vi skänka något till ett bra ändamål. Förra året skickade vi iväg en vattenpump till en by i Tibet, genom Actionaid. Och i år pratade vi om olika saker som man kan stödja och vi beslutade oss för att stödja Ship to Gaza, säger A4:s vd Pelle Anderson.

Varför just Gaza?
– Här lever människor under vidriga förhållanden. Gaza har ju beskrivits som världens största fängelse. EU, FN - alla fördömer det. Men ingen jävel gör något åt det. Då tänkte vi att det här är ett bra sätt att hjälpa dem.

Ship to Gaza framstår säkert för många som en välgörenhetsorganisation, helt uppenbart ser företaget A4 det så. Men det finns många besvärande fakta kring Ship to Gaza:

  • Organisationen finanseras av antisemiter, som både svenska kommittén mot antisemitism och SvDs ledarsida rapporterat om.

  • Man samarbetade under förra konvojen med fascister från tyska BPP, som tysk public service rapporterat om i ett inslag.

  • Organisationen använder våldsamma metoder, trots att man marknadsför sig som anti-våld. Under förra årets konvoj knivhögg man och misshandlade svårt israeliska soldater.


Varför väljer ett företag som A4 att samarbeta med en organisation som agerar som Ship to Gaza? Den cement man väljer att skänka kan dessutom missbrukas av Hamas, som styr Gaza. Hur ser A4 på det, kommer man att vidta några åtgärder för att se till att detta inte sker?

Jag har kontaktat A4 för att få svar på dessa frågor. Jag tycker bloggläsare också ska maila A4. Kontaktinfo finns här.

För mer info, se min gamla newsmillartikel.

13 dec. 2010

Islam, terror och islamofobi

Mathias Sundin skriver på sin blogg att vi behöver mer kunskap om islamism. Jag håller helt med. Timothy Garthon Ash skriver i DN idag att vi bör kalla terroristerna för jihadister. Det tycker jag är bra, så jag kommer använda det från och med nu.

Som jag tidigare tar många muslimska ledare avstånd från terrordådet i Stockholm. Det är utmärkt. Många av dom menar också att det är emot islam att utföra självmordsdåd. Det är ganska många jihadister världen över som inte håller med dem. Hur tänker de?

Sajten thereligionofpeace.com är en islamkritisk sajt som har en omfattande sammanställning över vad de islamska texterna säger. Linjen är i korthet samma som t ex Ayaan Hirsi Ali driver. Eller som de själva säger:
Islam is inseparable from a set of rules that establish a social hierarchy in which Muslims submit to Allah, women submit to men and all non-Muslims submit to Islamic rule.

(Läs mer här.)

Så här säger de om muslimer:
Muslims are individuals.  We passionately believe that no Muslim should be harmed, harassed, stereotyped or treated any differently anywhere in the world solely on account of their status as a Muslim. [...]

Prejudging an individual by their group identity (or presumed group identity) is not only unethical, it is blatantly irrational, since group identity reveals absolutely nothing about a person.  Every individual should be judged only on the basis of their own words and deeds.

Det tycker jag är en mycket sund hållning - kritik av religion/ideologi men respekt för varje enskild människa och dess tolkning av religion/ideologi. Att människor har olika uppfattningar om en ideologi hindrar dock inte vad ideologin egentligen är - en text är en text och för det mesta finns endast en rimlig tolkning.

Ett exempel: Jag kanske själv tycker att kommunism är förenligt med demokrati, men det hindrar inte att verkligheten är en helt annan.

Thereligionofpeace.com har en sammanställning om vad Koranen och andra islamska texter säger om självmordsdåd. Även här finns talrika referenser till källor:
Qur'an (4:74)"Let those fight in the way of Allah who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward."

Qur'an (9:111) - "Allah hath purchased of the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in truth, through the Law, the Gospel, and the Qur'an: and who is more faithful to his covenant than Allah? then rejoice in the bargain which ye have concluded: that is the achievement supreme."

Qur'an (2:207)"And there is the type of man who gives his life to earn the pleasure of Allah..."

Qur'an (61:10-12) "O ye who believe! Shall I lead you to a bargain that will save you from a grievous Penalty? That ye believe in Allah and His Messenger, and that ye strive (your utmost) in the Cause of Allah, with your property and your persons: That will be best for you, if ye but knew! He will forgive you your sins, and admit you to Gardens beneath which Rivers flow, and to beautiful mansions in Gardens of Eternity: that is indeed the Supreme Achievement."

För den som vill se mer finns även Hadhitherna, mer länkar hos thereligionofpeace.com. Utöver martyrskap finns sammanställningar om uppmaningarna till våld mot otrogna, till och med att döda otrogna.

Såvitt jag kan se, med utgångspunkt från islams egna skrifter, verkar stockholmsbombaren Taimour Abdulwahab ha läst in sig rejält på Koranen, följt instruktionerna och bör nu hamna i himmelriket med sina utlovade jungfrur. Efter vad jag har läst om profeten Muhammed borde han vara rätt nöjd med Taimours bedrifter.

Jag kan helt klart ha fått fel bild, men det verkar vara rätt mycket jihadister världen över som drar samma slutsatser som jag. Och rimligtvis kommer fler at fortsätta dra de här slutsatserna när de läser Koranen och berättelsen om Muhammeds liv.

Det har debatterats en hel del om muslimer borde ta avstånd från terror eller inte. Jag tycker inte att sekulära muslimer har det minsta att förklara. Men de som är praktiserande muslimer bör gärna förklara hur det här går ihop.

Jag är helt övertygad om att människor kan göra anpassningar av islam och leva som troende muslimer och demokrater. Men det hindrar inte att de religiösa skrifterna är problematiska och kan inspirera andra att tolka dem på ett annat sätt.

Det är en liberals plikt att kritisera antidemokratiska tendenser, oberoende om det kallas islam eller kommunism eller vad som helst. Att kalla något för religion gör inte detta fridlyst från kritik.

Jag är helt öppen för att jag kan ha fel. Jag lyssnar gärna på den som säger emot. Men jag vägrar att bli uthängd som rasist för att ställa kritiska frågor om en religion/ideologi baserat på dess egna skrifter.

Islams texter är en bra utgångspunkt för debatt om jihadister och deras hot mot vår demokrati.

Sveriges förlorade oskuld

Extremt kort kommentar efter terrorbombningen i Sthlm:

Mycket bra att muslimska religiösa ledare fördömer attacken.

Gudmundson hade bättre info än nyhetsmedierna på sin blogg.

Sverige kanske nu inser att vi inte står vid sidan av längre. Det gäller inte bara USA att hotas av terror och försvara demokratin - det gäller oss också. Johan Ingerö skriver på ett liknande spår här.

11 dec. 2010

FN hyllar Kinas arbete med mänskliga rättigheter

Igår fick Liu Xiabo sitt fredspris, men vad som är mindre känt är att även Kina har blivit prisat. Av FN - för sitt arbete med mänskliga rättigheter. UN Watch rapporterar:
GENEVA, December 10, 2010 - Rights groups expressed outrage that the U.N. European Headquarters in Geneva today hosted a massive photo exhibit extolling China's human rights record and its alleged respect for Uyghurs, Tibetans and other minority groups, displayed next to the U.N. human rights office event marking international Human Rights Day.

"At a time when the Nobel Peace Prize is being awarded to Chinese dissident Liu Xiaobo, it is an outrage that the U.N. is hosting and co-sponsoring -- with China's Communist regime -- a massive propganda display designed to cover up the government's systematic abuses of universal human rights," said Hillel Neuer, executive director of the Geneva-based UN Watch.

Utställningen beskrev en något annorlunda bild än vad som är känt om Kina:
Under photos showing Chinese deputies voting at a ballot box, the U.N. exhibit says that "China’s Constitution and laws guarantee citizens’ freedom of speech, publication, assembly, association, procession and demonstration." China's laws mark "the gradual perfection of the legal system" where "the rule of law is generally realized in the country’s economic, political, cultural and social life."

Another photo caption extols "multi-party co-operation," "political consultation under the leadership of the Communist Party of China," and "socialist democracy."

Otroligt att se hur FN mer och mer oblygt hyllar världens diktaturer.

10 dec. 2010

Abbas stöttar Sudan

Palestinian Media Watch berättar om ett intressant utspel från Fatah och palestinska myndigheten (film här):


PA TV News host: "President Mahmoud Abbas's envoy delivered to member of Fatah Central Committee, Azzam Al-Ahmad, a written letter from His Excellency [Abbas] to his Sudanese counterpart [President] Omar Al-Bashir... Al-Ahmad said that President Mahmoud Abbas expressed in his letter the Palestinian people's support for the efforts of the Sudanese leadership in the face of the dangers that threaten Sudanese unity."

Den sista meningen är riktigt fin, vilka "efforts" är det som Abbbas tänker på specifikt?

9 dec. 2010

SVT undermåligt om Ship to Gaza

Igår gick Uppdrag Granskning på SvT. De gjorde ett temanummer om Ship to Gaza-incidenten.

Inslaget bekräftade den bild som tidigare var känd - de turkiska aktivisterna bjöd våldsamt motstånd när de israeliska soldaterna bordade Mavi Marmara.

Trots att dessa fakta kom fram klart och tydligt i programmet misslyckades redaktionen att dra några slutsatser om detta. Trots att Ship to Gaza bröt mot sitt stora löfte, att bruka icke-våld, konfronterades inte deltagarna med detta.

Jag menar att Ship to Gaza redan där gjort sig illegitima, och förtjänta av en tuff granskning. Uppdrag gransknings tyckte det räckte med en kritisk fråga till aktivisterna - mer än så blev det inte under programmet.

Utöver att Ship to Gaza brukade våld finns det mer att berätta om konvojen. Redaktionen missade att berätta för svenska folket lite om Ship to Gazas bakgrund.

Många av de turkiska aktivisterna har kopplingar till Hamas, men med på skeppet fanns även personer från det turkiska fascistpartiet BPP. Aktivisterna från turkiska IHH talade öppet om sin önskan att bli martyrer, och innan avfärd från turkiet skanderades antisemitiska ramsor. Ship to Gaza finansieras dessutom av kända antisemiter.

Detta fick inte plats i Uppdrag Gransknings dokument om Ship to Gaza. Varför?

Den legala aspekten på Ship to Gaza fick Ove Bring framföra - oemotsagd. Trots att det är väl känt att andra folkrättsliga auktoriteter, som Göran Lysén, säger emot Bring. Och trots att Brings resonemang är grymt tunt - han menar att Israel inte är i krig med Hamas.

Det kom fram ytterligare om Brings syn på legalitet - han tyckte att rapporten från FNs råd för mänskliga rättigheter var ytterst relevant. Ni vet, det här rådet som består till en majoritet av diktaturer som Iran, Kuba, Libyen m fl. Det råd som utnämnt Israel till världens värsta förbrytare, och redan innan rapporten var klar visste vad man ville den skulle komma fram till.

När Israels ambassadör Benny Dagan påpekade att rådet saknade legitimitet utbrast journalisten sårat och häpet "Men det är ju ett FN-organ". Starkt jobbat, SVT.

Uppdrag Granskning blev ännu en plattform för aktivisterna i Ship to Gaza att föra fram sitt budskap. Redaktionen missade att dra slutsatser av de fakta man själv lade fram, och man undanhöll vital information för tittarna. Det finns två olika förklaringar till detta.

Antingen är man dålig på research, eller också passade fakta inte in i vinklingen. Båda fallen är upprörande och stick i stäv med de krav man kan ställa på public service.

Se min gamla artikel "Ställ Ship to Gaza och MP till svars" och även Lisa Abramowicz artikel på SvT Debatt "Uppdrag granskning berättar inte hela sanningen om Ship to Gaza".

UPPDATERING: Det verkar helt enkelt vara dålig research som gjort att Uppdrag Granskning utelämnat info om Ship to Gazas finansiering. Från chatten efter programmet:
anna: hur kommer det sig att ingenting om exempelvis finansieringen av ship to gaza nämndes där militanta islamistiska organisationer var inblandade??? Varför var det just på marmaris detta hände? Den mest vinklade skiten jag har sett, skärpning svt!
Joachim Dyfvermark: Det fanns en rad olika organisationer i konvojen, varje organisation är delfinansierad på en lång rad olika sätt. Vi vet inte var pengarna kom ifrån. Har du konkreta tips - och inte rykten - så mejla: joachim.dyfvermark@svt.se

Uppdrag Granskning har alltså missat det som framförts av bland annat SvDs ledarsida och SKMA.

Bosättningarna är inte problemet

TT skriver om att fredsförhandlingarna brutit samman, eftersom Israel vägrat gå med på en frysning av bosättningarna. Israel blir då syndabock - som vanligt.

Men ingen har brytt sig om att syna motparten, Mahmoud Abbas. Han vägrar att acceptera Israel som en judisk stat, samtidigt som han driver frågan om de palestinska flyktingarnas återvändande (se mer här).

De palestinska flyktingarna är inte som andra flyktingar. Deras flyktingstatus går i arv, vilket leder till att de 700 000 arabiska flyktingar som ursprungligen fanns i Israel idag är flera miljoner. Om dessa flyktingar "återvänder" till det land de aldrig har bott i kommer Israel att upphöra som en judisk stat.

Självklart kan inte Israel acceptera detta. Och palestinierna är inte beredda att förhandla om dessa grundläggande premisser.

Bosättningsfrågan kan lösas i förhandlingar. Men palestiniernas krav kan inte lösas i förhandlingar. Därför blir fredsprocessen en schimär och bosättningsfrågan en välkommen ursäkt för palestinierna.

Se även Benny Morris.

8 dec. 2010

FRA skeppar data till USA

Mathias Sundin skriver idag om hur FRAs godtyckliga avlyssningsdata nu skeppas till USA - och detta helt enligt lagen: "En vidrig tanke, sa Åkesson"
"Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms. En vidrig tanke. Hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa?"

Ingvar Åkesson, generaldirektör på FRA, i SvD 29 juni, 2008.

"'Lars' uppger att det inte görs någon fullständig granskning av information som utbyts mellan FRA och underrättelseorgan i andra länder, erfar Ny Teknik. Därmed kan uppgifter om vanliga svenska medborgares mejl, telefonsamtal, kontakter och sociala nätverk hamna i händerna på utländsk underrättelsetjänst."

Tidningen Ny Teknik, 12 december, 2010

Men det är inget brott mot lagen, som uppgiftslämnaren "Lars" på FRA tror.

Folkrättsjuristen Mark Klamberg påpekade redan för två år sedan att detta skulle bli lagligt. Som Mark nu påpekar är det nya att ofiltrerat innehåll i svenskars meddelanden för över till utlandet.

Mathias kommenterar vidare:
Det är inte svårt att föreställa sig hur det skulle kunna gå till just nu, angående Wikileaks. Flera personer i Sverige samarbetar och hjälper Wikileaks. Vilka dessa personer är och hur deras kontakter ser ut vill USA gärna ha reda på. Genom denna slarviga genomgång av råmaterialet från FRA kan deras kommunikation lämnas ut till USA, om rätt sökbegrepp fångat in deras kommunikation.

Se även Mathias artikel på Newsmill och Henrik Alexanderssons blogg.

Sverige FPs drömsamhälle?

Igår kväll satt jag och åt middag med en god vän som också är folkpartist. Vi diskuterade att Folkpartiet stagnerat och känns tomt på visioner. Men så kom vi på varför - dagens Sverige är de klassiska folkpartisternas drömsamhälle.

Tidigare var folkpartisterna extremt lagom. Man var liberala, men inte så extrema som moderaterna. Man ville ha valfrihet, men inte för mycket. Man ville ha sänkta skatter, men inte så mycket.

Nu har moderaterna övertagit det som tidigare var Folkpartiets klassiska roll - nästan som moderaterna fast inte så extrema. De driver samma lagoma krav som de klassiska folkpartisterna drivit.

Lagomliberalerna i Folkpartiet finner sig plötsligt levandes i sitt drömsamhälle. Vad ska man ta sig till då?

Hur ska organisationen ladda om när inget mer finns att förändra?

7 dec. 2010

Morris: omöjlig fred

Benny Morris var tidigare känd som en av de nya historikerna som var kritiska mot sionismen. Men efter Camp David började han tvivla, och idag är han pessimist. I Tablet Magazine skriver han om de oöverkomliga hindren för fred i mellanöstern:
I am speaking of a basic, strategic impasse which, unfortunately, is far more cogent and telling than the ongoing “negotiations,” which are unlikely to lead to a peace treaty or even a “framework” agreement for a future peace accord. This unlikelihood stems from a set of obstacles that I see as insurmountable, given current political-ideological mindsets.

The first, the one that American and European officials never express and—if impolitely mentioned in their presence—turn away from in distaste, is that Palestinian political elites, of both the so-called “secular” and Islamist varieties, are dead set against partitioning the Land of Israel/Palestine with the Jews.

They regard all of Palestine as their patrimony and believe that it will eventually be theirs. History, because of demography and the steady empowerment of the Arab and Islamic worlds and the West’s growing alienation from Israel, and because of Allah’s wishes, is, they believe, on their side.

They do not want a permanent two-state solution, with a Palestinian Arab state co-existing alongside a (larger) Jewish state; they will not compromise on this core belief and do not believe, on moral or practical grounds, that they should.

Den som följer t ex Palestinian Media Watch eller det palestinska ledarskapets arabiska uttalanden kan enkelt se att Morris har rätt. Det palestinska ledarskapet är dels religiöst betingat, dels antidemokratiskt. De vägrar att acceptera en judisk stat som granne, och ser hela Israel som deras.

Därav kommer också deras vurmande för "rätten att återvända":
The Palestinian leadership is unanimous and resolute in insisting that the problem’s solution lies in the “Right of Return”: Israel, and the world, must accept the principle of repatriation and eventually facilitate repatriation. The idea that the refugees must return to their homes has been the ethos, the be-all and end-all of Palestinian politics and policy, since 1948. No Palestinian leader can or will ever abandon this principle, on pain of assassination, and none has. […]

And this represents the second insurmountable obstacle to Israeli-Palestinian peace. The United Nations has on its rolls 4.7 million Palestinian refugees [10]; the PLO claims that there are 7.5 million [11], only a small number of whom belong to the 700,000-odd Palestinians originally displaced from their homes in what became the state of Israel. Some two-thirds of the 700,000 moved or were removed to the West Bank, East Jerusalem, and the Gaza Strip; one-third ended up in Transjordan, Syria, and Lebanon. Abbas himself is a refugee from Safad, the Arab-majority eastern Galilean town that the U.N. General Assembly partition plan of November 1947 (Resolution 181 [12]) earmarked for Jewish sovereignty.

The vast majority of the current 4.7 to 7.5 million “refugees”—say nine-tenths of them—are the children, grand-children, and great-grandchildren of the originally displaced 700,000. And more than half of them live in Gaza and the West Bank. The Palestinian demand that Israel accept a mass refugee return means that, if implemented, Israel, with its 6 million Jewish and 1.5 million Arab citizens, would instantly or over a short time, become an Arab-majority state.

Dessa fakta har varken västliga politiker eller västliga journalister tagit hänsyn till. Istället beskriver man mellanösternkonflikten med vad jag kallar "palestinaglasögon". Med dessa glasögon på är palestinierna svaga offer, och Israel en överlägsen krigslysten kolonialmakt i händerna på en religiös höger.

Så länge ingen bryr sig om att kontrollera sina uppfattningar kan glömma fred i mellanöstern.

Via EoZ.

6 dec. 2010

"Palestinsk eufori över skogsbränder"

Elder of Ziyon citerar PalestineToday som skriver om skogsbränderna i Israel:
Untold euphoria prevailed among Palestinians after the fires that broke out in several places in northern Israel, which led to the deaths of more than 40 Zionists, although grief was felt by some [because of] the large amounts of Arab and European aid to assist in fire suppression at the time when the Palestinian people are groaning from violations of the occupation.

Palestine Today met many people whose faces reflected a great joy about what happened in Israel, where they stressed that this was the least that can happen to the entity...

Jag känner inte till detaljer om tidningen Palestine Today, men jag gissar att de här texterna inte är avsedda för icke-arabisktalande. Så brukar det tyvärr ofta vara med det palestinska ledarskapet, ett budskap på engelska och ett på arabiska.

Varning för google translate!

3 dec. 2010

Folkpartiet behöver ny riktning

Aron Lund har idag i Expressen en krönika om Folkpartiet. Aron är finliberal och jag brukar normalt sett skratta åt den här typen av texter. Men han har en poäng.

Lund menar att Folkpartiets plan var att bli ett slags nya moderaterna,:
När FP började göra politik av pressmeddelanden, i stället för tvärtom, var planen att bli en magnet för alla irrande allmänborgerliga mittenväljare. Det fungerade 2002, och ett tag till. Sedan kom Nya Moderaterna med den lika substanslösa som töjbara varumärkesstrategi som SvD:s ledarsida dubbat till "den borgerliga idén", och så var Nya Folkpartiets saga all.

Man kan inte tävla om sossehatande villa-volvo-vovve-väljare med Fredrik Reinfeldt, mer än man kan tävla om katolikernas gunst med Påven.

Det här larvet om att fp sålt sin själ ger jag inte mycket för. Snällismen kan vi gott lämna bakom oss. Men idag har partiets inriktning inget existensberättigande.

Läget är bättre än för kd och center, i och med den starka förankringen i skolpolitiken. Men fortsätter det så här kommer vi slutligen ätas upp av moderaterna.
Partiets valanalysgrupp konstaterar oroligt att de numera också blöder väljare till Miljöpartiet.

De senaste åren har MP satsat på öppenhet, toleransfrågor, omfamnandet av ny teknik och kamp för den personliga integriteten. Det är inte bara bra politik, det är rena kattmyntan för frihetligt sinnade förstagångsväljare. Det är dessutom strider som det "snällistiska" FP skulle ha vunnit på walkover, men där det nya partiet framstår som sämst i klassen.

Så visst är det bra att FP numera vill peka med hela handen. Men det börjar också bli dags att fundera över åt vilket håll den handen pekar.

Här har Lund en viktig poäng. Tydlighet är viktigt, men den måste bära fram ett budskap.

Kärnan i liberalismen är frihet. Folkpartiet är långt från att vara ett frihetsparti, och jag vet ärligt talat inte om det går att väcka de tankarna till liv i fp.

Jag twittrade om detta till Nina Larsson och Helen Odenljung, men jag har tyvärr inte fått något svar.

Fp och Centern måste profilera sig på de liberala frågorna. Jag ser gärna att partierna gör gemensam sak, i tidningen NU puffades det nyligen för ett samarbete. Det vore utmärkt.

Se även Adam Cwejman.

DO totalt vanskött

I dagens DN har Hanne Kjöller en utmärkt granskning av Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna och hennes myndighet:
Anställda hos diskrimineringsombudsmannen, DO, får inga julklappar. De får en vinterpresent. Inte heller ordnar myndigheten någon julfest. De håller decemberfest.

En rolig anekdot eller talande för hela verksamheten? Det lutar onekligen åt det senare. För fruktar man att en julklapp på en svensk arbetsplats kan uppfattas som diskriminerande blir liksom inget diskrimineringsärende för litet. Överkänsligheten går igen i flera av de mål DO valt att driva rättsligt.

Istället för att driva verkliga diskrimineringsfall driver man rätten för muslimska män att vägra ta kvinnor i hand, eller att utan lagstöd verka för niqab-bärande som en rättighet. Det här med juridik verkar inte vara så viktigt för DO:
För drygt en månad sedan förlorade DO målet med två romska barn mot Vetlanda kommun. I vanliga fall döms den förlorande parten att betala rättegångskostnaderna, men lagen säger också att undantag kan göras om talan förs av en ombudsman eller om det framgår att talan varit befogad. Tingsrätten resonerar kring detta men kommer ändå till slutsatsen att DO ska stå för hela notan:

”DO har tilldelats en betydelsefull roll i samhället, inte minst när det gäller att vaka över att de olika diskrimineringslagarna efterlevs. Det är av väsentlig betydelse att DO inte driver en skadeståndstalan mot en kommun eller en skola utan att det verkligen finns grund för en sådan talan. I förevarande fall har DO inte tillräckligt utrett sakomständigheterna och talan mot Vetlanda kommun har varit dåligt underbyggd”.

Dessutom har myndigheten blivit fälld - för diskriminering:
Det är varken första eller sista gången DO hamnar på fel sidan i juridikens värld. Vid en anställning i myndigheten ratades en äldre, mer meriterad sökande framför en yngre. Den bortvalda ansåg sig åldersdiskriminerad och vände sig till Statens överklagandenämnd som gav anmälaren rätt. I mars inleds förhandlingar i Stockholms tingsrätt efter en stämning från en anställd på DO – mot DO – för diskriminering.

Myndigheten öser ut pengar på konsulter och information. Katri Linnas mediestab är större än Fredrik Reinfeldts.

Nyamko Sabuni är ansvarig för Katri Linnas verksamhet. Hon har nu efterträtts av Erik Ullenhag som bör göra det enda rätta och kicka Katri Linna.

Men innan Linna blir kickad tycker jag hon ska ta upp ett förslag från Grotesco. Den svenska flaggan kan uppfattas som diskriminerande, i och med att den har ett kors. Därför bör DO verka för att Sverige ska byta flagga:

Ställ infrastrukturministern till svars

Idag är jag återigen ute på spåren, tåget är försenat. Minst två timmar som det ser ut nu, X2000 har hamnat bakom ett långsamtgående tåg.

Trafikverket kommenterar det aktuella trafikläget (3/12:e):
Läget på järnvägen har återgått till det normala efter de störningar som inledde veckan.  När det gäller vägarna berörs Skåne och Öland av snöfall. Men överlag är läget under kontroll, anser Annika Canaki, enhetschef för vägdriften i Syd på Trafikverket.

Denna försening på två timmar får därmed anses tillhöra det normala. Tågkaos är det normala och vår tågtrafik är ett patetiskt skämt.

Vi har tre aktörer som till och skyller på varandra - SJ, trafikverket och regeringen. Carina Elmsäter-Svärd driver en stursk linje - ingen har fel!
Trafikverket behöver inte mer pengar - de ska bli bättre på att använda sina resurserna.
Det säger infrastrukturministern som inte vill klandra någon för tågkaoset.
- Jag tycker inte att man ska fråga vem som är dålig, säger Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Ärligt talat får jag ingen klarhet i hur regeringens infrastrukturpolitik ser ut. Hur tänker man? Drar man ned eller satsas det?

Infrastrukturminister Carina Elmsäter-Svärd måste kommunicera regeringens politik. Hon har ansvar för vår tågtrafik, och man kan inte kalla detta en fungerande verksamhet.

2 dec. 2010

Nylander: Är det så farligt?

Johanna Nylander har skrivit en bok om folkhälsa som heter "Är det så farligt?". Den gör upp med en hel del hälsomyter och funderar kring hur en bra folkhälsopolitik kan se ut. De myter som avlivas är bland annat red bull & vodkas farlighet, datorspelande och barns hyperaktivitet av socker.

Johanna Nylander är frihetlig liberal, men förespråkar ändå inte ett avskaffande av folkhälsopolitiken eller folkhälsoinstitutet. Det är en mogen hållning - vi lär inte bli av med varken det ena eller det andra.

Hur ser då en bra folkhälsopolitik ut? Nylander tänker sig bland annat att staten skulle kunna fungera som en bibliotikarie och sålla bland all information som finns tillgänglig.

Jag hade faktiskt förväntat mig att Johanna Nylander skulle gå längre. Förmynderiet blir aldrig så tydligt som när det kommer till folkhälsan, och jag hade gärna sett Nylander bita från. Men den här boken har ett mer akademiskt anslag.

Nylanders bokskrivande har finansierats av Swedish Match. Det är ett intressant grepp och väldigt positivt. Jag tycker att företagen borde ta en mer drivande roll inom politiken, och det här är ett utmärkt exempel. (Ett annat bra är Skandias sjukförsäkring för barn med tillhörande Almedalsseminarium).

Johanna Nylanders bok borde bli obligatorisk läsning för folkhälsoälskande folkpartister.

DO har fel om niqab

Folkpartisten Ulf Schyldt har skrivit den bästa texten om Diskrimineringsombudsmannens utspel kring niqab/burka i skolan.
När Diskrimineringsombudsmannen långt om länge kom till skott och svarade på anmälningen i det så kallade Niqab-ärendet, blev det ett icke-svar. Eftersom svaret har dröjt så länge att kvinnans utbildning är avslutad, är det inte aktuellt att driva ärendet till domstol, konstaterar DO. Detta trots att kvinnan hindrades att genomföra sin praktik och därför alltså inte har en fullständig utbildning. De stora bristerna i DO:s yttrande har också DN:s ledarsida kommenterat.

Det är uppenbart att om DO verkligen velat hade man mycket väl kunnat anse att det fanns en grund för att driva ärendet i domstol. Att någon som gått en utbildning hindrats från att fullfölja den är fullt tillräckligt. Men det finns mycket som tyder på att det aldrig har varit DO:s egentliga avsikt. Det första tecknet på det är att DO dagen efter att ärendet avslutats, presenterar det med byråkratins motsvarighet till pukor och trumpeter – dvs. med en artikel på DN debatt. I artikeln går man utanför ärendets ramar och pläderar för en tolkning av grundlagen som, enligt DO, ger ett starkt skydd för att bära niqab.

Denna uppfattning vet DO att en eventuell rättslig prövning mycket sannolikt skulle kullkasta. Precis som med det tidigare handskakningsärendet, som jag kommenterat här, är det en udda tolkning med många problem.

Läs hela inlägget! Se även Clarence Craaford på newsmill.

Intressant dokumentär om rasism

Såg precis Lena Sundströms dokumentär om Sd - "Dom kallas rasister". Det var en annorlunda film där socialdemokraten och journalisten Sundström fokuserade på Sverigedemokraternas väljare, hur de är och vad de känner.

Det som slog mig var hur Sundström respekterade de människor hon mötte. Det fanns ingen hätsk stämning eller skambeläggning. De intervjuade fick respekt och lägga fram sin åsikt. Sen tog Sundström själv fram fakta och motbevisade vissa åsikter.

Det var en annorlunda dokumentär som inte kom med så många raka svar. Men den öppnade för ett samtal som jag verkligen har saknat. Bort från skambeläggning och fingerpekning och mot en öppen diskussion och respekt.

Den diskussionen har saknats i Sverige och jag är övertygad om att Sverigedemokraternas framgångar beror till stor del på det.

Dokumentären finns på Tv4play och Youtube.

1 dec. 2010

Stötta Segerfeldts FN-bok

Fredrik Segerfeldt är frilansskribent och skriver en bok om FN. Han har nu startat en insamling för att kunna slutföra sin bok. Så här säger han:
Jag vill skriva klart en bok om varför Sverige bör ta ned FN från piedestalen.

FN har aldrig lyckats med sitt huvudsyfte, att undvika krig, och ger legitimitet till mördare och förtryckare. Det var feltänkt från början. Idén om en internationell rättsordning med en lagstiftare som till hälften består av despoter är som att hälften av medlemmarna i Sveriges riksdag skulle vara utsedda av landets Hells Angelsklubbar.

Man kan inte ha en världsorganisation där Kina har veto över säkerhetsfrågor, där Saudiarabien arbetar med kvinnors rättigheter, där Kuba får håna Sverige för brott mot mänskliga rättigheter och där det är okej att avrätta bögar för att de är bögar. […]

Möjligen är FN ett nödvändigt ont. Men då ska vi också betrakta organisationen som det, och inte som något som ska stå i centrum för svensk utrikespolitik.

Stötta Fredrik Segerfeldt och hans bokprojekt!

Klimatfrälst av DN

Klimathysterin har klingat av sedan Köpenhamnsmötet för ett år sedan. Detta kan inte riktigt SvDs psykologiredaktion smälta. Därför har man dragit igång en serie artiklar som psykologiserar varför inte alla människor tror på klimathotet. Första inlägget heter "Därför blundar du för klimathotet".

Det andra inlägget handlar om en före detta tvivlare som numer har sett ljuset. Jonas Paulsson talar ut i dagens artikel "Driften att överleva slog till".
– Jag var fullständigt ointresserad av miljöfrågor och tyckte att miljöpartister var urtråkiga. Det viktigaste för mig var att skapa bra ekonomiska förutsättningar i samhället så att människor skulle kunna förverkliga sig själva genom att driva egna företag och tjäna mycket pengar, säger han.

Men en februarikväll för snart tre år sedan satt Jonas hemma och ”slösurfade”. När han var inne på DN:s hemsida fastnade ögat på vinjetten till en artikelserie – Klimat hotet – som handlade om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Jonas klickade på första artikeln ... och på nästa … och på nästa ...

– Jag fick panik, men kunde inte sluta läsa. Efteråt kände jag en hemsk ångest. Jag blev helt knäckt och ångrade för första gången i mitt liv att jag hade satt barn till världen. Det kändes som om de inte hade någon framtid, säger Jonas och suckar tungt.

Efter detta gjorde Jonas bot och bättring:
Och när klimatångesten väl hade kopplat greppet om Jonas, släppte den inte taget. Han läste mer om klimatförändringarna och ju mer han lärde sig, desto sämre mådde han. […]

– Jag oroar mig inte för att apokalypsen ska ske under min livstid, men att mina barn ska få uppleva det här … gör det riktigt outhärdligt.

Jonas har sett ljuset:
- Andra skulle kanske jämföra min förändring med ett religiöst uppvaknade, men personligen skulle jag säga att det var överlevnadsdriften som slog till.

Jonas måste helt klart vara ett föredöme - politikerna, FN-tjänstemännen och journalisterna klappar i händerna. Med hjälp av SvDs serie kanske fler kan vakna upp.

Den nyfrälstes blogg finns här. Lite visdomsord:
Vad du måste göra nu, är att sätta dig ned och inse att din och alla andra människors livsstil i praktiken innebär att du inte har någon framtid. Din framtid har leukemi och du saknar sjukdomsinsikt.

Jag har ett förslag till alla som verkligen oroar sig för klimathotet - sluta agera som om ni vore i en sekt. Släpp fram kritiska röster så att människor kan göra sig en egen bild av vad som händer i världen. Den här religiösa tonen kring klimathotet är helt patetisk.

Se även Adam Cwejman.