13 nov. 2010

Skattehöjningar hjälper inte fattiga

Sakine Madon skriver idag i en kolumn i Expressen mycket bra om socialdemokraterna. Men hon beskriver även socialliberalismens essens:
Ett av alla feltänk är att skattehöjningar i alla lägen är bra för fattiga. Det finns inget solidariskt i att hårdbeskatta låginkomsttagare. Vänstertyckare som föraktfullt fräser "skitjobb" när de ska beskriva städjobb och liknande skulle behöva komma ner från sina höga hästar. Om förmögenhetsskatten gnälls det fortfarande att "jamen rika ska inte få vara så rika".

Men vem bryr sig, om samtidigt fattiga - i behov av offentlig sektor och att pengar stannar i landet - får det bättre?

4 kommentarer:

benke sa...

Vänstern och socialliberaler är helt överens om att de vet bättre än andra. De vet särskilt bättre än de som har lägre inkomster. De vet framförallt hur dessa med lägre inkomster skall leva sina liv. Vänsterns och socialliberalers arrogans tar aldrig slut i denna fråga.

Det är väldigt tröttsamt med dessa präktiga bror duktig fasoner, men jag antar att de inte kan hejda sig själva i sin iver att ställa andras liv tillrätta.

Att tro att skattehöjningar skulle gagna de som tjänar minst är sannerligen en lögn som ingen annan är vänstern och socialliberaler tror på. Det förhåller sig naturligtvis tvärtom. Ju högre skatt, desto sämre för låginkomsttagare (och här går jag inte ens in på det omoraliska med höga skatter för någon). Sverige beskattar låginkomsttagare högst i världen. I alla fall var det så för några år sedan. Det kan ha ändrats. Till vad nytta gör det för låginkomsttagare att betala hög skatt? Det gör enbart att de får det sämre och blir beroende av andra. Tanken är nog att med högre skatter så kommer de "rika" att bidra med mer till de "fattiga". De som förespråkar detta vill med andra ord att de "fattiga" inte skall klara sig själva. De skall vara beroende på dem som tjänar mer. Vad är det för människosyn vänstern och socialliberaler har?

Till sist citatet; "jamen rika ska inte få vara så rika", här har vi kärnan i socialismen/kommunismen. Frihet är inte mycket värt för socialliberaler och kommunister. Det är jämlikhet som är den drivande kraften och ledstjärnan för vänstern och socialliberaler.

Helena von Schantz sa...

Erik, vi har just höjt skatten i Valdemarsvik för andra gången sedan vi flyttade hit. Jag tycker att det är skämmigt att hushålla så illa med gemensamma medel. Ungefär som om man som privatperson fick springa till banken med mössan i handen var och varannan månad istället för att amortera ner på sina lån

Erik Svansbo sa...

Absolut Helena!

sven sa...

Skattepengar för städning och annanhjälp till gamla ,sjuka och handikapppade=tärande offentlig sektor.
Skattepengar för städning och annan hjälp till
frisk medel och överklass=jättebra