23 nov. 2010

Islamofobi ett skrämselord

Jag har tidigare skrivit om islamofobi, och om vikten av att göra skillnad på religionskritik och rasism. Nu skriver Torbjörn Elensky om samma ämne på DN Kultur:
VAR GÅR GRÄNSEN för islamofobi? […] Får man påvisa ens de kopplingar de själva gör, eller måste man utgå från att det finns en god islam, som är den sanna, och att alla som gör avsteg från den per definition inte är muslimer och således inte på något sätt kopplas till islam, oavsett vad de själva säger?

Bra och viktig frågeställning. Den som uttalar sig kritiskt om islam får idag räkna med att betraktas som rasist.
Det hör till islams särart att den gör anspråk på att vara en total samhällslära, med förordningar, lagar och regler som förmodas täcka alla livets aspekter, inklusive hur beskattning ska ske och hur man ska tvätta sig.

Att sedan denna aspekt av islam, […] är en uppfattning som delas, givet nyanser i detaljerna, av både Muslimska brödraskapet, dess palestinska gren Hamas, Hizbollah liksom av ledarskapet i Iran, och den är vitt spridd på många håll i de huvudsakligen muslimska länderna.

Elensky har rätt. Islam är en religion som i sin mittfåra är oerhört brutal.
DET ÄR VÅRT absoluta ansvar att försvara varje individs rätt att tro det den vill - men det är i lika hög grad vårt ansvar att försvara rätten till fri forskning och kritik både av ideologier och religioner.

Se mitt tidigare inlägg om att skilja på religionskritik och rasism.

15 kommentarer:

ג 'ון sa...

Termen islamofobi är uppfunnen av den terroristsympatiserande stenkastarvänster där Mattias Gardell och Andreas Malm ingår för att försöka tabubelägga helt befogad kritik av ett stort antal vedervärdiga inslag även i Mainstreamislam.
Typiskt vänstern att klistra en diagnos på åsikter som man inte gillar.
Förebilden är väl Sovjet där man som bekant låste in dissidenter på mentalsjukhus.

/BR

Feminix sa...

Heder åt Svansbo!

Erik Svansbo sa...

Tack Feminix!

Santiago sa...

Löjligt Erik, det är riktigt att islamofobi, om man tolkar det strikt semantiskt, kanske inte är det perfekta ordet för beskriva rasism och diskriminering mot muslimer. Men det har faktiskt väldigt liten betydelse. Islamofobi har kommit att få betydelsen rasism mot muslimer och inte aversion mot religionen islam. Ska vi ägna åt oss liknande semantiska hårklyverier blir det många ord som vi kanske borde ändra på. Antisemitism till exempel betyder ju enbart fiendskap mot judar och inte semiter i allmänhet, ska vi ta bort det ordet också? Eller Homofobi som strikt översatt betyder rädsla för det som är lika. Det är bara att acceptera att det finns många ord som inte är klockrena sett ur ett semantiskt perspektiv men ska vi ändra på alla dom så kan vi lika gärna göra om svenska akademiens ordlista från början.

Den här diskussionen blir bara löjlig.

Purple sa...

Jag kanske har fel, men jag tror att det saknas ett ord för åsikten:

"Religion är och skall förbli en privatsak, och människans lag skall alltid, i alla livets situationer stå över religiös lag, över Guds lag".

Står man för den åsikten är man såvitt jag vet per definition fientligt inställd till islam.

Islam är en ortopraxi, för att vara en god muslim måste man handla på vissa sätt.

Kristendomen är fundamentalt annorlunda vilket uttalanden som "ge till kejsaren vad kejsaren tillhör" och "mitt rike är inte av denna världen" visar.

Purple sa...

Forts. På franska finns ordet "laïque" som på svenska får den fadda översättningen "ickekonfessionell".

Laïque betydde 1905 att man med påkar drev ut katoliker från kloster i samband med att kyrka och stat separerades. Men även i Frankrike har den politiska korrektheten slagit till. Ordet har kvar sin militanta betydelse vad beträffar katoliker men är helt urvattnat när den används om islam.

Santiago sa...

”Religion är och skall förbli en privatsak, och människans lag skall alltid, i alla livets situationer stå över religiös lag, över Guds lag”. Står man för den åsikten är man såvitt jag vet per definition fientligt inställd till islam.

Lustigt då att flera jag känner som identifierar sig som muslimer helt håller med ovanstående.

Islam är en ortopraxi, för att vara en god muslim måste man handla på vissa sätt.
Kristendomen är fundamentalt annorlunda vilket uttalanden som ”ge till kejsaren vad kejsaren tillhör” och ”mitt rike är inte av denna världen” visar.


Alla religioner har väl sina fåniga regler för levnadssätt? Judedomen har ju en hel hop med såna. Vilka man sen väljer att följa är en helt annan sak och är upp till var och en. Precis som man inte måste vara ultraortodox bara för att man identifierar sig som jude behöver man inte vara det bara för att man kallar sig muslim

lubbe ferrysson sa...

Gardell och ”dynamit” Malm är båda två blinda anhängare av totalitära ideologier. Det är naturligt att i deras värld är alla, med annan världsåskådning än deras, sjuka. Jag är motståndare till totalitära ideologier, jag är antikommunist, antinazist och självklart antiislamist. Har absolut inga problem att kalla mig också stolt islamofob.

Santiago, ”orthodoxy” och ”orthopraxy” är två olika begrepp trots att orden liknar varandra. Här har du förklaring, så du slipper göra bort dig nästa gång.

Purple sa...

Jag kan för lite om judendomen för att kunna uttala mig i någon större omfattning, men judendomen hade tidigare stora inslag av ortopraxi, t ex Moses lag.

Det är en stor skillnad mellan å ena sidan Bibeln, som är nedskrivna berättelser av människor med historier och uppenbarelser, och Koranen å andra sidan.

Enligt muslimer är Koranen är dikterad ordagrant av Gud. Det är Guds sista meddelande till mänskligheten. Eftersom det är Guds ord och inte har någon mänsklig inblandning, kan man t ex inte "tolka" Koranen, man man bara förstå eller missförstå den. Och Koranen är en lagbok. Det är inte den kristna Bibeln. Den Judiska Bibeln var också delvis en lagbok.

Koranen är också giltig för evig tid och kan inte ändras och "anpassas" till en värld i förändring. Om Gud är allsmäktig behöver hans ord inga omtolkningar.

Jag har en mängd marockanska vänner som är jättetrevliga, men jag är övertygad om att de håller med mig helt och hållet om Islam. Om andra religioner har de endast dimmiga begrepp.

De berättar t ex för mig hur praktiskt det är att arvsfrågan redan är bestämd. 2 delar till en son för varje del till en dotter. Inget som människor behöver oroa sig över. Och Marocko är nog det öppnaste arabland som finns.

lasse sa...

Man måste säga att santiago är något av en expert att ge ord en annan mening än den allmänt accepterade. Orwell kallade sådant för nyspråk.
Alltså, fobi betyder inte längre att någon är psykiskt störd och rasism innebär inte att någon anser den egna "rasen" vara överlägsen andra.

Mot den bakgrunden är det förståeligt att muslimer i santiagos ögon har blivit en egen "ras" och inte anhängare av en religion. Dessutom låter ju "rasist" och "fobiker" mycket bättre än "religionskritiker".

Robert.stenkvist sa...

Du får ta upp diskussionen med Dilsa Demirbag Svansbo, hon är väl FP om jag fattat saken rätt, men hon håller nog inte med dig.

Robert.stenkvist sa...

En tänkvärd film med Dilsa Demirbag om mycket av det artikeln och kommentarerna innehåller. OBS jag håller till stor del inte med Demirbag, speciellt inte det hon säger om SD.

http://www.timbro.se/innehall/?art=hotad-frihet

sven sa...

Det kristna Sverige hämtade förr mycket av
sin lagstiftning från Mose lag.Särskilt på
1600-talet gjorde man det.Bland annat så är dödsstraffet mot häxeri och tidelag som vi hade
då hämtat därifrån.
Ett annat som vi tog från Mose lag är förbud
mot äktenskap med nära släktingar och det kan man ju tycka var bra.
PS!!! En teori jag har varför judar är så mycket
mera framgångsrikare än araber är att judar
har följt mose lag att inte gifta sig med nära släktingar därav är deras gener mycket bättre än arabernas.
Bland araberna är ju kusinäktenskap i legio och
det är ju väl känt att det inte är bra för
intilligensen och kreativiteten.

ג 'ון sa...

En annan förklaring till judars framgång på många olika områden av mänsklig yttring; vetenskap,finhantverk, finanser, konst litteratur och politik manifesterade i bl.a ett mycket stort antal Nobelpris, lanseras av, Gregory Cochran, Jason Hardy och Henry Harpending, från the University of Utah som lagt fram hypotesen att det enbart är de mest intelligenta ashkenaziska judarna som kunnat överleva sekler av förföljelse och pogromer och därmed kunnat fortplanta sig och sin intelligens.

Ashkenaziska judar scorar regelmässigt 10-15 enheter högre på IQ-test än ickejudar.
Genetetiskt urval skulle också kunna förklara framgångssagan Israel med dess över 100 registrerade företag på Nasdaqbörsen, enbart färre än USA´s.
Men priset för den höga intelligensen har varit högt; allvarliga ärftliga sjukdomar som Tay-Sachs Disease är mycket vanligare hos ashkenaziska judar än hos ickejudar liksom den ibland amputationskrävande kärlsjukdomen Buerghers Disease.

Men visst måste det finnas en annan förklaring till de många judiska Nobelprisen, annan än en sionistisk komplott i Nobelpriskommittén.

/BR

Kjelle sa...

Nån som vet om motsvarande forskning finns på etiopiska judars intelligens? Och hur är det med de som genom åren konverterat till judendom?