7 nov. 2010

Expressens absurda enögdhet

I dagens ledarstick på Expressen skriver Anna Dahlberg om "Israel i högerns grepp". Hon skriver en betraktelse om läget i mellanöstern och passar på att ge skulden för de strandade fredsförhandlingarna på Israels "högerextrema" regeringskoalition.

Men något sällsynt händer faktiskt - hon nämner Israels motpart och deras tillkortakommanden:
I rättvisans namn ska sägas att det inte bara är Israel som reser hinder i fredens väg.

Splittringen mellan Hamas och Fatah gör det svårt att baxa igenom ett fredsavtal på palestinsk sida. Och så länge Syrien inte dras in i fredsprocessen lär landet göra sitt yttersta för att sabotera den.

Men någon gång måste Israel sluta lista ursäkter för att hålla fast vid de ockuperade områdena.

Till syvende och sist är det ändå Israels fel att förhandlingarna strandar, enligt Expressen.

När man läser Anna Dahlberg målas en bild upp av Israel som ett högernäste som styrs av krigshetsare. Mot detta står de förmodat fredsälskande palestinska ledarna, "som får Världsbanken och IMF att applådera av entusiasm".

En av dessa ledare, Maen Rashid Areikat, som är "director-general of the Negotiations Affairs Department of the PLO" uttalade sig nyligen om det framtida Palestina. Det ska vara etniskt rensat på judar.

Från en intervju i Tablet Magazine (via EoZ):
Q: So, you think it would be necessary to first transfer and remove every Jew—

A: Absolutely. No, I’m not saying to transfer every Jew, I’m saying transfer Jews who, after an agreement with Israel, fall under the jurisdiction of a Palestinian state.

Palestinian Media Watch bevakar hur den palestinska myndigheten kommunicerar med sina medborgare, och har nu publicerat en granskning av den palestinska ledningens fredsvilja:
An examination of the Palestinian leaders' statements, official media, children's programs and PA and Fatah- controlled events reveals the following: The conditions, principles and expectations set by the US and the Quartet for accepting the Palestinian Authority as a partner in the peace process continue to be violated by the Palestinian Authority.

Contrary to the PA's moderate statements to the West, its statements to its people in Arabic continue to delegitimize Israel's existence, deny Israel's right to exist, define the conflict with Israel in religious terms, promote hatred through demonization and libels, and glorify terror and violence

Det stämmer att Israels högerkrafter är problematiska. Men om någon av deras ledare förespråkade ett etniskt rensat Israel som omfattade hela palestina tror jag vi skulle få höra om det från Expressens ledarsida.

Men Expressens ledarsida följer det paradigm som råder i väst i allmänhet och Sverige i synnerhet - man granskar Israel och avstår från att granska de palestinska ledarna.

Det är helt absurt och djupt skamligt.

3 kommentarer:

Holger sa...

På vilket sätt anser du dig vara stor nog kunskapsmässigt för att kunna fastslå att Israels högerkrafter "är problematiska"? Och för vem då? För dig?

Skogsmulla32 sa...

Det finns så många förvirrande diskussioner, som är oundvikliga när de inblandade inte har samma uppfattning om de använda ordens innehåll. Inte många Väst-Europeer realiserar sig eller kan skillnaden mellan vad en Jude förstår med orden Fred och vad hur en Muslim värdesätter begreppet Fred. För en Jude betydder Fred att kunna leva tillsammans med ömsesidig respect och hänsyn till varandra; för många Muslimer är ordet Fred en tillvara utan Judar.
När en betraktar de vidsträckta olika innehåll i de Fredsuppfattningen av de två motsatta partier skulle den VästEuropee möjligen kunna förstå vikten och verkan av det som har hänt de senaste decennier. Den kan förstå effekten av den pågående obryddheten angående hela Världens politiska utveckling. Ansvaret VästVärlden har för att ha fattad alla dessa förödande hänsynlösa beslut kommer ingen undan. Men det finns ännu möjligheter, som vi alla på nytt bör överväga, och ändra kursen till det bättre.

En som aldrig slutar förvåna sig.

Erik Svansbo sa...

Eftersom jag är liberal tycker jag det är problematiskt med förslag som t ex det om en trohetsed som bara skulle rikta sig till icke-judiska medborgare. Om de religiösa inslagen blir starkare, som t ex könsseparerade bussar och annat ser jag det också som ett problem för mig som Israelvän och för Israel i allmänhet.