3 nov. 2010

Expo, SKMA och islamofobi

SKMA och Expo gör ett mycket viktigt arbete för att bevaka rasismen i Sverige. Men de använder båda begreppet islamofobi på ett liknande sätt som man använder antisemitism.

Personligen ser jag på begreppen som liknande, men inte likvärdiga. Antisemitism betecknar fördomar mot judar. Islamofobi betecknar fördomar mot islam, vilket också i någon mån omfattar muslimer.

Islams mittfåra idag förespråkar inte en uppdelning av stat och moské. Det är lika mycket en politisk rörelse som en personlig tro. Kvinnoförtryck och antisemitism är vanligt förekommande.

De organisationer och ledare som förespråkar detta måste kunna kritiseras, och bör kritiseras. (T ex Jönköpings Unga Muslimer.)

Samtidigt är det självklart för en liberal att stå upp för muslimers rätt att utöva sin religion samt bygga moskéer. Ingen som vill utöva sin religion på ett fredligt och respektfullt sätt ska diskrimineras.

I ett inlägg nyligen tog SKMA föredömligt upp hur Europas höger hetsar mot muslimer. Men jag tycker rubriken är olycklig "Det är var och ens plikt att vara islamofob" framställs som något sjukt.

Jag tycker inte det är något fel i att vara islamofob - det är var och ens plikt att vara kritisk mot religioner. Samtidigt som det är var och ens plikt att stå upp för religionsfriheten. Det finns inget motsatsförhållande däremellan.

När den antirasistiska rörelsen kramar islamofobibegreppet är risken stor att man skjuter sig själv i foten. Vi ska förespråka människors rätt att tro, inte tysta legitim kritik mot religioner.

17 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Problemet med ditt resonemang är att islam och sharia enligt islams egna uttolkare är helt inseparabla begrepp. Detta framgår entydigt av Ammanbudskapet. Det framgår också av Kairodeklarationen (ratificerad av samtliga muslimska länder) att mänskliga rättigheter skall underställas och tolkas enligt sharia.

Detta innebär att de mest grundläggande MR förvägras. En utmärkt sammanfattning av sharia finns här http://www.politicalislam.com/store/six-views-of-islam/product/sharia-law-for-non-muslims/. Det innebär samtidigt att islam helt står i opposition till demokrati.

Enligt Koranen och sharia är varje muslim skyldig att delta i jihad mot de "otrogna" (bl.a. 2:193, 2:216, 9:29) tills de accepterar islam. Detta ingår i "att utöva sin religion" inom islam.

Skall vi verkligen tolerera detta?

holmlund sa...

Ge exempel någon på kritik av den judiska religionen som inte är antisemitisk. Framförd av ickejudar alltså.

Catarina sa...

Nils Dacke beskriver det så bra.
Varför får man inte diskutera islams budskap och vissa invandrares ovilja att integreras i det svenska samhället?
Finns det en "dold agenda/syfte" med deras flytt till Sverige?
Varför ska svenska skolor, arbetsplatser och rättsväsende anpassas till en minoritetsreligion?

Micke sa...

Intressant att du anser att det är rimligt att vara islamofob (lida av och sprida fobier om och kring religionen islam och dess utövare) samtidigt som du helt rimligt hävdar att antisemitism (lida av och sprida fobier om och kring judar och deras religion) är förkastligt.

Intressant också att du anser att det är "friskt" att driva generell antimuslimsk propaganda och sjuka att driva antijudisk sådan.


Var uppstod glappet och inkonsekvensen för dig?

Micke sa...

Enligt Koranen och sharia är varje muslim skyldig att delta i jihad mot de ”otrogna” (bl.a. 2:193, 2:216, 9:29) tills de accepterar islam. Detta ingår i ”att utöva sin religion” inom islam.

Skall vi verkligen tolerera detta?Upplysningsvis bor du i Sverige och du lever under svensk lag Du behöver alltså inte underkasta dig några religösa normer överhuvudtaget oavsett om dom är muslimska eller författade av kristna högerfundamentalister i en amerikansk delstat vars mening det är att alla icke troende tillhör djävulen.

Patrik sa...

holmlund:
Att vara motståndare till manlig könsstympning. Detta går alldeles utmärkt att kombinera med att vara proisraelisk och är därför bevisligen inte antisemitiskt.

holmlund sa...

"Det finns de som påpekar att SD inte är antisemitiskt längre, till skillnad från dess ganska nyliga (1990-talet) bruna rötter i olika nynazistiska rörelser. Till det kommer SDs förslag om förbud mot manlig omskärelse och till och med import av kosher kött"
Lisa Abramowicz på:http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/23/som-judinna-tar-jag-avst-nd-fr-n-sverigedemokraterna-0

ג 'ון sa...

Micke borde ta reda på skillnaden mellan att kritisera religionen Islam och vissa radikala muslimers sätt att tolka den religionen, å ena sidan, och att uttrycka missaktning för den judiska etniciteten å den andra.
Man behöver inte vara någon Einstein för att se att det finns en skillnad.
/BR

Purple sa...

Som Dacke skriver är islam en ortopraxi, medan kristendomen är en ortodoxi.

Man kan vara en god kristen i sitt inre. Ge till kejsare vad kejsaren tillhör etc. Att stat och religion blandats ihop sedan senmedeltiden (1300 ungefär) i kristendomen är sant rent historiskt, men det är inte en fundamental aspekt av kristendomen, och något kyrkan djupt borde ångra då motstånd mot överheten, i Sverige t ex, blandades ihop med motstånd mot kyrkan.

Man kan inte vara en god musulman utan att praktisera sharia. Man måste bevisa sin tro i handling. Judendomen har också starka inslag av ortopraxi, men de verkar ha tonats ner ordentligt av de flesta judar, utom förbud mot griskött, etc. Här vet jag för lite för att uttala mig.

Hur man blandar ihop islam med att svenska folket själv stiftar sina lagar förstår jag inte.Tyvärr. Multikulturalismen vill så gärna se islam som en slags variant av en frikyrka som tror på samma saker som kristna.

Holmlund: Könsstympning, utom manlig omskärelse (om det kan sägas ingå) är inte en del av islam.

judeAteistInvandrare sa...

'islamofobi' är inte rasism..Islam är varken ras eller etnicitet..
religionen kan man byta,,Men etniciteten går inte att köpa på ICA eller Konsum..

Religionen kan man byta genom konvertering,,eller kan man vara ateist om man vill..

Medan judar är en etnisk grupp.
Det forna soviet var Ateistiskt stat men trots detta stod det i sovietjudarnas pass i s.k. punkt nummer 5 : NATIONALITET - jude.

Precis likadant var det i nazityskland.
Det knappast kunde handla om 'assimilering'
om man hade J-stempel i pannan
från
http://www.foreignaffairs.com/articles/23494/moshe-decter/the-status-of-the-jews-in-the-soviet-union

<< The Soviet Union officially recognizes Jews as a nationality. In the personal identification papers which all Soviet citizens carry (the internal "passport"), Jews must list their nationality as "Jewish" (Yevrei) just as other nationalities-such as Russians, Ukrainians, Georgians and others <<

judeAteistInvandrare sa...

fejk "antirasisterna" tycker att det är solklart att man får håna judar men aldrig skämta om muslimer

EL sa...

6. Patrik

Allför många som är emot omskärelse och kosherslakt försvarar sina ideer med de mest besynnerliga åsikter där antisemitismen lyser rakt igenom.

Micke sa...

Bo Rööser du kan uppenbarligen fortfarande inte läsa ren text eller skriva svar i första person.
Vad jag pratar om är begreppen islamofobi och antisemitism av vilka inget lägger fokus på EN enda specifik sida hos dom judiskt eller muslimskt troende utan utgör GENERELLA plattformar för uttryckande av hat mot helheten i respektive grupp.

ג 'ון sa...

Micke skriver som vanligt knappt förståeligt men såvitt jag har kunnat uttyda har han fortfarande inte lärt sig skilja mellan kritik mot utövare av religionen Islam och hat mot den judiska etniciteten.
/BR

benke sa...

Expo är en vänsterorganisation som man inte skall ta på allvar. SKMA vet jag inte vilka de är, men det lilla jag läst så förstår man att de inte går att ta på allvar heller.

Expo och SKMA tycks vara sekter på vänsterkanten med få anhängare. Ultrahöger är ett ord de SKMA gärna svänger sig med.

Vet inte vad de menar med detta förutom att de tror att SD är detta (ultrahöger). Det om inte annat visar hur litet de förstått och vet. Och hur litet de vet om SD som är ett halvluddigt mittenparti som gärna ser att staten skall ha med våra liv att göra. Det motståndarna mot SD har hängt upp sig på är att SD vill ha begränsad invandring. Detta har såklart inget med "höger" att göra. De som är till höger/konservativa struntar i var du kommer ifrån, eller vilken bakgrund du har, bara du har rätt värderingar. Det är vänstern som vill dela in människor i grupper.

Erik; tycker inte att du skall legitimera dessa extremister (Expo och SKMA) genom att ens länka till dem.

benke sa...

Erik, du har rätt i att det inte finns ett motsatsförhållande mellan att vara islamofob och att vara för religionsfrihet.

Jag är helt för religionsfrihet, det är allas frihet att ty sig till vad man tror på. Ingen annan har med det att göra.

Religionsfrihet är inget islamister tror på. De kommer att pådyvla oss shraia lagar om vi inte ser upp.

Moderata muslimer är som de flesta av oss andra. Dvs de tror på frihet.

Problemet är att de moderata muslimer som trots allt existerar inte vågar stå upp emot de extrema inslagen inom islam. Eller så vill de inte. Det skulle göra islam gott om vi såg demonstrationer emot sharia och terrorister från muslimer. Kommer aldrig att hända tyvärr, annars hade vi redan sett dem.

Tänk att det inte finns buddister, judar eller kristna som mördar andra i dess religions namn. Det är bara muslimer som gör det.

Att vara kritisk emot islam innebär inte att man är islamofob. Men att inte våga vara kritisk är feghet. De som inte vågar vara kritiska emot islam men som bespottar kristendomen är ena fegisar.

Wuhu!, mer Folpartister att lägga på minnet « Muslimska Nyhetsbyrån sa...

[...] Svansbo briljerar med sina klassiska fördomar mot muslimer "Islams mittfåra idag förespråkar inte en uppdelning av stat och moské. Det är lika mycket en politisk rörelse [...]