6 okt. 2010

Tystnadskultur lyfter Sd

Gunnar Sandelin, som jag citerade i mitt gamla blogginlägg Ta debatten med Sd och förlora, skriver idag på SvD Brännpunkt: Tystad debatt skapar SDs framgångar. Till att börja med skriver han lite grann om svensk invandringspolitik:
• Invandringens/asylmottagandets nettokostnader ligger på mellan 43 och 58 miljarder per år.

• Nästan ingen av de som söker asyl idag har några giltiga id-handlingar.

• Hälften av de asylsökande som får stanna saknar eller har endast kortare skolgång eller liten yrkeserfarenhet .

• Bara sju procent av alla asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd de senaste 30 åren har flyktingstatus.

• Vi har en anhöriginvandring som är flera gånger så stor som asylinvandringen.

• Sverige har mellan 1990 och 2006 gått från tre till 156 utanförskapsområden, där i praktiken bara hälften av alla i arbetsför ålder har sysselsättning.

Han skriver också om den tystnadskultur som har uppstått kring invandringen:
Istället för att problematisera och lyssna till det som är en stor del av befolkningens verklighet har den politiska och mediala eliten ihärdigt strävat efter att uppfostra medborgarna till "rätt" värdegrund.

Att all kritik mot mångkultur och massiv asylinvandring i förhållande till folkmängden har avfärdats som främlingsfientlighet medför att vi fått ett näst intill totalitärt klimat där allt fler människor blir rädda och därmed förmodligen också mer benägna att missnöjesrösta.

Journalister som ser sig som väktare av de "rätta" idealen har agerat med en sällan skådad flockmentalitet under flera decennier. Dessvärre befarar jag att denna självpåtagna begränsning av yttrandefriheten starkt har bidragit till att Sverige i framtiden riskerar att bli ett alltmer sargat, splittrat och fattigt land.

Sandelin sätter huvudet på spiken. Om alliansen gör upp med de rödgröna utan att tackla integrationsproblemen som finns kommer Sverigedemokraternas stöd att öka.

Det extrema klimatet där ingen kritik av integrationspolitiken tillåts gör att folk håller käft, och det enda alternativet som finns för de som är oroade är att vara tyst och i smyg rösta på Sd.

Det första steget innan debatten ska kunna börja är att vi får fakta på bordet. Stämmer Sandelins siffror? Är det rätt att en stor del av asylinvandrarna inte har flyktingstatus?

Men dit är det långt.

4 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

http://viisverige.blogspot.com/2010/10/inte-manga-ratt-sandelin.html

Laertes sa...

Erik, man undrar varför du alltid okritiskt accepterar allting som är kritiskt mot invandring men är så skeptisk mot sådant som är positivt. Det lurar inte en liten SD:are där bakom? Du reagerar nämligen exakt likadant som de gör på alla slags nyheter.

David Ström sa...

De som likt mig bor utanför Örebro, tappar nästan hakan när de besöker innerstan, för att inte tala om området vivalla. Det kan nog vara svårt att vänja sig vid alla nya folkslag som kommit hit. För mig har det i varje fall tagit tid. Det är en konstig tid vi lever i. Diskuterar man flyktingpolitik och vill ha en mer kontrollerad invandring, så tillhör man automatiskt den "onda sidan" Nu har Sverige blivit uppdelat i två läger, mörkermän, Nazister, Rasister och den "Goda sidan Aftonbladet och alla som gillar olika.

lubbe ferrysson sa...

Det krävs mod att ifrågasätta offentliga lögner i dagens Sverige och Gunnar Sandelin är en modig man. Artikel är utmärkt med många intressanta uppgifter och siffror. Och det hedrar SvD att de vågar publicera den. Den enda bristen är att i Brännpunkten saknas utrymme för att uppge sina källor. Hoppas detta inte är ett undantag och debatten i Sverige blir öppnare. Där måste man lita till Alliansen och SD. Att någonting skulle komma från opposition kan anses uteslutet. I de skräckexempel och miljöer som Sandelin beskriver rekryters nämligen vänsters valboskap. Och läs också Bultens länk. Låt Er inte avskräcka med huvudrubrik, eller betrakta inte länken som happening, som jag i början gjorde. De ”anonyma” bloggarna menar allvar. :-)
Bra anmärkning till Brunnes ”predikan” finns här