4 okt. 2010

Förnyelse även i FP

Jag blev lite smått avundsjuk när Moderaterna utsåg Sofia Arkelsten till ny partisekreterare. De tog definitivt täten i racet om Sveriges mest moderna parti. Men nu tar Folkpartiet upp facklan när Nina Larsson utses till ny partisekreterare. Larsson kommenterar:
- Sverige står inför stora utmaningar med att möta den allt hårdare internationella konkurrensen. Folkpartiet ska fortsätta utveckla den liberala politiken som kan möta dessa utmaningar. Fler ska känna att Folkpartiet tar initiativ i viktiga framtidsfrågor som skolan, integrationen och ett bättre företagsklimat. Folkpartiet ska fortsätta vara det tydliga partiet i frågor som till exempel skola och integration.

Nina Larsson utmärkte sig i valrörelsen genom att gå ut och lyfta språktestfrågan. Detta visar att hon har mod att stå för kontroversiella frågor och bådar gott för framtiden.

Nu har centern en del att leva upp till när Anders Flanking ska efterträdas!

2 kommentarer:

Magnus Andersson sa...

Mitt intryck är att dessa två saknar filosofisk botten på det sätt exempelvis Per Unckel, men även Ingvar Carlsson, hade en. Troligen även Schlingmann, även om han kapitulerade för modenycker. (I folkpartiet anser jag även att Bo Könberg var en sådan person.) Därför ser jag inte särskilt positivt på utnämnanden.
.
Jag tror inte att man lär lämplig till ett så viktigt uppdrag som att forma ett partis politik, som formar framtiden, om man inte kan tänka i filosofiska eller s a s abstrakt idéhistoriska termer. Sådant har jag inte sett av dessa (även om jag inte sett mycket från Nina Larsson).
.
Det Arkelsten har är att hon lärt sig begrepp inom klimatdiskursen, men problemet med den är att den isamtliga fält utanför själva naturvetenskapen -- men delvis även inom naturvetenskapen! [1] -- antagit dialektik som princip, och därför mera är skapande än upptäckande forskning.
.
Det som kan tillföras moderaterna i form av klimatforskning är inte ett uns bättre än det som kan tillföras dem i form av feminism eller marxism. Arkelsten kommer naturligtvis inte att vilja införa planekonomi, men hon torde politisera idén om klimatkris och löpa i klimatrörelsens ledband, även om hon utifrån praktiska överväganden avvisar ett och annat mer planekonomiskt förslag.
.
[1] Här kan man exemplifiera med det sätt mätinstrument för havstemperatur justerades uppåt utifrån antagandet att temperatur borde ha ökat och en påhittad men obekräftad hypotes att bojar ändrat höjd jämfört med förr:
http://jennifermarohasy.com/blog/2008/11/correcting-ocean-cooling-nasa-changes-data-to-fit-the-models
I avslutande mening antyds dialektiken: "It’s the combination of models, data, and theory that lead to improvements in our science, in our understanding of phenomena."

Ett måste är denna essä om utveckling i naturvetenskapliga samfundet, av i alla läger aktade atmosfärsfysikern professor Richard Lindzen:
http://www.ecoworld.com/global-warming/climate-science-is-it-currently-designed-to-answer-questions.html

Magnus Andersson sa...

Ser att jag missade korrekturläsning.

"lär" ska vara "är" och borde stå "...tillföra moderaterna i form av klimatideologi". Inte klimatforskning.