20 sep. 2010

Ohly vill se ”utomparlamentariska rörelser”

Johnny Munkhammar gästbloggar hos Tokmoderaten om vad Lars Ohly sa igår i sitt valtal:
”Men det är ju också så att den politiska höger som inte bygger på främlingsfientlighet och rasism också har stärkt sina positioner, som det verkar. Det gör ju naturligtvis att vi nu får börja fundera över strategier för framtiden. […]

Vi måste nu bygga utomparlamentariska rörelser för att förhindra en sådan politisk utveckling. Det är vår främsta uppgift, det är det vi ska arbeta med!”

Munkhammar kommenterar:
Detta är anmärkningsvärt. Vänstern förlorade valet. Då tar man kampen till gatorna. De accepterar inte väljarnas beslut och tänker därför ta till andra metoder.

Frågan är om de nu tänker understödja mer eller mindre autonoma extremgrupper som ska föra kampen på gatorna. Ska vi få mer vandalisering och våld av grupper som liknar Attac, Reclaim the Streets och AFA?

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Man vill avskaffa äganderätten och införa planekonomi.

Skillnaden mellan socialism och kommunism är såvitt jag vet att socialister vill använda demokratiska medel för att införa socialismen. Kommunisterna vill se revolution.

Lars Ohly har ju blankt förnekat sig vara kommunist. Men hur ska vi nu tolka hans uppmaning till "utomparlamentariska aktioner" när folket inte röstar som han vill?

När socialister pratar om utomparlamentariska aktioner vet vi vad det för det mesta betyder. Precis den typen av aktioner som Ohlys partikamrater ägnade sig åt när de förstörde Sverigedemokraternas manifestation

Går det inte med demokratiska medel kommer vänstern försöka på annat sätt.

Se klippet på SVT Play eller nedan:

15 kommentarer:

Jesper sa...

Jag tror du missat något: För att en organisation ska vara demokratisk, krävs inte att den finns representerad i något parlament.

lasse sa...

Jesper har rätt i så måtto att Röda Korset och Rädda Barnen är demokratiska rörelser men när det gäller extremvänstern så finns det skäl att ta på sig hjälmen. Extremvänsterns syn på "utomparlamentarisk" verksamhet har oftast inneburit skadegörelse i allmänhet och våld mot oliktänkande i synnerhet.
Om Ohly tänker skicka ut skaror av testosteronstinna ungdomar för att protestera mot valresultatet så visar det än en gång att fascism och övermänniskoideal fortfarande kan lura unga människor till våldshandlingar.

Jonatan sa...

Hej,

Skulle du kunna precisera var någonstans i klippet du menar att Ohly uppmanar till "våldsam" kamp?

Erik Svansbo sa...

Jonatan, slarvigt skrivet av mig. Jag har uppdaterat inlägget. När en socialist av Ohlys kaliber manar till utomparlamentariska aktioner handlar det för det mesta om våld som jag skrev i inlägget.

Micke sa...

Munkhammar är en fjant.

Utomparlamentarisk betyder "utanför parlamentet" och det finns ingen given koppling till våld i begreppet.

lasse sa...

Att som Micke förminska en person som Munkhammar till en fjant är helt i linje med vänsterns filosofi.
Själv kommer jag ihåg när vi i min lokala FNL-grupp spöade upp de fåtaliga DA-anhängare vi hittade eller ännu hellre någon ensam stackare som tillhörde högerns ungdomsförbund.
Numera skäms jag för den intolerans och det hat vi visade mot de som inte tyckte som vi och därför skriver jag inte ut hela mitt namn.
Tyvärr visar det sig att hatet mot oliktänkande inte dog med oss utan tydligen lever vidare hos de som kunde vara våra barnbarn.
Jag kan bara beklaga och be om en senkommen ursäkt till de vi trakasserade.

ox sa...

Det handlar troligen om samma sorts organisering den amerikanska vänstern blivit skicklig på - massiva nätverk av aktivistorganisationer som MoveOn.org och propagandaplattformar som Huffington Post, grundligt finansierat av avskum som Soros. (Inte om våld, även om det är en naturlig del av vad den här sortens människor ser som legitimt.)
Det finns ju anledning att ifrågasätta om idioter som Ohly har förmåga att ens komma i närheten.

Jesper sa...

lasse: Skillnaden på "vänster" och "extremvänster" är just den där med våldsbruket, och på så sätt är ditt resonemang bara giltigt såtillvida du har rätt. (Ungefär som att säga att "om det regnar, så regnar det".)

Jag har svårt att tro att de utomparlamentariska rörelser han syftar på skulle vara våldsamma. Men jag har förstås ganska dålig insikt i vad vänsterpartiet gör och inte. :-P

Marie sa...

Det finns inget i hans tal som syftar på våldsamma protester av nåt slag. De allierade han syftar på är vanliga arbetare på en arbetsplats som sägs upp utan anledning och ers. med personal från bemanningsföretag. Och människor som behandlas orättvist pga, kön, sexuell läggningen eller etnicitet.

Fattigdom är ett hot mot demokratin. Den rörelse som Ohly syftar på vill skapa förutsättningar för dessa grupper av utsatta människor i samhället, att ta del av demokratin genom att t.ex. rösta.

Sequencer sa...

Nämen, har Micke från socialistiska patientkollektivet vaknat igen. Känd antisemit och användare av termen "husneger" för invandrare som inte är socialister.

bergman ebbersten sa...

Jesper: "Men jag har förstås ganska dålig insikt i vad vänsterpartiet gör och inte".
Ja, det har du.

Ateisten sa...

Är inte äganderätten redan avskaffad? Vilka äger? Vilka får ärva mm mm? I det nya Sverige ska vi visst tycka att det är normalt nya Wallenbergare som föds får ärva bl.a. friskolor som deras föräldrar äger. Trots att dessa avkommor inte gjort nåt för att förtjäna den rätten. Är inte det bidragslinjen? Trodde vi hade arbetslinjen numera. Kan man inte stifta en lag där vilka som får ärva företag bestäms genom tärningskast eller genom att alla som heter Nilsson får ärva. Det hade ju varit mycket roligare och precis lika demokratiskt som det system vi har nu är.

Jesper sa...

Bergman osv: Så upplys mig, du kunnige! :-) Annars har du ju inte kommit med något mera än en spydighet. Knappast värt det vertikala utrymmet, eller?

M.K. sa...

Ateisten / herr Nilsson,
Arv är bara en form av gåva, inte någon bidragslinje med någon stats inblandning. Om du lagstiftar så att ingen får ärva sina föräldrars förmögenhet, kommer fäder och mödrar bara att helt enkelt skänka sin förmögenhet till sina barn innan de dör. Om de hindras från att göra detta också, kommer de att bli mindre benägna att skaffa sig förmögenheter, d.v.s. mindre benägna att arbeta. Och då blir Sverige fattigare.

Bidragslinjen är när staten fördelar om resurser mellan människor, inte när människor själva skänker sina resurser till människor de vill skänka till.

Du kör med fel ordval. Men annars håller jag med dig. Staten BÖR stjäla från de rika och ge stöldgodset till de fattiga. Det är BRA och det är RÄTT. Men det är fortfarande STÖLD.

Viss stöld kan nämligen vara RÄTT. Men saker och ting ska ändå kallas vid sina rätta namn!

Jonas Segersam sa...

Tack för bra och heltäckande information! - och även på bloggen i övrigt med avslöjande av Israel-hat och annat!!