23 juni 2010

SR: Grova faktafel om bosättningar

Fred i Mellanöstern har i ett långt inlägg reagerat på Cecilia Uddéns reportage om IKEA och deras leverens till de israeliska bosättningarna. Reportaget har nu gått ut som TT-telegram och citeras bland annat i DN.
När man tittar på internationell rapportering om bosättningar och jämför med den svenska framgår det hur primitiv och nästan besatt bevakningen är hos oss. Medan det i internationell press framgår att bosättningarna och gränserna på Västbanken är enförhandlingsfråga för fredsprocessen, så fortsätter svenska så kallade mellanösternkorrespondenter att förfasa sig över att bosättningarna fortfarande existerar.

Svenska journalister struntar i att Israel flera gånger föreslagit en lösning. Man öser på om att bosättningarna skulle vara ”olagliga” trots att FN står bakom en förhandlad lösning om dem, och att de ligger på judiskägd mark. Internationell lag slår dessutom fast att Israel har rätt till delar av Västbanken i varje framtida fredsuppgörelse (se nedan).

SR och Cecilia Uddén menar att bosättningarna är "olagliga enligt internationell rätt". Detta kommenterar Fred i Mellanöstern så här:
Den som kallar bosättningarna ”olagliga” har egentligen bara ett (högst ifrågasatt) argument – nämligen att Fjärde Genèvekonventionen skulle förbjuda en stat att aktivt skicka in egna medborgare till ett område som ockuperats från en annan erkänd stat. Västbanken är ett omtvistat område som i modern tid aldrig rättmätigt tillhört någon annan erkänd stat sedan det Ottomanska Imperiet.

Bosättningarna är alltså en del av förhandlingar mellan israel och palestinierna. Men nu är det så att palestinierna vägrar förhandla:
Så sent som i september 2008 erbjöd Israels förra regering en slutlig fredsuppgörelse som innebar att palestinierna skulle få 99,3 procent av de aktuella områdena efter utväxling av mark, samt en lösning i Jerusalem. Ingen kan förneka att det var ett exceptionellt långtgående försök att nå en fred.

Den palestinska sidan valde dock att strunta i erbjudandet. […] Israel erbjöd en lösning, och palestinierna tackade nej utan eget motförslag. Detsamma gjorde Yassir Arafat, när han erbjöds en liknande lösning 2000-2001 i Camp David och Taba.

Det är skrämmande att se hur avskild den svenska bilden av mellanöstern är från vad som verkligen händer där nere. Denna bild ekas av alla svenska medier, vilket är problematiskt.

Särskilt problematiskt blir det när statliga media ägnar sig åt den här typen av upprepade grova felaktigheter i rapporteringen. Våra skattemedel läggs på vad som i slutändan blir en anti-israelisk kampanj.

6 kommentarer:

Mattias sa...

"Fred i Mellanöstern har i ett långt inlägg"

Du menar att FiM har ett inlägg :D

ClaesW sa...

Du tycker inte att det är lite märkligt att Israel tar sig rätten att på egen hand bestämma var de ska bygga bosättningar och vilken mark de (kanske) kan tänka sig att ge i utbyte? Varför bygger de inte på sin egen mark?

Tycker du att Genevekonventionen är någonting att ha? Om du anser det undrar jag varför du låter en teknikalitet som att det inte finns en palestinsk stat påverka dig i sådan grad att palestinierna då inte är skyddsvärda? Alldeles oavsett det faktum att du har fel i sak.

Erik Svansbo sa...

Det är inte avgjort än vad som är Israels egen mark, det ska avgöras i förhandlingar som de palestinska ledarna inte vill delta i.

Jag har ingen åsikt om fjärde genevekommissionen. Den visar som andra internationella lagar att bosättningarna är omtvistade men lagliga och att deras ställning ska avgöras i förhandlingar, som tyvärr de palestinska ledarna vägrar delta i.

ג 'ון sa...

Israel har inga definierade gränser eftersom araberna alltsedan 1948 vägrat förhandla om sådana.
Av det skälet bygger Israel inga bosättningar på palestinsk mark.
En mark som f.ö. aldrig araberna ägt.
Judar köpte från 1880 och framåt landet från de stora markägare som bodde i Istanbul eller Damaskus.
Självägande palestinska jordägare har nästan inte existerat alls.
Det är märkligt hur okunniga personer som Classe kan ha det självförtroende som gör att de vågar skriva inlägg om Mellanöstern.

/BR

jonas sa...

Herre-min-je. Självgoda äckel. Lätt att sitta på nyliberal mark och tycka.

adam sa...

Du menar säkert väl, men snälla nån hänvisa till några seriösa sakkunniga istället för pajaserna på FIM-bloggen om du vill hjälpa Israel.

Hur tror du det påverkar synen på Israel om alla använder olika rättshaverister som referens när man påpekar felaktigheter i den svenska rapporteringen?
Kolla exempelvis in Irwing Cottler som är en riktigt folkrättsexpert men med en sund syn på Israel.

Att använda FIM-bloggen som riktmärke blir ungefär som att använda clownen Manne för att kommentera statsbudgeten, jag tror det snarast bidrar till oviljan att förstå Israels situation.